Theses on a related topic (having the same keywords):

platobny rozkaz, exekucia, obciansky sudny poriadok, vymahanie, pohladava, rozkaz na plnenie, obchodny zakonnik

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Baloghová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Prevencia vzniku vymožiteľných pohľadávok v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch | Theses on a related topic Display description

2.
Plavčanová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Skrátené konanie podľa Občianskeho súdneho poriadku (platobný rozkaz, rozkaz na plnenie) | Theses on a related topic

3.
Štullerová, Kvetoslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Praktické aspekty založenia a vzniku obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

4.
Acs, Pavel
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava vymáhania pohľadávok | Theses on a related topic

5.
Bačíková, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kúpna zmluva | Theses on a related topic

6.
Bágeľová, Barbara
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Likvidácia obchodných spoločností a postavenie likvidátora | Theses on a related topic

7.
Balážová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Rozhodnutia v súdnom konaní | Theses on a related topic

8.
Bálintová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Pracovná zmluva a uzatváranie zmlúv podľa občianskeho a obchodného zákonníka pri výkone závislej práce | Theses on a related topic

9.
Bartkovský, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne aspekty vplývajúce na ekonomiku podnikania | Theses on a related topic

10.
Behrová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Obchodný register - funkcie a význam jeho existencie | Theses on a related topic

11.
Benková, Sandra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Nekalosúťažné konanie de lege lata | Theses on a related topic

12.
Bujný, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Prokúra ako osobitný druh zmluvného zastúpenia podnikateľa | Theses on a related topic

13.
Čičilla, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Dokazovanie v občianskom súdnom konaní | Theses on a related topic

14.
Čičilla, Tibor
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Účastníci občianskeho súdneho konania | Theses on a related topic

15.
Čováková, Michaela maiden name: Čováková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava živnostenského podnikania | Theses on a related topic

16.
Dolinská, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Výkon exekúcie na peňažné a nepeňažné plnenie | Theses on a related topic

17.
Dolňanová, Denisa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Exekúcia majetku fyzických a právnických osôb – podnikateľov | Theses on a related topic

18.
Donáth, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ručiteľský záväzok | Theses on a related topic

19.
Droppová, Miriam maiden name: Pančušková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Obchodný register | Theses on a related topic

20.
Dujčíková, Stanislava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Prokúra a iné formy zastúpenia podnikateľa | Theses on a related topic

21.
Feketíková, Alžbeta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

22.
Fiedler, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Úroky z omeškania ako právny dôsledok porušenia záväzkov | Theses on a related topic

23.
Frantová, Viera maiden name: Takácsová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Zaistenie pohľadávok Dexia banky Slovensko a.s. | Theses on a related topic

24.
Fülöp, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Rozhodnutia v občiansko-súdnom konaní | Theses on a related topic

25.
Gajdošová, Ivana maiden name: Majdáková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) | Theses on a related topic

26.
Gelienová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Cenné papiere upravené v Obchodnom zákonníku | Theses on a related topic

27.
Gembalová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie štátneho podniku | Theses on a related topic

28.
Gmitter, Patrik
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

29.
Goriščák, Pavol
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Exekúcia | Theses on a related topic

30.
Gregová, Simona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Súdne rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku | Theses on a related topic

31.
Grúňová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Predbežné opatrenie | Theses on a related topic

32.
Haragová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Doručovanie v občianskom súdnom konaní | Theses on a related topic

33.
Harsányiová, Nikoleta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia zakladania personálnych spoločností v Slovenskej a Českej republike | Theses on a related topic

34.
Hollová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spôsoby výkonu exekúcie a na peňažné plnenie | Theses on a related topic

35.
Hriňová, Denisa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava kúpnej zmluvy v súkromnom práve ( v Občianskom a v Obchodnom zákonníku ) | Theses on a related topic

36.
Hrivnák, Ľubomír
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ručenie v slovenskom právnom poriadku | Theses on a related topic

37.
Ilavská, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Nútená vymožiteľnosť práva | Theses on a related topic

38.
Imrovič, Róbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Postavenie účastníka konania v civilnom procese | Theses on a related topic

39.
Janeková, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Exekúcia vyprataním nehnuteľností (bytu) | Theses on a related topic

40.
Janiš, Ján
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Oceňovanie vkladov do základného kapitálu akciových spoločností | Theses on a related topic

41.
Janoľová, Miriama
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zabezpečenie záväzkov v obchodnom a občianskom práve | Theses on a related topic

42.
Jenčová, Juliána
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vymáhanie pohľadávok banky v SR | Theses on a related topic

43.
Jurčová, Ivana maiden name: Chvostová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie fyzickej osoby podnikateľa | Theses on a related topic

44.
Karel, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Nesporové konania so zameraním na konanie na obchodnom registri | Theses on a related topic

45.
Kaštierová, Gabriela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Pracovnoprávne vzťahy a vzťahy im podobné | Theses on a related topic

46.
Kazárová, Simona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Súdne rozhodnutia v občianskom súdnom konaní | Theses on a related topic

47.
Khandlová, Adriana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka | Theses on a related topic

48.
Kilianová, Iveta maiden name: Ďurišová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Exekúcia na peňažné plnenie podľa exekučného poriadku | Theses on a related topic

49.
Kondrková, Ľubomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zánik účasti v spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Zánik účasti v spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

50.
Konôpková, Ľudmila
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Status podnikateľa, jeho nadobudnutie a zánik | Theses on a related topic