Theses on a related topic (having the same keywords):

europska legislativa, financial market, bankovy dohlad, urad pre dohlad nad financnym trhom, bankova regulacia, on site supervision, financny trh, dohlad na mieste, dohlad na dialku, bank segment, european legislative, bankovy sektor, bank supervision, financial crisis, bankova rada, supervision at the distance, narodna banka slovenska, financna kriza, bank regulation, department for financial market supervision, national bank of slovakia, bank court

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Dublanová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový dohľad v podmienkach SR | Theses on a related topic Display description

2.
Matuška, Milan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na vývoj bankovej regulácie a dohľadu v Európskej únii | Theses on a related topic

3.
Štubňová, Barbara
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza návrhov na nové usporiadanie bankového a finančného dohľadu v eurozóne | Theses on a related topic

4.
Dlugošová, Zuzana maiden name: Kánová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Štátne dlhopisy a ich vývoj počas súčasnej finančnej krízy | Theses on a related topic

5.
Farkasová, Ivanka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic

6.
Fujka, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vývoj akciových trhov v USA v čase finančnej krízy | Theses on a related topic

7.
Laučíková, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na kapitálový sektor v eurozóne | Theses on a related topic

8.
Pračko, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Opatrenia EÚ v oblasti finančného trhu | Theses on a related topic

9.
Rýzková, Zuzana maiden name: Rýzková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Menová politika krajín V4 počas finančnej krízy | Theses on a related topic

10.
Šturm, Jaromír maiden name: Šturm
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu, prístup krajín EÚ a SR - analýza | Theses on a related topic

11.
Vévodová, Katarína maiden name: Vévodová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad finančným trhom | Theses on a related topic

12.
Boor, Róbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančné deriváty a ich využitie počas finančnej krízy | Theses on a related topic

13.
Bruteničová, Barbora maiden name: Bruteničová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Dohľad na finančným trhom v zmysle právnej úpravy | Theses on a related topic

14.
Darážová, Klaudia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na nové usporiadanie globálnej finančnej architektúry | Theses on a related topic

15.
Fifiková, Štefánia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Poistný a bankový sektor počas finančnej a hospodárskej krízy | Theses on a related topic

16.
Gombíková, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic

17.
Hajdu, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Dopady finančnej krízy na poskytovanie úverov v bankovom sektore SR | Theses on a related topic

18.
Hrachovská, Ľubica
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na poskytovanie úverov podnikateľským subjektom SR | Theses on a related topic

19.
Kadnárová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na reguláciu bankového sektora v EU | Theses on a related topic

20.
Košecká, Daša
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Bankový dohľad nad činnosťou komerčných bánk v SR | Theses on a related topic

21.
Kukanová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový sektor počas finančnej krízy | Theses on a related topic

22.
Kukanová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na poskytovanie úverov domácnostiam v bankovom sektore SR | Theses on a related topic

23.
Lakyová, Drahoslava maiden name: Filačová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Zmeny v oblasti dohľadu nad finančným trhom v eurozóne | Theses on a related topic

24.
Michalcová, Barbora
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Svetová finančná kríza - príčiny, dôsledky, východiska | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Regulace vydávání elektronických peněz v ČR | Theses on a related topic

25.
Nagyová, Mária maiden name: Némethová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Postavenie a význam Národnej banky Slovenska v bankovníctve | Theses on a related topic

26.
Némethová, Magdaléna
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Dopady finančnej krízy na bankový sektor v SR | Theses on a related topic

27.
Ovári, Anita
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Národná banka Slovenska – súčasť Eurosystému | Theses on a related topic

28.
Ovári, Anita
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Menová politika centrálnych bánk v Európskom systéme centrálnych bánk | Theses on a related topic

29.
Pešková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komparácia vývoja bankového sektora v SR a ČR | Theses on a related topic

30.
Poláková, Barbora maiden name: Streicherová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Trendy vývoja bankového sektora SR v období dopadov krízy | Theses on a related topic

31.
Ruščáková, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kapitálová primeranosť komerčnej banky a jej budúci vývoj | Theses on a related topic

32.
Sokolovičová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Bankový dohľad v rámci Eurozóny | Theses on a related topic

33.
Stankovianska, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finančná a úverová kríza vo svete | Theses on a related topic

34.
Szabó, Róbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná kríza a jej dopady na bankový sektor v EÚ | Theses on a related topic

35.
Szabová, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový dohľad v SR po vstupe do eurozóny | Theses on a related topic

36.
Šilová, Lilia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Výhody a nevýhody globalizácie na peňažných a kapitálových trhoch | Theses on a related topic

37.
Štubňová, Barbara
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový dohľad a regulácia | Theses on a related topic

38.
Tomašovičová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Podielové fondy v ČSOB a.s. | Theses on a related topic

39.
Vokál, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančné krízy: príčiny, priebeh a dôsledky | Theses on a related topic

40.
Vörös, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv financnej krizy na hypotekarne bankovnictvo v Slovenskej republike | Theses on a related topic

41.
Wójcik, Dominik
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Krízy – podstata, príčiny a dôsledky na bankový sektor | Theses on a related topic

42.
Zolová, Simona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Dohľad nad finančným trhom v Slovenskej republike | Theses on a related topic

43.
Adamko, Richard
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic

44.
Arpášová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Nezamestnanosť – fenomén súčasnej spoločnosti | Theses on a related topic

45.
Baffi, Kristián
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Dohľad nad finančným trhom v Európskej únii | Theses on a related topic

46.
Ballová, Sandra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Zmeny v regulácii bankového sektora v priestore EÚ v kontexte krízy | Theses on a related topic

47.
Baranovičová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Rating a kreditné riziko | Theses on a related topic

48.
Baranovičová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kapitálová primeranosť komerčnej banky a jej budúci vývoj | Theses on a related topic

49.
Barčáková, Renáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na bankový sektor v EÚ a možnosti ich riešenia | Theses on a related topic

50.
Benedek, Eva maiden name: Szüllöová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Fiškálne stimuly - nástroj protikrízových opatrení | Theses on a related topic