Theses on a related topic (having the same keywords):

nepenazity vklad, obciansky zakonnik, joint-stock company, federal republic of germany, commercial code, spolkova republika nemecko, non-monetary contribution, civil code, corporate code, akciova spolocnost, obchodny zakonnik, zakon o obchodnych korporaciach

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Mešo, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie akcionára | Theses on a related topic Display description

2.
Bačíková, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kúpna zmluva | Theses on a related topic

3.
Bálintová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Pracovná zmluva a uzatváranie zmlúv podľa občianskeho a obchodného zákonníka pri výkone závislej práce | Theses on a related topic

4.
Dujčíková, Stanislava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Prokúra a iné formy zastúpenia podnikateľa | Theses on a related topic

5.
Janoľová, Miriama
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zabezpečenie záväzkov v obchodnom a občianskom práve | Theses on a related topic

6.
Khandlová, Adriana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka | Theses on a related topic

7.
Kuderová, Miriam
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka a podľa Obchodného zákonníka | Theses on a related topic

8.
Pričová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia kúpnej zmluvy podľa občianskeho a obchodného zákonníka | Theses on a related topic

9.
Šarišská, Antónia maiden name: Kočišková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Záväzky z obchodných zmlúv | Theses on a related topic

10.
Štefka, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Inštitút zastúpenia v obchodnom práve | Theses on a related topic

11.
Uhnák, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia právnej úpravy kúpnej zmluvy v právnom poriadku SR a právnom poriadku vybraného štátu EU | Theses on a related topic

12.
Donáth, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ručiteľský záväzok | Theses on a related topic

13.
Krumpál, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ochrana minoritných akcionárov | Theses on a related topic

14.
Kučák, František
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zákaz konkurencie v obchodných spoločnostiach | Theses on a related topic

15.
Poloncová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Dozorné orgány obchodnej spoločnosti - význam, funkcia a právna úprava v SR | Theses on a related topic

16.
Živorová, Janka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zabezpečenie záväzkových právnych vzťahov | Theses on a related topic

17.
Bágeľová, Barbara
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Likvidácia obchodných spoločností a postavenie likvidátora | Theses on a related topic

18.
Baloghová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Prevencia vzniku vymožiteľných pohľadávok v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch | Theses on a related topic

19.
Behrová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Obchodný register - funkcie a význam jeho existencie | Theses on a related topic

20.
Benková, Sandra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Nekalosúťažné konanie de lege lata | Theses on a related topic

21.
Brezovská, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Susedské vzťahy v občianskom práve | Theses on a related topic

22.
Bujný, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Prokúra ako osobitný druh zmluvného zastúpenia podnikateľa | Theses on a related topic

23.
Černý, Juraj
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava vlastníckeho práva v právnom poriadku SR | Theses on a related topic

24.
Čováková, Michaela maiden name: Čováková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava živnostenského podnikania | Theses on a related topic

25.
Drengubiak, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia zakladania kapitálových spoločností v Slovenskej a Českej republike | Theses on a related topic

26.
Faturová, Monika maiden name: Haramiová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zajištění závazku | Theses on a related topic

27.
Freslová, Jana maiden name: Szabadosová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Odpovědnost za vady | Theses on a related topic

28.
Gelienová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Cenné papiere upravené v Obchodnom zákonníku | Theses on a related topic

29.
Gembalová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie štátneho podniku | Theses on a related topic

30.
Gmitter, Patrik
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

31.
Harsányiová, Nikoleta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia zakladania personálnych spoločností v Slovenskej a Českej republike | Theses on a related topic

32.
Helebrantová Paukovčeková, Slávka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmena právnej formy obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

33.
Hlavčo, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Valné zhromaždenie kapitálových obchodných spoločností | Theses on a related topic

34.
Hriňová, Denisa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava kúpnej zmluvy v súkromnom práve ( v Občianskom a v Obchodnom zákonníku ) | Theses on a related topic

35.
Hrivnák, Ľubomír
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ručenie v slovenskom právnom poriadku | Theses on a related topic

36.
Jaroš, Slavomír
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Problematika vad právních úkonů | Theses on a related topic

37.
Kaštierová, Gabriela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Pracovnoprávne vzťahy a vzťahy im podobné | Theses on a related topic

38.
Kollárová, Juliana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Zlúčenia akciových spoločností | Theses on a related topic

39.
Končiarová, Denisa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ochrana spotrebiteľa v občianskom práve | Theses on a related topic

40.
Kovácsová, Denisa maiden name: Belokostolská
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve | Theses on a related topic

41.
Krekovičová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava vlastníckeho práva v Občianskom zákonníku | Theses on a related topic

42.
Kríž, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o dielo | Theses on a related topic

43.
Krnáčová, Silvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti spoločníka v obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

44.
Kubát, Michal
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Odpovědnost za vady | Theses on a related topic

45.
Laskovičová, Emília
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti | Theses on a related topic

46.
Lukáčová, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve | Theses on a related topic

47.
Macejechová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia zmluvnej pokuty v Obchodnom zákonníku s právnou úpravou v Občianskom zákonníku | Theses on a related topic

48.
Mačkovičová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie a vznik akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

49.
Machovič, Daniel
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kúpna zmluva podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka | Theses on a related topic

50.
Matušovičová, Milada maiden name: Kuželová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | Theses on a related topic