Theses on a related topic (having the same keywords):

stavebne sporenie, spotrebitelsky uver, statna podpora, government support, urokova sadzba key word, mortgage, klucove slova, hypotekarny uver, consumer loan, building saving loan, bank interest rate

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Borbélyová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zabezpečenie bankového úveru - produkty poisťovne | Theses on a related topic Display description

2.
Kocianová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Úverové produkty bánk ako jedna z možností financovania bývania v SR | Theses on a related topic

3.
Krajčírik, Ján
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Financovanie bývania pomocou úveru z vybranej banky a stavebnej sporiteľne | Theses on a related topic

4.
Urbanová, Jana maiden name: Rapandová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Možnosti financovania bytovej výstavby | Theses on a related topic

5.
Daubnerová, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Možnosti financovania bývania v SR | Theses on a related topic

6.
Demušová, Ivona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vybrané dlhodobé bankové úvery | Theses on a related topic

7.
Karabinošová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Stavebné sporenie verzus hypotekárny úver | Theses on a related topic

8.
Kmeťová, Slavomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komparácia bankových produktov vo vybraných bankách | Theses on a related topic

9.
Kmeťová, Slavomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vybrané úvery pre segment retailových klientov vo vybraných bankách SR | Theses on a related topic

10.
Križianová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Porovnanie poskytovania hypotekárnych úverov v komerčných bankách SR a ČR | Theses on a related topic

11.
Makovická, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza vybraných dlhodobých bankových úverov pre obyvateľstvo vo vybraných bankách SR | Theses on a related topic

12.
Maňka, Ivan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komparácia úverov na bývanie vo výbraných bankách | Theses on a related topic

13.
Nemtušiaková, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vybrané úverové produkty poskytované vybranými bankami SR | Theses on a related topic

14.
Pavlíková, Vlasta maiden name: Bezecná
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Broker (combination/specialization: Investment Broker)
Bachelor's thesis defence: Příčiny a důdledky růstu zadlužování domácností v ČR | Theses on a related topic

15.
Rajníková, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Financovanie bývania v podmienkach SR v období krízy | Theses on a related topic

16.
Stráňovská, Božena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Spotrebný úver vo vybranej banke | Theses on a related topic

17.
Velická, Ivana maiden name: Králiková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Financovanie bytovej výstavby prostredníctvom stavebného sporenia | Theses on a related topic

18.
Babjak, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Broker
Bachelor's thesis defence: Vybrané formy financovania bývania v podmienkach SR | Theses on a related topic

19.
Bankóová, Edita
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Prístup VÚB k poskytovaniu hypotekárnych úverov | Theses on a related topic

20.
Baranová, Daniela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza pôsobenia špecializovaných bankových inštitúcií v SR | Theses on a related topic

21.
Báthoryová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Komparácia vývoja úrokových sadzieb pre hypotekárne úvery v komerčných bankách SR a ČR | Theses on a related topic

22.
Behrová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Podnikanie v realitnom sektore | Theses on a related topic

23.
Bekešová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vybrané aspekty financovania bývania v podmienkach SR | Theses on a related topic

24.
Bešinová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Genéza hypotekárnych úverov v SR | Theses on a related topic

25.
Bielik, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza hypotekárneho úveru vo vybraných bankách | Theses on a related topic

26.
Broulimová, Iveta maiden name: Čaňová
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vývoj zadlužení domácností v ČR | Theses on a related topic

27.
Buňatová, Radka Valerie maiden name: Záhoříková
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Spotřebitelský úvěr versus leasing | Theses on a related topic

28.
Colotti, Zlatka maiden name: Pukanová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne úvery pre právnické a fyzické osoby vo vybraných bankách | Theses on a related topic

29.
Čečrdlová, Marcela
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Analýza vybraného bankovního produktu | Theses on a related topic

30.
Černeiová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Pôsobenie Erste Group Bank na trhu financovania bývania na vybraných trhoch | Theses on a related topic

31.
Čuchran, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Úverové vzťahy so spotrebiteľmi. Význam práva EÚ v spotrebiteľských úverových vzťahoch | Theses on a related topic

32.
Domonji, Ema
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úrok ako cena peňazí v bankovníctve | Theses on a related topic

33.
Fáberová, Renáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komparácia hypotekárnych úverov | Theses on a related topic

34.
Fajnor, Drahomír
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vývoj stavebného sporenia v SR | Theses on a related topic

35.
Gabáni, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hypotekárny úver ako jedna z možností financovania bytovej výstavby | Theses on a related topic

36.
Glittová, Ľudmila
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza možností financovania bývania v SR | Theses on a related topic

37.
Golecová, Dana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo a jeho špecifiká v SR | Theses on a related topic

38.
Gonšenicová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne úvery na Slovensku - kvantitatívna a kvalitatívna analýza od 1.1.2005 do 30.6.2010 | Theses on a related topic

39.
Guldanová, Andrea maiden name: Polakovičová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo v SR | Theses on a related topic

40.
Herold, Veronika maiden name: Holečková
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úloha konsolidačních úvěrů v podmínkách českého trhu úvěrů | Theses on a related topic

41.
Hirjaková, Anna maiden name: Mašlanková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Nástroje úverovej a subvenčnej politiky vo financovaní bytovej výstavby v SR | Theses on a related topic

42.
Hogelová, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Financovanie bývania v podmienkach SR | Theses on a related topic

43.
Hošeková, Lenka maiden name: Kopálová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Porovnanie hypotekárneho úveru a stavebného sporenia na Slovensku | Theses on a related topic

44.
Ivanisko, Ján
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Úverová politika komerčných bánk v SR | Theses on a related topic

45.
Kalinka, Peter
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Realitná bublina | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Realitná bublina | Theses on a related topic

46.
Kantor, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o úvere - charakteristika, funkcie a využitie v praxi | Theses on a related topic

47.
Kazár, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Možnosti financovania bytov na Slovensku | Theses on a related topic

48.
Kočišová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Komparácia hypotekárnych úverov pre podnikateľov vo vybraných bankách | Theses on a related topic

49.
Kostolná, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Refinancovanie hypotekárnych úverov v podmienkach SR | Theses on a related topic

50.
Kováč, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Hypotekárny úver pre FO | Theses on a related topic