Theses on a related topic (having the same keywords):

obchodna spolocnost, komanditna obchodna spolocnost, verejna obchodna spolocnost, spolocnost s rucenim obmedzenym, akciova spolocnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Arendáčová, Soňa maiden name: Arendáčová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Základné imanie obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic Display description

2.
Kučák, František
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zákaz konkurencie v obchodných spoločnostiach | Theses on a related topic

3.
Meľošová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zánik obchodných spoločností | Theses on a related topic

4.
Dzurišinová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna komparácia obchodných spoločností a družstiev | Theses on a related topic

5.
Helebrantová Paukovčeková, Slávka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmena právnej formy obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

6.
Králiková, Lýdie
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Záväzkové vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou a jej spoločníkmi | Theses on a related topic

7.
Melicherová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Základné imanie obchodných spoločností | Theses on a related topic

8.
Mokrošová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti spoločníkov v kapitálových spoločnostiach | Theses on a related topic

9.
Strenková, Martina maiden name: Strenková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie a vznik obchodných spoločností | Theses on a related topic

10.
Výbochová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Skupinové formy podnikania s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity | Theses on a related topic

11.
Drengubiak, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia zakladania kapitálových spoločností v Slovenskej a Českej republike | Theses on a related topic

12.
Gažo, Ivan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ekonomicko-právne aspekty riadenia spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

13.
Hlavčo, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Valné zhromaždenie kapitálových obchodných spoločností | Theses on a related topic

14.
Hrehor, Roman
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie a vznik spoločnosti s ručenim obmedzeným | Theses on a related topic

15.
Hromádková, Miroslava maiden name: Prekoppová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Štatutárne orgány v kapitálových obchodných spoločnostiach | Theses on a related topic

16.
Kallová, Miriama maiden name: Kallová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Začiatok podnikania a bankové právo | Theses on a related topic

17.
Majerová, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kapitálové obchodné spoločnosti a právne postavenie spoločníkov v nich | Theses on a related topic

18.
Moravcová, Monika maiden name: Moravcová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ekonomicko - právne aspekty podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

19.
Pouchan, Richard
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Verejná obchodná spoločnosť - charakteristika a význam pre podnikateľskú prax | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Verejná obchodná spoločnosť - charakteristika a význam pre podnikateľskú prax | Theses on a related topic

20.
Říhová, Gabriela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie kapitálových obchodných spoločností | Theses on a related topic

21.
Šufliarsky, Milan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kolektívne orgány kapitálových spoločností a členstvo v nich | Theses on a related topic

22.
Vargová, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spoločenská zmluva a jej zmena | Theses on a related topic

23.
Weiss, Marek
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie spoločníka v kapitálových spoločnostiach | Theses on a related topic

24.
Bágeľová, Barbara
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Likvidácia obchodných spoločností a postavenie likvidátora | Theses on a related topic

25.
Balažiová, Miriam maiden name: Očenášová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

26.
Baránková, Alena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Akciová spoločnosť ako účtovná jednotka | Theses on a related topic

27.
Barteková, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna podstata a význam likvidácie obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

28.
Candráková, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie obchodných spoločností s akcentom na ich diferenciu | Theses on a related topic

29.
Čechová, Ingrid maiden name: Dudášová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

30.
Donáth, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza IPO emisií cenných papierov | Theses on a related topic

31.
Fajkišová, Barbora
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ekonomicko-právne aspekty akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

32.
Feketíková, Alžbeta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

33.
Florek, Marek
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Orgány kapitálových spoločností | Theses on a related topic

34.
Fodorová, Dagmar
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zrušenie a zánik obchodných spoločností | Theses on a related topic

35.
Forgáč, Roman
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

36.
Gajdošová, Ivana maiden name: Majdáková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) | Theses on a related topic

37.
Gmitter, Patrik
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

38.
Gräffingerová, Renata
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Marketingový proces obchodnej spločnosti | Theses on a related topic

39.
Hanková, Natália
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Rezervný fond akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

40.
Haringová, Lucia maiden name: Radovská
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zánik účasti spoločníka s.r.o. v rozhodovacej praxi súdov SR | Theses on a related topic

41.
Harsányiová, Nikoleta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia zakladania personálnych spoločností v Slovenskej a Českej republike | Theses on a related topic

42.
Hazuchová, Jela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

43.
Hrončok, Dávid
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným – jeho práva, povinnosti a zodpovednosť | Theses on a related topic

44.
Husárová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov | Theses on a related topic

45.
Chlopiková, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Personálne obchodné spoločnosti a právne postavenie spoločníkov v nich | Theses on a related topic

46.
Chovan, Pavol
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Financovanie podnikateľskej činnosti prostredníctvom emisie akcií v podmienkach SR | Theses on a related topic

47.
Janiš, Ján
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Oceňovanie vkladov do základného kapitálu akciových spoločností | Theses on a related topic

48.
Jurkyová, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Akcia ako cenný papier | Theses on a related topic

49.
Kaľavská, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie a vznik akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

50.
Kalužníková, Alžbeta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Banka ako akciová spoločnosť s prísnejšími pravidlami | Theses on a related topic