Theses on a related topic (having the same keywords):

partner, silent partner, tichy spolocnik, spolocnik

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Csemezová, Helena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Osobné obchodné spoločnosti verzus kapitálové spoločnosti | Theses on a related topic Display description

2.
Čižmárová, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o tichom spoločenstve | Theses on a related topic

3.
Gmitter, Patrik
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

4.
Haringová, Lucia maiden name: Radovská
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zánik účasti spoločníka s.r.o. v rozhodovacej praxi súdov SR | Theses on a related topic

5.
Miklošková, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava vkladov do spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

6.
Weiss, Marek
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie spoločníka v kapitálových spoločnostiach | Theses on a related topic

7.
Hlavčo, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Valné zhromaždenie kapitálových obchodných spoločností | Theses on a related topic

8.
Krnáčová, Silvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti spoločníka v obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

9.
Majerová, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kapitálové obchodné spoločnosti a právne postavenie spoločníkov v nich | Theses on a related topic

10.
Mozola, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spoločnosť s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

11.
Polakovičová, Silvia maiden name: Fodorová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

12.
Pouchan, Richard
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Verejná obchodná spoločnosť - charakteristika a význam pre podnikateľskú prax | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Verejná obchodná spoločnosť - charakteristika a význam pre podnikateľskú prax | Theses on a related topic

13.
Rozenbergová, Elena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Absolútne obchodné záväzkové vzťahy v obchodných spoločnostiach | Theses on a related topic

14.
Slebodníková, Mária maiden name: Kubíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie obchodných spoločností | Theses on a related topic

15.
Sukupová, Žofia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti spoločníkov v spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

16.
Tahotná, Jana maiden name: Blažičková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Obchodný podiel v s.r.o. | Theses on a related topic

17.
Výbochová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Skupinové formy podnikania s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity | Theses on a related topic