Theses on a related topic (having the same keywords):

zavazkove pravo, obciansky zakonnik, spotrebitelska kupna zmluva, komparacia., kupna zmluva, obchodny zakonnik

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bačíková, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kúpna zmluva | Theses on a related topic Display description

2.
Hriňová, Denisa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava kúpnej zmluvy v súkromnom práve ( v Občianskom a v Obchodnom zákonníku ) | Theses on a related topic

3.
Khandlová, Adriana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka | Theses on a related topic

4.
Meliš, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kúpna zmluva v slovenskom právnom poriadku | Theses on a related topic

5.
Pričová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia kúpnej zmluvy podľa občianskeho a obchodného zákonníka | Theses on a related topic

6.
Szabó, Zsolt
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Vedľajšie dojednania ku kúpnej zmluve | Theses on a related topic

7.
Uhnák, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia právnej úpravy kúpnej zmluvy v právnom poriadku SR a právnom poriadku vybraného štátu EU | Theses on a related topic

8.
Bálintová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Pracovná zmluva a uzatváranie zmlúv podľa občianskeho a obchodného zákonníka pri výkone závislej práce | Theses on a related topic

9.
Baloghová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Prevencia vzniku vymožiteľných pohľadávok v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch | Theses on a related topic

10.
Donáth, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ručiteľský záväzok | Theses on a related topic

11.
Dujčíková, Stanislava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Prokúra a iné formy zastúpenia podnikateľa | Theses on a related topic

12.
Hrivnák, Ľubomír
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ručenie v slovenskom právnom poriadku | Theses on a related topic

13.
Janiš, Ján
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Oceňovanie vkladov do základného kapitálu akciových spoločností | Theses on a related topic

14.
Janoľová, Miriama
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zabezpečenie záväzkov v obchodnom a občianskom práve | Theses on a related topic

15.
Kaštierová, Gabriela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Pracovnoprávne vzťahy a vzťahy im podobné | Theses on a related topic

16.
Kuderová, Miriam
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka a podľa Obchodného zákonníka | Theses on a related topic

17.
Lukáčová, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve | Theses on a related topic

18.
Macejechová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia zmluvnej pokuty v Obchodnom zákonníku s právnou úpravou v Občianskom zákonníku | Theses on a related topic

19.
Melišová, Iveta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Splnenie ako dôvod zániku obchodných a občianskych záväzkov | Theses on a related topic

20.
Meszárošová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Porušenie zmluvy a jeho právne následky v OZ | Theses on a related topic

21.
Ňakat Spišáková, Mária maiden name: Spišáková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Premlčanie a preklúzia | Theses on a related topic

22.
Nesládeková, Nikola
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o budúcej zmluve v Občianskom zákonníku a Obchodnom zákonníku | Theses on a related topic

23.
Niederlandová, Ľuba
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o uzavretí budúcej zmluve | Theses on a related topic

24.
Šarišská, Antónia maiden name: Kočišková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Záväzky z obchodných zmlúv | Theses on a related topic

25.
Štefka, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Inštitút zastúpenia v obchodnom práve | Theses on a related topic

26.
Vévodová, Katarína maiden name: Vévodová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Broker
Bachelor's thesis defence: Vzťah obchodného a občianskeho práva | Theses on a related topic

27.
Živorová, Janka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zabezpečenie záväzkových právnych vzťahov | Theses on a related topic

28.
Bágeľová, Barbara
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Likvidácia obchodných spoločností a postavenie likvidátora | Theses on a related topic

29.
Bartkovský, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne aspekty vplývajúce na ekonomiku podnikania | Theses on a related topic

30.
Behrová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Obchodný register - funkcie a význam jeho existencie | Theses on a related topic

31.
Benková, Sandra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Nekalosúťažné konanie de lege lata | Theses on a related topic

32.
Berdisová, Michaela maiden name: Berdisová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka | Theses on a related topic

33.
Brezovská, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Susedské vzťahy v občianskom práve | Theses on a related topic

34.
Bujný, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Prokúra ako osobitný druh zmluvného zastúpenia podnikateľa | Theses on a related topic

35.
Čendulová, Erika maiden name: Mesárová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava vymáhania pohľadávok | Theses on a related topic

36.
Černý, Juraj
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava vlastníckeho práva v právnom poriadku SR | Theses on a related topic

37.
Čováková, Michaela maiden name: Čováková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava živnostenského podnikania | Theses on a related topic

38.
Feketíková, Alžbeta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

39.
Fiedler, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Úroky z omeškania ako právny dôsledok porušenia záväzkov | Theses on a related topic

40.
Gajdošová, Ivana maiden name: Majdáková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) | Theses on a related topic

41.
Gelienová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Cenné papiere upravené v Obchodnom zákonníku | Theses on a related topic

42.
Gembalová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie štátneho podniku | Theses on a related topic

43.
Gmitter, Patrik
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

44.
Harsányiová, Nikoleta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia zakladania personálnych spoločností v Slovenskej a Českej republike | Theses on a related topic

45.
Hladíková, Dana maiden name: Urbánková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza úverového financovania banky pre malé a stredné podniky | Theses on a related topic

46.
Chlepková, Katarína maiden name: Husarčíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Prevod a prechod vlastníctva k nehnuteľnosti, kúpna zmluva | Theses on a related topic

47.
Jagríková, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Výkon vlastníckeho práva | Theses on a related topic

48.
Janetka, Ivan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava zodpovednosti za škodu v Občianskom zákonníku | Theses on a related topic

49.
Jurčová, Ivana maiden name: Chvostová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie fyzickej osoby podnikateľa | Theses on a related topic

50.
Kapláňová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia vybraných zmlúv v občianskom a obchodnom práve | Theses on a related topic