Theses on a related topic (having the same keywords):

partner, rights, povinnosti, commercial code, spolocnost s rucenim obmedzenym, limited liability company, spolocnik, prava, obligations, obchodny zakonnik

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Weiss, Marek
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie spoločníka v kapitálových spoločnostiach | Theses on a related topic Display description

2.
Krnáčová, Silvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti spoločníka v obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

3.
Kučák, František
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zákaz konkurencie v obchodných spoločnostiach | Theses on a related topic

4.
Jurčová, Ivana maiden name: Chvostová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie fyzickej osoby podnikateľa | Theses on a related topic

5.
Sukupová, Žofia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti spoločníkov v spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

6.
Haringová, Lucia maiden name: Radovská
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zánik účasti spoločníka s.r.o. v rozhodovacej praxi súdov SR | Theses on a related topic

7.
Konôpková, Ľudmila
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Status podnikateľa, jeho nadobudnutie a zánik | Theses on a related topic

8.
Koutníková, Simona
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti akcionářů na valné hromadě akciové společnosti | Theses on a related topic

9.
Miklošková, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava vkladov do spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

10.
Mokrošová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti spoločníkov v kapitálových spoločnostiach | Theses on a related topic

11.
Mozola, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spoločnosť s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

12.
Šarišská, Antónia maiden name: Kočišková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Záväzky z obchodných zmlúv | Theses on a related topic

13.
Arendáčová, Soňa maiden name: Arendáčová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Základné imanie obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

14.
Bačíková, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kúpna zmluva | Theses on a related topic

15.
Bágeľová, Barbara
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Likvidácia obchodných spoločností a postavenie likvidátora | Theses on a related topic

16.
Bálintová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Pracovná zmluva a uzatváranie zmlúv podľa občianskeho a obchodného zákonníka pri výkone závislej práce | Theses on a related topic

17.
Behrová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Obchodný register - funkcie a význam jeho existencie | Theses on a related topic

18.
Benka, Patrik
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia práv a povinností spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným a tichého spoločníka | Theses on a related topic

19.
Benková, Sandra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Nekalosúťažné konanie de lege lata | Theses on a related topic

20.
Blažek, Petr
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Postavení jednatele v s. r. o. | Theses on a related topic

21.
Bujný, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Prokúra ako osobitný druh zmluvného zastúpenia podnikateľa | Theses on a related topic

22.
Csemezová, Helena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Osobné obchodné spoločnosti verzus kapitálové spoločnosti | Theses on a related topic

23.
Čováková, Michaela maiden name: Čováková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava živnostenského podnikania | Theses on a related topic

24.
Donáth, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ručiteľský záväzok | Theses on a related topic

25.
Dujčíková, Stanislava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Prokúra a iné formy zastúpenia podnikateľa | Theses on a related topic

26.
Dzurišinová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna komparácia obchodných spoločností a družstiev | Theses on a related topic

27.
Feketíková, Alžbeta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

28.
Florek, Marek
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Orgány kapitálových spoločností | Theses on a related topic

29.
Gajdošová, Ivana maiden name: Majdáková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) | Theses on a related topic

30.
Gelienová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Cenné papiere upravené v Obchodnom zákonníku | Theses on a related topic

31.
Gembalová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie štátneho podniku | Theses on a related topic

32.
Helebrantová Paukovčeková, Slávka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmena právnej formy obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

33.
Hlavčo, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Valné zhromaždenie kapitálových obchodných spoločností | Theses on a related topic

34.
Hrončok, Dávid
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným – jeho práva, povinnosti a zodpovednosť | Theses on a related topic

35.
Husárová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov | Theses on a related topic

36.
Janiš, Ján
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Oceňovanie vkladov do základného kapitálu akciových spoločností | Theses on a related topic

37.
Janoľová, Miriama
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zabezpečenie záväzkov v obchodnom a občianskom práve | Theses on a related topic

38.
Kardaš, Štěpán
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Osobní a kapitálové Právní formy společností v ČR | Theses on a related topic

39.
Khandlová, Adriana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka | Theses on a related topic

40.
Kondrková, Ľubomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zánik účasti v spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Zánik účasti v spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

41.
Kovácsová, Denisa maiden name: Belokostolská
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve | Theses on a related topic

42.
Králiková, Lýdie
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Záväzkové vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou a jej spoločníkmi | Theses on a related topic

43.
Kratochvílová, Aneta
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Odpovědnost statutárních orgánů kapitálových společností | Theses on a related topic

44.
Kríž, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o dielo | Theses on a related topic

45.
Krycner, Bořivoj
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Postavení člena bytového družstva | Theses on a related topic

46.
Kuderová, Miriam
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka a podľa Obchodného zákonníka | Theses on a related topic

47.
Laskovičová, Emília
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti | Theses on a related topic

48.
Laššanová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ekonomicko - právne aspekty podnikania obchodných spoločností | Theses on a related topic

49.
Majerová, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kapitálové obchodné spoločnosti a právne postavenie spoločníkov v nich | Theses on a related topic

50.
Matula, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spoločenská zmluva a jej neplatnosť | Theses on a related topic