Theses on a related topic (having the same keywords):

bankovy dohlad, bankovnictvo, eurosystem, financny trh, bankovy system, europska unia, euro, narodna banka slovenska, integracia, europska centralna banka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Ovári, Anita
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Menová politika centrálnych bánk v Európskom systéme centrálnych bánk | Theses on a related topic Display description

2.
Gombíková, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic

3.
Chalčák, Róbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Dopady zavedenia eura na bankový sektor SR | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dopady zavedenia eura na bankový sektor SR | Theses on a related topic

4.
Jakšová, Silvia maiden name: Odrobiniaková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vývoj a súčasný stav bankovej legislatívy v Slovenskej republike | Theses on a related topic

5.
Jankovičová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Európska centrálna banka - minulosť a budúcnosť | Theses on a related topic

6.
Jureková, Paulína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vplyv zavedenia eura na finančný sektor v SR | Theses on a related topic

7.
Kmeťová, Gabriela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Európska centrálna banka a jej úloha v Európskej menovej únii | Theses on a related topic

8.
Ovári, Anita
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Národná banka Slovenska – súčasť Eurosystému | Theses on a related topic

9.
Beljajevová, Nina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Európska centrálna banka, jej pôsobnosť a právomoc | Theses on a related topic

10.
Benešová, Alexandra
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Proces zavedenia eura na Slovensku | Theses on a related topic

11.
Ehn, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Slovenská koruna, jej historický vývoj až po prechode na euro | Theses on a related topic

12.
Farkasová, Ivanka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic

13.
Hladíková, Dana maiden name: Urbánková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Úverové produkty obchodných bánk pre malé a stredné podniky | Theses on a related topic

14.
Horváthová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Význam a funkcie NBS po vstupe do eurozóny | Theses on a related topic

15.
Chrappa, Richard
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Význam a funkcie NBS po vstupe do eurozóny | Theses on a related topic

16.
Kováč, Andrej maiden name: Kováč
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ochrana vkladov v SR | Theses on a related topic

17.
Kuštárová, Zuzana maiden name: Filčíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Postavenie Národnej banky Slovenska po vstupe do Eurosystému | Theses on a related topic

18.
Lacová, Romana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Miesto a úloha centrálnej banky pri regulovaní ekonomiky | Theses on a related topic

19.
Matvijová, Nikola maiden name: Tinschmidtová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: NBS - súčasť európskeho systému centrálnych bánk v kontexte medzinárodného práva | Theses on a related topic

20.
Mravcová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Realizácia menovej politiky v rámci Eurosystému | Theses on a related topic

21.
Pričová, Jana
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Postavenie Českej národnej banky medzi orgánmi verejnej moci | Theses on a related topic

22.
Ruščáková, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový dohľad a regulácia v podmienkach SR | Theses on a related topic

23.
Sokolovičová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Bankový dohľad v rámci Eurozóny | Theses on a related topic

24.
Surkovičová, Michaela maiden name: Surkovičová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Bankový systém SR a jeho rpávne konzekvencie | Theses on a related topic

25.
Suroviak, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: ECB a jej úloha pri tlmení krízy | Theses on a related topic

26.
Szabová, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový dohľad v SR po vstupe do eurozóny | Theses on a related topic

27.
Szépová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Význam sledovania peňažnej zásoby v jednotnej menovej politike Eurosystému | Theses on a related topic

28.
Štubňová, Barbara
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový dohľad a regulácia | Theses on a related topic

29.
Švábová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Európske bankovníctvo a jeho postavenie v medzinárodnom bankovníctve | Theses on a related topic

30.
Tóth, Bohumil
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Devízový kurz Eur/USD | Theses on a related topic

31.
Bačová, Emília maiden name: Bačová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úloha NBS pred a po vstupe do eurozóny | Theses on a related topic

32.
Baffi, Kristián
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Dohľad nad finančným trhom v Európskej únii | Theses on a related topic

33.
Barčáková, Renáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na bankový sektor v EÚ a možnosti ich riešenia | Theses on a related topic

34.
Barnoki, Boglárka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Menové politiky centrálnych bánk počas finančnej krízy | Theses on a related topic

35.
Bartalosová, Denisa maiden name: Bubeníková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Usporiadanie a organizácia bankového dohľadu v EÚ | Theses on a related topic

36.
Behun, Branislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Dopad zavedenia eura na vybraný objekt | Theses on a related topic

37.
Blašková, Eva maiden name: Blašková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Zapojenie sa Slovenskej republiky do jednotného hospodárskeho priestoru | Theses on a related topic

38.
Bruteničová, Barbora maiden name: Bruteničová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Dohľad na finančným trhom v zmysle právnej úpravy | Theses on a related topic

39.
Doliaková, Silvia maiden name: Tomšíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Národná banka Slovenska | Theses on a related topic

40.
Domčicová, Jana maiden name: Pokorná
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava jednotnej európskej meny Euro | Theses on a related topic

41.
Dublanová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový dohľad v podmienkach SR | Theses on a related topic

42.
Dudík, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Psychológia finančných trhov a svetová finančná kríza | Theses on a related topic

43.
Habrúnová, Mária maiden name: Kmetíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Cross-selling pri predaji bankových produktov v UniCredit Bank, a.s. (krížový predaj) | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Cross-selling pri predaji bankových produktov v UniCredit Bank, a.s. (krížový predaj) | Theses on a related topic

44.
Hanková, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Menová integrácia v Európskej únii - história, súčasnosť, perspektívy | Theses on a related topic

45.
Horáková, Iva
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Měnová politika eurosystému (historie vzniku) | Theses on a related topic

46.
Ivančová, Judita maiden name: Czeneová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Platobný styk na Slovensku po prijatí eura | Theses on a related topic

47.
Jakabová, Romana maiden name: Jakabová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Slovensko a Európska menová únia | Theses on a related topic

48.
Jančov, Pavel
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Centrálna banka a jej vývojové etapy po roku 1918 | Theses on a related topic

49.
Jančušková, Michaela maiden name: Durnotová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Dopady zavedenia eura na ekonomiku SR | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Dopady zavedenia eura na ekonomiku SR | Theses on a related topic

50.
Kariková, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Využívanie zmenky ako bankového nástroja v podnikateľskej praxi | Theses on a related topic