Theses on a related topic (having the same keywords):

uver, urokova sadzba, urok, loan agreement, mortgage, banka, interest rate, hypotekarny uver, zmluva o uvere, loan, bank

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Homulková, Martina maiden name: Seidlová
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Analýza hypoték na českém bankovním trhu | Theses on a related topic Display description

2.
Demušová, Ivona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vybrané dlhodobé bankové úvery | Theses on a related topic

3.
Husárová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza poskytnutia úveru na bývanie pre klienta | Theses on a related topic

4.
Kmeťová, Slavomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vybrané úvery pre segment retailových klientov vo vybraných bankách SR | Theses on a related topic

5.
Kuropčáková, Stanislava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Úverové a úrokové zaťaženie firmy | Theses on a related topic

6.
Vitteková, Katarína maiden name: Vitteková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Financovanie nehnuteľností pre retailový sektor z cudzích zdrojov | Theses on a related topic

7.
Domonji, Ema
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úrok ako cena peňazí v bankovníctve | Theses on a related topic

8.
Dopitová, Jitka maiden name: Vrubelová
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Ocenění nemovitosti pro účely zajištění úvěru | Theses on a related topic

9.
Dopitová, Jitka maiden name: Vrubelová
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Oceňování majetku a jeho vliv na hypoteční úvěry | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Oceňování majetku a jeho vliv na hypoteční úvěry | Theses on a related topic

10.
Hosmajová, Jana maiden name: Zlochová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Hypotekárne úvery ako jedna z foriem financovania bývania | Theses on a related topic

11.
Jurčík, Zdeněk
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) | Theses on a related topic

12.
Kozohorský, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Kontokorentní úvěry a kreditní karty na bankovním trhu v ČR | Theses on a related topic

13.
Kubáni, Medard
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Uplatnenie úrokovej politiky vo vybranej komerčnej banke | Theses on a related topic

14.
Matis, Milan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Komparácia postupov pri zabezpečení úverov vo vybraných holandských a slovenských bankách | Theses on a related topic

15.
Šustáková, Silvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Zabezpečenie pohľadávok z úveru | Theses on a related topic

16.
Arbogast, Simona maiden name: Haladová
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Oceňování nemovitosti při žádosti o úvěr | Theses on a related topic

17.
Bačkovská, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Financování subjektů prostřednictvím úvěru, leasingu a faktoringu | Theses on a related topic

18.
Belanová, Vladimíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza úverového portfólia komerčnej banky | Theses on a related topic

19.
Bullová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Analýza úverových produktov komerčnej banky | Theses on a related topic

20.
Dublanová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza úverového financovania podnikov | Theses on a related topic

21.
Forgáč, Karol
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Porovnanie finančného leasingu s bankovým úverom | Theses on a related topic

22.
Godzsáková, Veronika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza vybraných krátkodobých bankových úverov pre obyvateľstvo vo vybraných bankách SR | Theses on a related topic

23.
Hromádka, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Bankovní produkty a služby pro studenty | Theses on a related topic

24.
Janoščíková, Eva maiden name: Šipošová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Komparácia možnosti financovania bývania v podmienkach SR | Theses on a related topic

25.
Kmeťová, Slavomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komparácia bankových produktov vo vybraných bankách | Theses on a related topic

26.
Kočišová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Komparácia hypotekárnych úverov pre podnikateľov vo vybraných bankách | Theses on a related topic

27.
Kostolná, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Refinancovanie hypotekárnych úverov v podmienkach SR | Theses on a related topic

28.
Križianová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Porovnanie poskytovania hypotekárnych úverov v komerčných bankách SR a ČR | Theses on a related topic

29.
Krupinskiy, Stanislav
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Broker (combination/specialization: Investment Broker)
Bachelor's thesis defence: Porovnání vybraných bank na trhu ČR | Theses on a related topic

30.
Kučerová Rubešová, Iveta maiden name: Novotná
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Management (combination/specialization: Strategic management)
Master's thesis defence: Systematizace bankovních služeb | Theses on a related topic

31.
Labaničová, Lenka maiden name: Sálková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo – jeho vývoj a súčasný stav | Theses on a related topic

32.
Makovická, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza vybraných dlhodobých bankových úverov pre obyvateľstvo vo vybraných bankách SR | Theses on a related topic

33.
Mesíková, Stanislava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Analýza a následná komparácia poskytnutia úveru pre firmy/municipality vo vybranej komerčnej banke | Theses on a related topic

34.
Miškolciová, Diana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo - vývoj a súčasný stav | Theses on a related topic

35.
Mohacsi, Simona maiden name: Bezděková
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úvěry malým a středním podnikatelům | Theses on a related topic

36.
Moravčík, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Formy financovania bývania v SR | Theses on a related topic

37.
Muchová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o úvere | Theses on a related topic

38.
Nyiregyházky, Richard
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Medzinárodný menový fond | Theses on a related topic

39.
Pagáč, Jaroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vývoj cien úverových produktov banky | Theses on a related topic

40.
Pešková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komparácia vývoja bankového sektora v SR a ČR | Theses on a related topic

41.
Radošová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úverový proces na príklade korporátneho klienta a konkrétneho typu úveru vo vybraných bankách SR | Theses on a related topic

42.
Rajníková, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Financovanie bývania v podmienkach SR v období krízy | Theses on a related topic

43.
Schvarczová, Renáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné trhy a problémy špecializovaného bankovníctva | Theses on a related topic

44.
Slámová, Jarmila maiden name: Veverková
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Využití cizích zdrojů při financování potřeb domácností | Theses on a related topic

45.
Smolík, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Bankovní produkty a služby pro živnostníky | Theses on a related topic

46.
Stamidu, Alessandra Elizabeth
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management (combination/specialization: Bez zaměření)
Bachelor's thesis defence: Vyhodnocení parametrů a obchodních podmínek spotřebitelských úvěrů v České Republice | Theses on a related topic

47.
Strelková, Miriama
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Hodnotenie úverovej politiky vybraného podniku | Theses on a related topic

48.
Strýčková, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Problematika hypotekárnych úverov na Slovensku | Theses on a related topic

49.
Surmová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Úvery poskytované komerčnými bankami pre segmet retailových klientov | Theses on a related topic

50.
Šavelová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Nové formy bankových úverov pre podnikateľov | Theses on a related topic