Theses on a related topic (having the same keywords):

real estate broker, exclusive contract, podnikanie, realitny makler, geometricky plan, offer, realitny trh, dopyt, lokalita, vklad do katastra, tax liability, cena nehnutelnosti, locality, exkluzivna zmluva, real estate market, mortgage, nehnutelnost, business, hypotekarny uver, demand, geometric plan, ponuka, danova povinnost, properties, investment to a land register

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Brzý, Viliam
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Analýza slovenského realitného trhu – porovnanie s vybranou krajinou | Theses on a related topic Display description

2.
Fáberová, Renáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komparácia hypotekárnych úverov | Theses on a related topic

3.
Gonšenicová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne úvery na Slovensku - kvantitatívna a kvalitatívna analýza od 1.1.2005 do 30.6.2010 | Theses on a related topic

4.
Hajdová, Karolina
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Analýza trhu nemovitostí v ČR | Theses on a related topic

5.
Hrebíková, Silvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komparácia ponúk hypotekárnych úverov slovenských komerčných bánk | Theses on a related topic

6.
Labaničová, Lenka maiden name: Sálková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo – jeho vývoj a súčasný stav | Theses on a related topic

7.
Pieterová, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vývoj ponuky a dopytu na trhu úverov v bankovom sektore SR | Theses on a related topic

8.
Tkáčiková, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Špecifiká zabezpečenia hypotekárneho úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou | Theses on a related topic

9.
Zrubecová, Soňa maiden name: Polakovičová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Aktuálne trendy v oblasti hypotekárnych úverov v SR | Theses on a related topic

10.
Bankóová, Edita
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Prístup VÚB k poskytovaniu hypotekárnych úverov | Theses on a related topic

11.
Báthoryová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Komparácia vývoja úrokových sadzieb pre hypotekárne úvery v komerčných bankách SR a ČR | Theses on a related topic

12.
Bešinová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Genéza hypotekárnych úverov v SR | Theses on a related topic

13.
Bielik, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza hypotekárneho úveru vo vybraných bankách | Theses on a related topic

14.
Borbélyová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zabezpečenie bankového úveru - produkty poisťovne | Theses on a related topic

15.
Csenkeyová, Lídia maiden name: Mészárosová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Možnosti financovania bývania v SR | Theses on a related topic

16.
Dadová, Klára
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Řízení cestovního ruchu / Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch
Bachelor's thesis defence: Malý/střední podnikatel v hotelnictví - začátek podnikání

17.
Daubnerová, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Možnosti financovania bývania v SR | Theses on a related topic

18.
Demušová, Ivona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vybrané dlhodobé bankové úvery | Theses on a related topic

19.
Domonji, Ema
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úrok ako cena peňazí v bankovníctve | Theses on a related topic

20.
Donovalová, Radka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Možnosti úverovania Malých a stredných podnikov v EÚ | Theses on a related topic

21.
Dvorčáková, Alena maiden name: Beňová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Porovnanie daňových systémov vo vybraných krajinách | Theses on a related topic

22.
Fiedler, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podniku | Theses on a related topic

23.
Gažo, Ivan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ekonomicko-právne aspekty riadenia spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

24.
Glittová, Ľudmila
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza možností financovania bývania v SR | Theses on a related topic

25.
Golecová, Dana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo a jeho špecifiká v SR | Theses on a related topic

26.
Guldanová, Andrea maiden name: Polakovičová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo v SR | Theses on a related topic

27.
Hanková, Magdaléna maiden name: Ďurinová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza financovania MSP SR štandardnými a alternatívnymi zdrojmi | Theses on a related topic

28.
Hasíková, Veronika
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu
Bachelor's thesis defence: EKONOMICKÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ V ODVĚTVÍ VINAŘSTVÍ

29.
Hosmajová, Jana maiden name: Zlochová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Hypotekárne úvery ako jedna z foriem financovania bývania | Theses on a related topic

30.
Husárová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza poskytnutia úveru na bývanie pre klienta | Theses on a related topic

31.
Janetka, Ján
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Aplikácia daní z nehnuteľností v konkrétnej daňovej jednotke | Theses on a related topic

32.
Janota, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Podnikateľský plán za účelom získania úveru | Theses on a related topic

33.
Kalíková, Aneta
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Master's thesis defence: Hodnocení ekonomické efektivnosti investic do rezidenčních nemovitostí | Theses on a related topic

34.
Kalinka, Peter
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Realitná bublina | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Realitná bublina | Theses on a related topic

35.
Kantor, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o úvere - charakteristika, funkcie a využitie v praxi | Theses on a related topic

36.
Kapustíková, Adriana
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Podnikateľský zámer Keramic Café Atelier s.r.o. | Theses on a related topic

37.
Karabinošová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Stavebné sporenie verzus hypotekárny úver | Theses on a related topic

38.
Katyiová, Viktória
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o združení | Theses on a related topic

39.
Kavanová, Michaela maiden name: Gregorová
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Rozvoj území města Kroměříže na příkladu bydlení sociálních skupin (seniorů) | Theses on a related topic

40.
Kazarka, Matej
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu
Bachelor's thesis defence: Veřejné zakázky a jejich místo v ekonomice výživy

41.
Kesegová, Karin
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu
Bachelor's thesis defence: Sortiment dětské výživy na trhu SR

42.
Kmeťová, Slavomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komparácia bankových produktov vo vybraných bankách | Theses on a related topic

43.
Kmeťová, Slavomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vybrané úvery pre segment retailových klientov vo vybraných bankách SR | Theses on a related topic

44.
Kocianová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Úverové produkty bánk ako jedna z možností financovania bývania v SR | Theses on a related topic

45.
Kočišová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Komparácia hypotekárnych úverov pre podnikateľov vo vybraných bankách | Theses on a related topic

46.
Koláriková, Veronika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Financovanie podniku – bankový úver vs. lízing | Theses on a related topic

47.
Kolcúnová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Implementácia inštitútov práva EÚ do právnej úpravy SR determinujúce podnikateľské subjekty | Theses on a related topic

48.
Kostolná, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Refinancovanie hypotekárnych úverov v podmienkach SR | Theses on a related topic

49.
Kováč, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Hypotekárny úver pre FO | Theses on a related topic

50.
Kováčová, Gabriela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Možnosti financovania bývania v SR | Theses on a related topic