Theses on a related topic (having the same keywords):

executive director, executive director obligations, povinnosti konatela, konatel, zodpovednost konatela, spolocnost s rucenim obmedzenym, prava konatela, limited liability company, executive director rights, executive director responsibility

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Haringová, Lucia maiden name: Radovská
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zánik účasti spoločníka s.r.o. v rozhodovacej praxi súdov SR | Theses on a related topic Display description

2.
Moravcová, Monika maiden name: Moravcová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ekonomicko - právne aspekty podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

3.
Arendáčová, Soňa maiden name: Arendáčová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Základné imanie obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

4.
Dzurišinová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna komparácia obchodných spoločností a družstiev | Theses on a related topic

5.
Feketíková, Alžbeta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

6.
Florek, Marek
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Orgány kapitálových spoločností | Theses on a related topic

7.
Gajdošová, Ivana maiden name: Majdáková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) | Theses on a related topic

8.
Gmitter, Patrik
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

9.
Helebrantová Paukovčeková, Slávka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmena právnej formy obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

10.
Husárová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov | Theses on a related topic

11.
Kondrková, Ľubomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zánik účasti v spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Zánik účasti v spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

12.
Koutunová, Júlia maiden name: Valkovičová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Orgány spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

13.
Králiková, Lýdie
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Záväzkové vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou a jej spoločníkmi | Theses on a related topic

14.
Kučák, František
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zákaz konkurencie v obchodných spoločnostiach | Theses on a related topic

15.
Laššanová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ekonomicko - právne aspekty podnikania obchodných spoločností | Theses on a related topic

16.
Matula, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spoločenská zmluva a jej neplatnosť | Theses on a related topic

17.
Melicherová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Základné imanie obchodných spoločností | Theses on a related topic

18.
Meľošová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zánik obchodných spoločností | Theses on a related topic

19.
Michalková, Iveta maiden name: Černáková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

20.
Mokrošová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti spoločníkov v kapitálových spoločnostiach | Theses on a related topic

21.
Piarová, Judita
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zánik účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

22.
Polláková, Nataša
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o prevode obchodného podielu | Theses on a related topic

23.
Říhová, Gabriela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie kapitálových obchodných spoločností | Theses on a related topic

24.
Šeligová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným, jej špecifiká a uplatňovanie v praxi | Theses on a related topic

25.
Vidová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

26.
Weiss, Marek
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie spoločníka v kapitálových spoločnostiach | Theses on a related topic

27.
Andrášová, Mária maiden name: Olejárová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie a vznik obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

28.
Bortlík, Lukáš
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Základní kapitál, vklad a podíl v kapitálových společnostech | Theses on a related topic

29.
Čechová, Ingrid maiden name: Dudášová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

30.
Drengubiak, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia zakladania kapitálových spoločností v Slovenskej a Českej republike | Theses on a related topic

31.
Fábry, Michal
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Economics and Management / Management (combination/specialization: Strategic management)
Master's thesis defence: Zpracování podnikatelského záměru pro rozvoj podnikání | Theses on a related topic

32.
Fučík, Roman
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Odpovědnost jednatele | Theses on a related topic

33.
Gažo, Ivan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ekonomicko-právne aspekty riadenia spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

34.
Hanková, Natália
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Rezervný fond akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

35.
Hlavčo, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Valné zhromaždenie kapitálových obchodných spoločností | Theses on a related topic

36.
Hrehor, Roman
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie a vznik spoločnosti s ručenim obmedzeným | Theses on a related topic

37.
Hromádková, Miroslava maiden name: Prekoppová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Štatutárne orgány v kapitálových obchodných spoločnostiach | Theses on a related topic

38.
Jelínek, Jan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným jeho ustanovenie, postavenie, práva a povinnosti | Theses on a related topic

39.
Jeřábek, Martin
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právní úprava společnosti s ručením omezeným | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Postavení insolvenčního správce v úpadkovém procesu | Theses on a related topic

40.
Josífková, Michaela
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Small and Medium Enterprises Management
Bachelor's thesis defence: Legislativní a manažerské aspekty společnosti s ručením omezeným | Theses on a related topic

41.
Kallová, Miriama maiden name: Kallová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Začiatok podnikania a bankové právo | Theses on a related topic

42.
Kardaš, Štěpán
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Osobní a kapitálové Právní formy společností v ČR | Theses on a related topic

43.
Kasar, Jaroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Orgány spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

44.
Kecskés, Ján
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Dedenie obchodného podielu | Theses on a related topic

45.
Kissová, Annamária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Orgány spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

46.
Kolesár, Daniel
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie s.r.o. | Theses on a related topic

47.
Kratochvílová, Aneta
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Odpovědnost statutárních orgánů kapitálových společností | Theses on a related topic

48.
Kristof, Lea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spoločnosť s ručením obmedzeným, výhody a nevýhody tohto typu kapitálovej spoločnosti | Theses on a related topic

49.
Lapčáková, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Prevod obchodného podielu a možnosti jeho obmedzenia | Theses on a related topic

50.
Leitner, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Uhradzovacia povinnosť spoločníkov voči spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic