Theses on a related topic (having the same keywords):

deposit, consumer protection, financial market, the consumer, deposit protection, ochrana vkladov, vklad, ochrana spotrebitela, financny trh, spotrebitel, banka, europska unia, the european union, bank

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Dohnáleková, Ingrid maiden name: Zolvíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ochrana klienta na finančnom trhu, vývoj a trendy | Theses on a related topic Display description

2.
Habrúnová, Mária maiden name: Kmetíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Cross-selling pri predaji bankových produktov v UniCredit Bank, a.s. (krížový predaj) | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Cross-selling pri predaji bankových produktov v UniCredit Bank, a.s. (krížový predaj) | Theses on a related topic

3.
Kaisler, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Small and Medium Enterprises Management
Bachelor's thesis defence: Analýza vlivu nových bank na současný bankovní trh v ČR | Theses on a related topic

4.
Košíková, Hanka maiden name: Tóthová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Systém povinného poistenia vkladov v Slovenskej republike | Theses on a related topic

5.
Pešková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komparácia vývoja bankového sektora v SR a ČR | Theses on a related topic

6.
Serhan, Allen
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančné deriváty a krytie rizika | Theses on a related topic

7.
Šturm, Jaromír maiden name: Šturm
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu, prístup krajín EÚ a SR - analýza | Theses on a related topic

8.
Bereznyakova, Sofya
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Ochrana spotřebitele na finančním trhu | Theses on a related topic

9.
Čuchran, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Úverové vzťahy so spotrebiteľmi. Význam práva EÚ v spotrebiteľských úverových vzťahoch | Theses on a related topic

10.
Gombíková, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic

11.
Jakšová, Silvia maiden name: Odrobiniaková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vývoj a súčasný stav bankovej legislatívy v Slovenskej republike | Theses on a related topic

12.
Klimešová, Soňa
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Instrumenty volného platebního styku | Theses on a related topic

13.
Končiarová, Denisa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ochrana spotrebiteľa v občianskom práve | Theses on a related topic

14.
Konrádová, Erika
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Small and Medium Enterprises Management
Bachelor's thesis defence: Analýza bankovního sektoru v ČR - aktuální stav, vývoj, perspektiva | Theses on a related topic

15.
Kozák, Milan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna regulácia spotrebiteľského úveru | Theses on a related topic

16.
Kubrická, Kamila maiden name: Kubrická
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Odstoupení od smlouvy a nekalé praktiky obchodníků | Theses on a related topic

17.
Maruškinová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spotrebiteľské zmluvy a nekalé obchodné praktiky | Theses on a related topic

18.
Molnárová, Kinga
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Proces zavedenia EUR v pobočkovej sieti vybranej komerčnej banky v SR | Theses on a related topic

19.
Repčáková, Oľga
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Rozhodovanie podniku pri výbere úveru | Theses on a related topic

20.
Sziegl, Mária maiden name: Mináriková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Ochrana vkladov u nás a vo vybraných krajinách | Theses on a related topic

21.
Štofiková, Hedviga
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Spotrebiteľské úvery poskytované bankami | Theses on a related topic

22.
Štubňová, Barbara
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový dohľad a regulácia | Theses on a related topic

23.
Valentíny, Ivan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ochrana klientov finančných inštitúcií v SR | Theses on a related topic

24.
Vargová, Eva
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu | Theses on a related topic

25.
Zvolská, Petra
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finanční poradenství v ČR a ve světě | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Finanční poradenství v ČR | Theses on a related topic

26.
Žeravý, Michal
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vývoj ochrany spotřebitele v České republice v letech 2004 - 2011 | Theses on a related topic

27.
Žuffová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Produkty bankového sektora k zhodnoteniu úspor | Theses on a related topic

28.
Adamko, Richard
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic

29.
Achymský, Matej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Spokojnosť klientov finančnej inštitúcie s vybraným bankovým produktom | Theses on a related topic

30.
Arbogast, Simona maiden name: Haladová
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Oceňování nemovitosti při žádosti o úvěr | Theses on a related topic

31.
Babalová, Miriam
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zaistenie úverového rizika u vybraných úverov pre retailových klientov | Theses on a related topic

32.
Bačkovská, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Financování subjektů prostřednictvím úvěru, leasingu a faktoringu | Theses on a related topic

33.
Baďurová, Kristína maiden name: Jantoláková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Nové trendy v platobnom styku | Theses on a related topic

34.
Baďurová, Kristína maiden name: Jantoláková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: SEPA implementácia vo vybranom podniku | Theses on a related topic

35.
Baffi, Kristián
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Dohľad nad finančným trhom v Európskej únii | Theses on a related topic

36.
Ballová, Sandra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Zmeny v regulácii bankového sektora v priestore EÚ v kontexte krízy | Theses on a related topic

37.
Baranovičová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Rating a kreditné riziko | Theses on a related topic

38.
Barantalová, Jana maiden name: Turoňová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Právna úprava bankových zmlúv | Theses on a related topic

39.
Bárdyová, Naďa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Etický rozmer komunikácie s klientom | Theses on a related topic

40.
Barnák, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Pobočka a dcérska spoločnosť v bankovom podnikaní | Theses on a related topic

41.
Bauerová, Markéta
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Závazky ze smluv v podmínkách komerčních bank | Theses on a related topic

42.
Bekešová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Projektové financovania v podmienkach SR | Theses on a related topic

43.
Belanová, Vladimíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza úverového portfólia komerčnej banky | Theses on a related topic

44.
Belanová, Vladimíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ratingové hodnotenie bánk renomovanými inštitúciami | Theses on a related topic

45.
Belčíková, Eva maiden name: Tarabíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hodnotenie zamestnancov v bankovom sektore | Theses on a related topic

46.
Beloussov, Daniil
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Odstoupení od smlouvy a nekalé praktiky obchodníků | Theses on a related topic

47.
Benčová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo na Slovensku a jeho rozvoj | Theses on a related topic

48.
Benedek, Eva maiden name: Szüllöová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Fiškálne stimuly - nástroj protikrízových opatrení | Theses on a related topic

49.
Beran, Stanislav
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Hypoteční trh v České republice | Theses on a related topic

50.
Beťková, Paulína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Rozvoj kariéry zamestnancov v podmienkach banky | Theses on a related topic