Theses on a related topic (having the same keywords):

zabezpecenie bankoveho uveru, kontokorentny uver, produkty poistovni. keywords, bank loan, secured bank loan, spotrebitelsky uver, overdraft, mortgage, klucove slova, hypotekarny uver, consumer credit insurance products., bankovy uver

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Godzsáková, Veronika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza vybraných krátkodobých bankových úverov pre obyvateľstvo vo vybraných bankách SR | Theses on a related topic Display description

2.
Kováčová, Gabriela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Možnosti financovania bývania v SR | Theses on a related topic

3.
Makovická, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza vybraných dlhodobých bankových úverov pre obyvateľstvo vo vybraných bankách SR | Theses on a related topic

4.
Nemtušiaková, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vybrané úverové produkty poskytované vybranými bankami SR | Theses on a related topic

5.
Drnáková, Tímea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úvery pre študentov vo vybraných bankách SR | Theses on a related topic

6.
Hanková, Magdaléna maiden name: Ďurinová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Financovanie korporátnych klientov prostredníctvom úverov poskytovaných Slovenskou sporiteľňou, a.s. | Theses on a related topic

7.
Kmeťová, Slavomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komparácia bankových produktov vo vybraných bankách | Theses on a related topic

8.
Kocianová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Úverové produkty bánk ako jedna z možností financovania bývania v SR | Theses on a related topic

9.
Krajčírik, Ján
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Financovanie bývania pomocou úveru z vybranej banky a stavebnej sporiteľne | Theses on a related topic

10.
Križianová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Porovnanie poskytovania hypotekárnych úverov v komerčných bankách SR a ČR | Theses on a related topic

11.
Meštrák, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Retail banking SR – trendy vo vývoji úverov | Theses on a related topic

12.
Stráňovská, Božena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Spotrebný úver vo vybranej banke | Theses on a related topic

13.
Sýkorová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na poskytovanie úverov v bankovom sektore v SR | Theses on a related topic

14.
Voltér, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úvery ako zdroj financovania malých a stredných podnikov v SR | Theses on a related topic

15.
Balková, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Proces poskytovania hypotekárneho úveru vo vybranej banke | Theses on a related topic

16.
Bankóová, Edita
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Prístup VÚB k poskytovaniu hypotekárnych úverov | Theses on a related topic

17.
Báthoryová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Komparácia vývoja úrokových sadzieb pre hypotekárne úvery v komerčných bankách SR a ČR | Theses on a related topic

18.
Behrová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Podnikanie v realitnom sektore | Theses on a related topic

19.
Benková, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zdroje financovania dlhodobého majetku | Theses on a related topic

20.
Bešinová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Genéza hypotekárnych úverov v SR | Theses on a related topic

21.
Bielik, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza hypotekárneho úveru vo vybraných bankách | Theses on a related topic

22.
Colotti, Zlatka maiden name: Pukanová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne úvery pre právnické a fyzické osoby vo vybraných bankách | Theses on a related topic

23.
Černeiová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Pôsobenie Erste Group Bank na trhu financovania bývania na vybraných trhoch | Theses on a related topic

24.
Červienková, Eleonóra maiden name: Kánová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Porovnávanie jednotlivých foriem získania finančných zdrojov | Theses on a related topic

25.
Čierniková, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza vývoja úverov domácnostiam v SR od r. 2000 | Theses on a related topic

26.
Čuchran, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Úverové vzťahy so spotrebiteľmi. Význam práva EÚ v spotrebiteľských úverových vzťahoch | Theses on a related topic

27.
Daubnerová, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Možnosti financovania bývania v SR | Theses on a related topic

28.
Demušová, Ivona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vybrané dlhodobé bankové úvery | Theses on a related topic

29.
Demušová, Ivona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vybrané úvery pre malé a stredné podniky vo vybraných bankách SR | Theses on a related topic

30.
Domonji, Ema
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úrok ako cena peňazí v bankovníctve | Theses on a related topic

31.
Ďurovič, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Oceňovanie nehnuteľnosti pre potreby ručenia bankového úveru | Theses on a related topic

32.
Fáberová, Renáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komparácia hypotekárnych úverov | Theses on a related topic

33.
Glittová, Ľudmila
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza možností financovania bývania v SR | Theses on a related topic

34.
Golecová, Dana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo a jeho špecifiká v SR | Theses on a related topic

35.
Gonšenicová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne úvery na Slovensku - kvantitatívna a kvalitatívna analýza od 1.1.2005 do 30.6.2010 | Theses on a related topic

36.
Guldanová, Andrea maiden name: Polakovičová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo v SR | Theses on a related topic

37.
Hladký, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Financovanie malých a stredných podnikov bankovým úverom | Theses on a related topic

38.
Ivanisko, Ján
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Úverová politika komerčných bánk v SR | Theses on a related topic

39.
Kalinka, Peter
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Realitná bublina | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Realitná bublina | Theses on a related topic

40.
Kantor, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o úvere - charakteristika, funkcie a využitie v praxi | Theses on a related topic

41.
Karabinošová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Stavebné sporenie verzus hypotekárny úver | Theses on a related topic

42.
Kmeťová, Slavomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vybrané úvery pre segment retailových klientov vo vybraných bankách SR | Theses on a related topic

43.
Kočišová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Komparácia hypotekárnych úverov pre podnikateľov vo vybraných bankách | Theses on a related topic

44.
Kostolná, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Refinancovanie hypotekárnych úverov v podmienkach SR | Theses on a related topic

45.
Kováč, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Hypotekárny úver pre FO | Theses on a related topic

46.
Kubovčíková, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza hypotekárneho bankovníctva v podmienkach SR a ČR | Theses on a related topic

47.
Labaničová, Lenka maiden name: Sálková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo – jeho vývoj a súčasný stav | Theses on a related topic

48.
Lapínová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Spotrebný úver ako nástroj financovania potrieb retailového klienta | Theses on a related topic

49.
Lóšková, Alexandra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úverový proces u úveru pre fyzickú osobu občana vo vybraných bankách SR | Theses on a related topic

50.
Maňka, Ivan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komparácia úverov na bývanie vo výbraných bankách | Theses on a related topic