Theses on a related topic (having the same keywords):

podnikatelske subjekty, podnik, podnikanie, komanditna spolocnost, druzstvo, skupinove formy podnikania., verejna obchodna spolocnost, tichy spolocnik, spolocnost s rucenim obmedzenym, obchodne spolocnosti, zdruzenie, akciova spolocnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Dzurišinová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna komparácia obchodných spoločností a družstiev | Theses on a related topic Display description

2.
Helebrantová Paukovčeková, Slávka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmena právnej formy obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

3.
Kallová, Miriama maiden name: Kallová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Začiatok podnikania a bankové právo | Theses on a related topic

4.
Arendáčová, Soňa maiden name: Arendáčová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Základné imanie obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

5.
Králiková, Lýdie
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Záväzkové vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou a jej spoločníkmi | Theses on a related topic

6.
Meľošová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zánik obchodných spoločností | Theses on a related topic

7.
Strenková, Martina maiden name: Strenková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie a vznik obchodných spoločností | Theses on a related topic

8.
Andrášová, Mária maiden name: Olejárová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie a vznik obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

9.
Kučák, František
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zákaz konkurencie v obchodných spoločnostiach | Theses on a related topic

10.
Vargová, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spoločenská zmluva a jej zmena | Theses on a related topic

11.
Babišová, Iveta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Verejná správa a jej význam pre podnikanie | Theses on a related topic

12.
Bartková Guregová, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Aktuálny stav malého a stredného podnikania v SR | Theses on a related topic

13.
Bartkovský, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne aspekty vplývajúce na ekonomiku podnikania | Theses on a related topic

14.
Danová, Martina maiden name: Menšíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Získavanie vlastného kapitálu podnikov | Theses on a related topic

15.
Donovalová, Radka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Možnosti úverovania Malých a stredných podnikov v EÚ | Theses on a related topic

16.
Drengubiak, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia zakladania kapitálových spoločností v Slovenskej a Českej republike | Theses on a related topic

17.
Fajkišová, Barbora
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ekonomicko-právne aspekty akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

18.
Fazekašová, Barbara
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Neoprávnené podnikanie, právne dôsledky a vplyv na zmluvy | Theses on a related topic

19.
Fiedler, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podniku | Theses on a related topic

20.
Forgáč, Roman
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

21.
Gažo, Ivan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ekonomicko-právne aspekty riadenia spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

22.
Hanková, Magdaléna maiden name: Ďurinová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza financovania MSP SR štandardnými a alternatívnymi zdrojmi | Theses on a related topic

23.
Harsányiová, Nikoleta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia zakladania personálnych spoločností v Slovenskej a Českej republike | Theses on a related topic

24.
Hlavčo, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Valné zhromaždenie kapitálových obchodných spoločností | Theses on a related topic

25.
Horská, Hildegarda maiden name: Pernická
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Podnikanie zahraničných osôb na území Slovenskej republiky | Theses on a related topic

26.
Hromádková, Miroslava maiden name: Prekoppová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Štatutárne orgány v kapitálových obchodných spoločnostiach | Theses on a related topic

27.
Chlopiková, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Personálne obchodné spoločnosti a právne postavenie spoločníkov v nich | Theses on a related topic

28.
Chromeková, Dana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Prístup manažmentu podnikov v regióne Liptova k tvorbe ich stratégií | Theses on a related topic

29.
Jurčová, Ivana maiden name: Chvostová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie fyzickej osoby podnikateľa | Theses on a related topic

30.
Kádeková, Kristína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Podnikateľské prostredie v podmienkach SR | Theses on a related topic

31.
Kapustíková, Adriana
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Podnikateľský zámer Keramic Café Atelier s.r.o. | Theses on a related topic

32.
Kováčová, Zuzana maiden name: Čabajová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava podnikania zahraničných osôb v Slovenskej republike | Theses on a related topic

33.
Krovinová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava podnikania zahraničných osôb v SR | Theses on a related topic

34.
Krupová, Gabriela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Možnosti cezhraničnej spolupráce MSP krajín V4 | Theses on a related topic

35.
Kuráková, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Predpoklady a formy podnikania v SR | Theses on a related topic

36.
Laskovičová, Emília
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti | Theses on a related topic

37.
Laššanová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ekonomicko - právne aspekty podnikania obchodných spoločností | Theses on a related topic

38.
Litera, Štěpán
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Založení podnikatelského subjektu | Theses on a related topic

39.
Mackovčin, Marek
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Právne formy podnikania a ich efektívnosť | Theses on a related topic

40.
Majerová, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kapitálové obchodné spoločnosti a právne postavenie spoločníkov v nich | Theses on a related topic

41.
Majlingová, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Financovanie MSP | Theses on a related topic

42.
Mazúrová, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Podnikateľské prostredie malých a stredných podnikov SR | Theses on a related topic

43.
Melicherová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Základné imanie obchodných spoločností | Theses on a related topic

44.
Micháliková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Podnik a zmluva o predaji podniku podľa Obchodného zákonníka | Theses on a related topic

45.
Michalková, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava osobných obchodných spoločností | Theses on a related topic

46.
Mokrošová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti spoločníkov v kapitálových spoločnostiach | Theses on a related topic

47.
Moravcová, Monika maiden name: Moravcová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ekonomicko - právne aspekty podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

48.
Móricová, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie manžela ako podnikateľa vo vzťahu k majetku patriacemu do BSM | Theses on a related topic

49.
Novák, Róbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Podnikateľský plán – založenie vybraného podniku v podmienkach Slovenskej republiky | Theses on a related topic

50.
Palša, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ekonomicko-právne aspekty podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic