Theses on a related topic (having the same keywords):

americka hypoteka, urokova sadzba, stavebne sporenie, hypotekarny zalozny list, formy financovania byvania, vyska uveru, splatnost uveru, hypoteka, ucel poskytnutia uveru., hypotekarny uver, hypotekarna banka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Urbanová, Jana maiden name: Rapandová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Možnosti financovania bytovej výstavby | Theses on a related topic Display description

2.
Vörös, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Dopady finančnej krízy na poskytovanie hypotekárnych úverov v bankovom sektore SR | Theses on a related topic

3.
Bekešová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vybrané aspekty financovania bývania v podmienkach SR | Theses on a related topic

4.
Daubnerová, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Možnosti financovania bývania v SR | Theses on a related topic

5.
Farkasová, Ivanka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo v podmienkach SR | Theses on a related topic

6.
Gabáni, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hypotekárny úver ako jedna z možností financovania bytovej výstavby | Theses on a related topic

7.
Golecová, Dana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo a jeho špecifiká v SR | Theses on a related topic

8.
Karabinošová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Stavebné sporenie verzus hypotekárny úver | Theses on a related topic

9.
Krajčírik, Ján
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Financovanie bývania pomocou úveru z vybranej banky a stavebnej sporiteľne | Theses on a related topic

10.
Krištofíková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza hypotekárneho bankovníctva v SR | Theses on a related topic

11.
Mikolka, Karol
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komparácia hypotekárnych úverov vybraných bánk v SR | Theses on a related topic

12.
Neuman, Dávid
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vplyv konkurencie na trh hypotekárneho financovania v SR | Theses on a related topic

13.
Slezák, Marián
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Komparácia úveru na financovanie bývania v ČR a vybranom zahraničnom trhu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Komparácia úverov na financovanie bývania v ČR a vybranom zahraničnom trhu | Theses on a related topic

14.
Steranková, Lucia maiden name: Knapová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza poskytnutia hypotekárneho úveru pre klienta | Theses on a related topic

15.
Strýčková, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Problematika hypotekárnych úverov na Slovensku | Theses on a related topic

16.
Verešová, Zuzana maiden name: Čechovičová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Poskytovanie hypotekárnych úverov a úverov hypotekárneho typu v ČSOB | Theses on a related topic

17.
Zrubecová, Soňa maiden name: Polakovičová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Aktuálne trendy v oblasti hypotekárnych úverov v SR | Theses on a related topic

18.
Adamová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Bankové úvery | Theses on a related topic

19.
Bankóová, Edita
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Prístup VÚB k poskytovaniu hypotekárnych úverov | Theses on a related topic

20.
Baranová, Daniela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza pôsobenia špecializovaných bankových inštitúcií v SR | Theses on a related topic

21.
Benko, Rastislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Analýza americkej hypotéky v komerčných bankách SR | Theses on a related topic

22.
Bertók Tóth, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Záložné právo ako forma zabezpečenia úveru | Theses on a related topic

23.
Černeiová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Pôsobenie Erste Group Bank na trhu financovania bývania na vybraných trhoch | Theses on a related topic

24.
Dobranská, Ingrid
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne úvery pre mladých vo vybraných bankách | Theses on a related topic

25.
Domonji, Ema
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úrok ako cena peňazí v bankovníctve | Theses on a related topic

26.
Fáberová, Renáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komparácia hypotekárnych úverov | Theses on a related topic

27.
Gonšenicová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne úvery na Slovensku - kvantitatívna a kvalitatívna analýza od 1.1.2005 do 30.6.2010 | Theses on a related topic

28.
Guldanová, Andrea maiden name: Polakovičová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo v SR | Theses on a related topic

29.
Haládeková, Petra maiden name: Brnáková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne úvery | Theses on a related topic

30.
Hirjaková, Anna maiden name: Mašlanková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Nástroje úverovej a subvenčnej politiky vo financovaní bytovej výstavby v SR | Theses on a related topic

31.
Hogelová, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Financovanie bývania v podmienkach SR | Theses on a related topic

32.
Hosmajová, Jana maiden name: Zlochová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Hypotekárne úvery ako jedna z foriem financovania bývania | Theses on a related topic

33.
Hošeková, Lenka maiden name: Kopálová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Porovnanie hypotekárneho úveru a stavebného sporenia na Slovensku | Theses on a related topic

34.
Chorogwická, Simona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Dlhodobé úvery pre retailových klientov vo vybranej banke SR | Theses on a related topic

35.
Káchová, Renáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Aktívne bankové operácie | Theses on a related topic

36.
Kantor, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o úvere - charakteristika, funkcie a využitie v praxi | Theses on a related topic

37.
Kazár, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Možnosti financovania bytov na Slovensku | Theses on a related topic

38.
Klaučo, Andrej maiden name: Klaučo
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza vývoja hypotekárnych úverov v SR a vplyv zavedenia eura na ich poskytovanie | Theses on a related topic

39.
Kostolná, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Refinancovanie hypotekárnych úverov v podmienkach SR | Theses on a related topic

40.
Kováč, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Hypotekárny úver pre FO | Theses on a related topic

41.
Kováčová, Gabriela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Možnosti financovania bývania v SR | Theses on a related topic

42.
Koža, Dušan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Aktuálne trendy v poskytovaní hypotekárnych úverov na Slovensku | Theses on a related topic

43.
Krištofíková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Postavenie stavebných sporiteľní na trhu financovania nehnuteľností | Theses on a related topic

44.
Kubovčíková, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza hypotekárneho bankovníctva v podmienkach SR a ČR | Theses on a related topic

45.
Labaničová, Lenka maiden name: Sálková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo – jeho vývoj a súčasný stav | Theses on a related topic

46.
Luco, Marek
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo v Európe | Theses on a related topic

47.
Madudová, Eva maiden name: Vančeková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Úvery na bývanie | Theses on a related topic

48.
Malenka, Tibor
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komparácia ponuky sporiacich produktov vo vybraných bankách | Theses on a related topic

49.
Maňka, Ivan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komparácia úverov na bývanie vo výbraných bankách | Theses on a related topic

50.
Matis, Milan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Komparácia postupov pri zabezpečení úverov vo vybraných holandských a slovenských bankách | Theses on a related topic