Theses on a related topic (having the same keywords):

uver, financial market, bankovnictvo, banking sector, balance sheet loss, financny trh, banka, bankovy sektor, bilancna suma, banking system, bank, loan

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Habrúnová, Mária maiden name: Kmetíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Cross-selling pri predaji bankových produktov v UniCredit Bank, a.s. (krížový predaj) | Theses on a related topic Display description

Bachelor's thesis defence: Cross-selling pri predaji bankových produktov v UniCredit Bank, a.s. (krížový predaj) | Theses on a related topic Display description

2.
Šavelová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Bankový sektor SR v pozícii finančného sprostredkovateľa | Theses on a related topic

3.
Arbogast, Simona maiden name: Haladová
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Oceňování nemovitosti při žádosti o úvěr | Theses on a related topic

4.
Bačkovská, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Financování subjektů prostřednictvím úvěru, leasingu a faktoringu | Theses on a related topic

5.
Belanová, Vladimíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza úverového portfólia komerčnej banky | Theses on a related topic

6.
Bullová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Analýza úverových produktov komerčnej banky | Theses on a related topic

7.
Demušová, Ivona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vybrané dlhodobé bankové úvery | Theses on a related topic

8.
Dopitová, Jitka maiden name: Vrubelová
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Ocenění nemovitosti pro účely zajištění úvěru | Theses on a related topic

9.
Dopitová, Jitka maiden name: Vrubelová
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Oceňování majetku a jeho vliv na hypoteční úvěry | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Oceňování majetku a jeho vliv na hypoteční úvěry | Theses on a related topic

10.
Dublanová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza úverového financovania podnikov | Theses on a related topic

11.
Forgáč, Karol
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Porovnanie finančného leasingu s bankovým úverom | Theses on a related topic

12.
Hladíková, Dana maiden name: Urbánková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Úverové produkty obchodných bánk pre malé a stredné podniky | Theses on a related topic

13.
Homulková, Martina maiden name: Seidlová
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Analýza hypoték na českém bankovním trhu | Theses on a related topic

14.
Hromádka, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Bankovní produkty a služby pro studenty | Theses on a related topic

15.
Jeleňovská, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Trhová pozícia vybranej banky v segmente úverovania klientov v malom a strednom podnikaní | Theses on a related topic

16.
Jurčík, Zdeněk
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) | Theses on a related topic

17.
Kajanová, Daniela maiden name: Blahutová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vplyv nebankových inštitúcií na finančný trh | Theses on a related topic

18.
Kantor, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o úvere - charakteristika, funkcie a využitie v praxi | Theses on a related topic

19.
Kmeťová, Slavomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vybrané úvery pre segment retailových klientov vo vybraných bankách SR | Theses on a related topic

20.
Kořízek, Martin
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Úvěrový proces | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Úvěrový proces | Theses on a related topic

21.
Kozohorský, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Kontokorentní úvěry a kreditní karty na bankovním trhu v ČR | Theses on a related topic

22.
Kučerová Rubešová, Iveta maiden name: Novotná
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Management (combination/specialization: Strategic management)
Master's thesis defence: Systematizace bankovních služeb | Theses on a related topic

23.
Mesíková, Stanislava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Analýza a následná komparácia poskytnutia úveru pre firmy/municipality vo vybranej komerčnej banke | Theses on a related topic

24.
Mičianová, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Ochrana vkladov a spotrebiteľa v SR a vo vybranej krajine EÚ | Theses on a related topic

25.
Mohacsi, Simona maiden name: Bezděková
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úvěry malým a středním podnikatelům | Theses on a related topic

26.
Radošová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úverový proces na príklade korporátneho klienta a konkrétneho typu úveru vo vybraných bankách SR | Theses on a related topic

27.
Repčáková, Oľga
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Rozhodovanie podniku pri výbere úveru | Theses on a related topic

28.
Serhan, Allen
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančné deriváty a krytie rizika | Theses on a related topic

29.
Slámová, Jarmila maiden name: Veverková
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Využití cizích zdrojů při financování potřeb domácností | Theses on a related topic

30.
Surmová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Úvery poskytované komerčnými bankami pre segmet retailových klientov | Theses on a related topic

31.
Škvareninová, Hana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Úvery poskytované komerčnými bankami pre segment korporátnych klientov | Theses on a related topic

32.
Števo, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Dopady finančnej krízy na bankový sektor v eurozóne | Theses on a related topic

33.
Štubňová, Barbara
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový dohľad a regulácia | Theses on a related topic

34.
Tatarková, Monika maiden name: Jurčíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Etické kódexy bankových inštitúcií | Theses on a related topic

35.
Barantalová, Jana maiden name: Turoňová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Právna úprava bankových zmlúv | Theses on a related topic

36.
Boďová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Elektronické bankovníctvo a jeho rozvoj v podmienkach SR | Theses on a related topic

37.
Černeiová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Proces poskytovania hypotekárneho úveru vo vybranej banke | Theses on a related topic

38.
Demušová, Ivona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vybrané úvery pre malé a stredné podniky vo vybraných bankách SR | Theses on a related topic

39.
Dragulová, Dagmar maiden name: Dragulová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Islámske bankovníctvo v komplexe svetového bankovníctva | Theses on a related topic

40.
Durdiaková, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Inštrumenty na zabezpečenie sa proti úverovému riziku v bankovej praxi | Theses on a related topic

41.
Dzuriak, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Tradičné bankové produkty verzus islamské bankové produkty | Theses on a related topic

42.
Frantová, Viera maiden name: Takácsová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Zaistenie pohľadávok Dexia banky Slovensko a.s. | Theses on a related topic

43.
Gombíková, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic

44.
Hajdu, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Dopady finančnej krízy na poskytovanie úverov v bankovom sektore SR | Theses on a related topic

45.
Hanáková, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Reakcia bankového systému v období hospodárskej krízy | Theses on a related topic

46.
Hochelová, Andrea maiden name: Kostúrová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Podnikateľské úvery v UniCredit Bank Slovakia a.s. | Theses on a related topic

47.
Hudcovská, Zdenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Bankové fúzie vo svete | Theses on a related topic

48.
Husárová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza poskytnutia úveru na bývanie pre klienta | Theses on a related topic

49.
Hůzl, Miroslav
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky | Theses on a related topic

50.
Ivančová, Lucia maiden name: Radvanyiová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Eliminovanie rizík elektronického bankovníctva | Theses on a related topic