Theses on a related topic (having the same keywords):

mmf o medzinarodny menovy fond, clenske kvoty, urokova sadzba, pristupovy limit, uver, articles of agreement of the imf, board of guvernors, economic surveillance, lending facilities and instruments, balance of payment, access limit, sdr zvlastne prava cerpania, platobna bilancia, lending, supplementary borrowing arrangements, financial crises, bretton woodska konferencia, zbor guvernerov, vykonny zbor, ekonomicky dohlad, executive board, member country, technicka pomoc, clenska krajina, managing director, gold, imf o international monetary fund, clanky dohody o mmf, hlasovacia sila, vypozicane zdroje na zaklade borrowing arrangements, zlato. uverove facility a instrumenty, technical assistance, voting power, interest rate, generalny riaditel, uvery, bretton woods conference, capital subscriptions, financna kriza, sadzba poplatkov, sdr o special drawing rights, rate of charge, loan

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Buláková, Veronika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Menová politika FEDu v interakcii na ekonomický vývoj v USA | Theses on a related topic Display description

2.
Kantor, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o úvere - charakteristika, funkcie a využitie v praxi | Theses on a related topic

3.
Kubáni, Medard
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Uplatnenie úrokovej politiky vo vybranej komerčnej banke | Theses on a related topic

4.
Matis, Milan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Komparácia postupov pri zabezpečení úverov vo vybraných holandských a slovenských bankách | Theses on a related topic

5.
Vankó, Denis
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza hypotekárneho bankovníctva v SR | Theses on a related topic

6.
Vitteková, Katarína maiden name: Vitteková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Financovanie nehnuteľností pre retailový sektor z cudzích zdrojov | Theses on a related topic

7.
Dlugošová, Zuzana maiden name: Kánová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Štátne dlhopisy a ich vývoj počas súčasnej finančnej krízy | Theses on a related topic

8.
Ďurková, Diana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vklady v bankách v období krízy | Theses on a related topic

9.
Homulková, Martina maiden name: Seidlová
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Analýza hypoték na českém bankovním trhu | Theses on a related topic

10.
Husárová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza poskytnutia úveru na bývanie pre klienta | Theses on a related topic

11.
Chraščelová, Miriam
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na vývoj európskeho bankového sektora | Theses on a related topic

12.
Janoščíková, Eva maiden name: Šipošová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Komparácia možnosti financovania bývania v podmienkach SR | Theses on a related topic

13.
Jurčík, Zdeněk
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) | Theses on a related topic

14.
Klausnerová, Nataliya maiden name: Samsina
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Spoření v rámci stavebního spoření v ČR | Theses on a related topic

15.
Kmotorková, Miriam
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Menová politika ECB - miľníky, protikrízové opatrenia | Theses on a related topic

16.
Kuropčáková, Stanislava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Úverové a úrokové zaťaženie firmy | Theses on a related topic

17.
Lukáčková, Slavomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Dlhopisový trh v podmienkach finančnej krízy | Theses on a related topic

18.
Pagáč, Jaroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vývoj cien úverových produktov banky | Theses on a related topic

19.
Pitoňák, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Základné právne a ekonomické faktory v oblasti podnikateľských úverov | Theses on a related topic

20.
Podstavek, Emil
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hypoteční úvěry na financování bydlení | Theses on a related topic

21.
Remeková, Sláva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Porovnanie americkej hypotéky a spotrebného úveru v komerčných bankách SR | Theses on a related topic

22.
Remeková, Sláva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Komparácia marketingových prístupov ku klientom vo vybraných bankách | Theses on a related topic

23.
Schvarczová, Renáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné trhy a problémy špecializovaného bankovníctva | Theses on a related topic

24.
Šavelová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Nové formy bankových úverov pre podnikateľov | Theses on a related topic

25.
Vidiečanová, Zuzana maiden name: Ondriašová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Insurance Industry)
Master's thesis defence: Úverová politika komerčných bánk v podmienkach SR | Theses on a related topic

26.
Adamová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Bankové úvery | Theses on a related topic

27.
Arbogast, Simona maiden name: Haladová
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Oceňování nemovitosti při žádosti o úvěr | Theses on a related topic

28.
Bačkovská, Jana
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Financování subjektů prostřednictvím úvěru, leasingu a faktoringu | Theses on a related topic

29.
Balcová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Externé financovanie podniku | Theses on a related topic

30.
Barcal, Lukáš
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Stavební spoření v ČR - analýza a prognóza budoucího vývoje | Theses on a related topic

31.
Bekešová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vybrané aspekty financovania bývania v podmienkach SR | Theses on a related topic

32.
Belanová, Vladimíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza úverového portfólia komerčnej banky | Theses on a related topic

33.
Bogár, Pavol
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Povinné minimálne rezervy – ich význam pri riadení likvidity | Theses on a related topic

34.
Boorová, Katarína maiden name: Boorová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza úverových produktov komerčnej banky | Theses on a related topic

35.
Bradáč, Vladimír maiden name: Bradáč
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finančná analýza podnikateľského subjektu | Theses on a related topic

36.
Brieda, Radomír maiden name: Brieda
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vývoj cien úverových produktov bánk | Theses on a related topic

37.
Brieda, Radomír maiden name: Brieda
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vývoj cien úverových produktov bánk | Theses on a related topic

38.
Broulimová, Iveta maiden name: Čaňová
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vývoj zadlužení domácností v ČR | Theses on a related topic

39.
Bullová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Analýza úverových produktov komerčnej banky | Theses on a related topic

40.
Cabadová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Identifikácia a diverzifikácia rizík pri poskytovaní úverov | Theses on a related topic

41.
Černeiová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Proces poskytovania hypotekárneho úveru vo vybranej banke | Theses on a related topic

42.
Demušová, Ivona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vybrané dlhodobé bankové úvery | Theses on a related topic

43.
Domonji, Ema
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úrok ako cena peňazí v bankovníctve | Theses on a related topic

44.
Dopitová, Jitka maiden name: Vrubelová
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Ocenění nemovitosti pro účely zajištění úvěru | Theses on a related topic

45.
Dopitová, Jitka maiden name: Vrubelová
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Oceňování majetku a jeho vliv na hypoteční úvěry | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Oceňování majetku a jeho vliv na hypoteční úvěry | Theses on a related topic

46.
Dublanová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza úverového financovania podnikov | Theses on a related topic

47.
Ďurišová, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Bankové zmluvy a ich využiteľnosť v konkrétnych bankách | Theses on a related topic

48.
Englová, Lenka
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza úvěrových možností pro fyzické osoby | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Analýza úvěrových možností pro fyzické osoby | Theses on a related topic

49.
Faturová, Monika maiden name: Haramiová
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Posouzení významu bankovních kriterií při rozhodování o poskytnutí úvěru | Theses on a related topic

50.
Fekiač, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Porovnanie metód a spôsobov získania kapitálu | Theses on a related topic