Theses on a related topic (having the same keywords):

credit agreement, narodna banka slovenska., legislativa, banking, regulacia, central bank of slovakia, smernica, bankovnictvo, platobny styk, law, banka, bankovy system, legislative act, banking system, regulations, zakon, narodna banka slovenska, zmluva o uvere, directive, bank, system of payment

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kováč, Andrej maiden name: Kováč
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ochrana vkladov v SR | Theses on a related topic Display description

2.
Jakšová, Silvia maiden name: Odrobiniaková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vývoj a súčasný stav bankovej legislatívy v Slovenskej republike | Theses on a related topic

3.
Boďová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Elektronické bankovníctvo a jeho rozvoj v podmienkach SR | Theses on a related topic

4.
Bistiak, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Organizácia a riadenie systému platobného styku v Dexii banka | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Organizácia a riadenie systému platobného styku v Dexii banka | Theses on a related topic

5.
Dragulová, Dagmar maiden name: Dragulová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Islámske bankovníctvo v komplexe svetového bankovníctva | Theses on a related topic

6.
Dzuriak, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Tradičné bankové produkty verzus islamské bankové produkty | Theses on a related topic

7.
Gombíková, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic

8.
Ivančová, Lucia maiden name: Radvanyiová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Eliminovanie rizík elektronického bankovníctva | Theses on a related topic

9.
Jeleňovská, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Trhová pozícia vybranej banky v segmente úverovania klientov v malom a strednom podnikaní | Theses on a related topic

10.
Košíková, Hanka maiden name: Tóthová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Systém povinného poistenia vkladov v Slovenskej republike | Theses on a related topic

11.
Kóšová, Dajana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Bankové zmluvy v zmysle právnej úpravy v Slovenskej republike | Theses on a related topic

12.
Lopašovská, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úloha komerčnej banky pri eliminácii komerčného rizika v medzinárodnom obchodovaní | Theses on a related topic

13.
Pešková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komparácia vývoja bankového sektora v SR a ČR | Theses on a related topic

14.
Reksziová, Simona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Elektronické bankovníctvo – jeho riziká a trendy rozvoja | Theses on a related topic

15.
Surkovičová, Michaela maiden name: Surkovičová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Bankový systém SR a jeho rpávne konzekvencie | Theses on a related topic

16.
Šošovcová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza právnych znalostí manažéra banky | Theses on a related topic

17.
Štubňová, Barbara
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový dohľad a regulácia | Theses on a related topic

18.
Ujfaluši, Vladislava maiden name: Jiříková
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza trhu platebních karet v ČR, vývojové trendy, možnosti, limity | Theses on a related topic

19.
Baďurová, Kristína maiden name: Jantoláková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Nové trendy v platobnom styku | Theses on a related topic

20.
Balejová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Platobná karta ako bezhotovostný platobný nástroj | Theses on a related topic

21.
Friedlová, Karin maiden name: Kecskésová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Organizácia a riadenie modernej komerčnej banky | Theses on a related topic

22.
Habrúnová, Mária maiden name: Kmetíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Cross-selling pri predaji bankových produktov v UniCredit Bank, a.s. (krížový predaj) | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Cross-selling pri predaji bankových produktov v UniCredit Bank, a.s. (krížový predaj) | Theses on a related topic

23.
Hlaváčová, Viktória maiden name: Koprdová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Trh kreditných kariet v podmienkach SR – vývoj a perspektívy | Theses on a related topic

24.
Hroznová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Elektronické bankovníctvo vo vybranej komerčnej banke | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Elektronické bankovníctvo vo vybranej komerčnej banke | Theses on a related topic

25.
Ištoková, Gabriela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Regulácia činnosti bánk | Theses on a related topic

26.
Jakša, Juraj
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Implementácia MiFID v podmienkach SR | Theses on a related topic

27.
Jenčová, Juliána
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vymáhanie pohľadávok banky v SR | Theses on a related topic

28.
Kantor, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o úvere - charakteristika, funkcie a využitie v praxi | Theses on a related topic

29.
Klimešová, Anetta maiden name: Thielová
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hypoteční úvěry na bankovním trhu v České republice | Theses on a related topic

30.
Kovář, Libor
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ochrana spotřebitele na finančním trhu | Theses on a related topic

31.
Krausová, Daniela maiden name: Klepišová
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Legislativní rámec pojišťovnictví v ČR | Theses on a related topic

32.
Křenková, Helena maiden name: Hobzová
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Význam bankopojištění na pojistných trzích | Theses on a related topic

33.
Latinak, Dominik
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vyhodnotenie kľúčových rizík v slovenskom bankovom sektore | Theses on a related topic

34.
Malý, Matyáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Aktuální právní problémy Bezpečnostní informační služby | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Aktuální právní problémy Bezpečnostní informační služby | Theses on a related topic

35.
Matejovie, Adriana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kreditné platobné karty vo vybraných bankách SR | Theses on a related topic

36.
Miškolciová, Diana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo - vývoj a súčasný stav | Theses on a related topic

37.
Monišová, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Podpora významných bánk v čase finančnej krízy a plán ich reštrukturalizácie | Theses on a related topic

38.
Nagyová, Mária maiden name: Némethová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Postavenie a význam Národnej banky Slovenska v bankovníctve | Theses on a related topic

39.
Nemtušiaková, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Formy elektronického bankovníctva založené na používaní internetu v podmienkach SR | Theses on a related topic

40.
Pavlík, Štefan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Insurance Industry)
Master's thesis defence: Komparácia vkladových a investičných produktov v jednotlivých bankách | Theses on a related topic

41.
Pohančaníková, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vybrané formy elektronického bankovníctva a ich využívanie v podmienkach SR | Theses on a related topic

42.
Reissig, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Bankovní podvody se zaměřením na úvěrové podvody | Theses on a related topic

43.
Seidl, Nicole
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Náhrada nákladů řízení v občanském soudním řádu | Theses on a related topic

44.
Spaleková, Růžena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Systém regulácie komerčnej banky | Theses on a related topic

45.
Szabová, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový dohľad v SR po vstupe do eurozóny | Theses on a related topic

46.
Tóthová, Viktória
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie bánk ako akciových spoločností na Slovensku | Theses on a related topic

47.
Voltér, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kvalita úverového portfólia banky | Theses on a related topic

48.
Zajaková, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Platobné karty a ich využívanie v podmienkach SR | Theses on a related topic

49.
Žeravý, Michal
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vývoj ochrany spotřebitele v České republice v letech 2004 - 2011 | Theses on a related topic

50.
Achymský, Matej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Spokojnosť klientov finančnej inštitúcie s vybraným bankovým produktom | Theses on a related topic