Theses on a related topic (having the same keywords):

spravca, predbezny spravca, uspokojenie veritelov, povinny, tretie osoby, podnik, dlznik, preddavok, konkurz, konkurzne konanie, veritel, konatel, likvidator, pokuta, zalozne pravo, navrh, sud, schodza veritelov, opravneny, kapital, odmena, maly konkurz, obchodny vestnik, obchodny register, majetok, pohladavka, akciova spolocnost, uznesenie, hnutelna vec, statutarny organ.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Klimentová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne účinky vyhlásenia konkurzu | Theses on a related topic Display description

2.
Lukáčová, Anna
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konkurz a reštrukturalizácia ako právne formy riešenia úpadku dlžníkov | Theses on a related topic

3.
Trojčáková, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Formálne a meteriálne podmienky pre vyhlásenie konkurzu | Theses on a related topic

4.
Bartušová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Začatie konkurzného konania a jeho účinky | Theses on a related topic

5.
Friedlová, Karin maiden name: Kecskésová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná a kapitálová štruktúra podniku a jej optimalizácia | Theses on a related topic

6.
Hanko, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Oddlženie fyzickej osoby | Theses on a related topic

7.
Hužová, Monika maiden name: Kánová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmena strán záväzkovoprávneho vzťahu | Theses on a related topic

8.
Kováč, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Hypotekárny úver pre FO | Theses on a related topic

9.
Nagy, Alexander
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Možnosti reštrukturalizácie podnikov v SR | Theses on a related topic

10.
Novosadová, Adriana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Konkurz a malý konkurz | Theses on a related topic

11.
Pogranová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Majetková, finančná a kapitálová štruktúra podniku | Theses on a related topic

12.
Sirotiaková, Dana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o predaji podniku | Theses on a related topic

13.
Sisak, Andrea maiden name: Puzderová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konkurz fyzickej osoby | Theses on a related topic

14.
Stranovská, Karolína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmeny v obsahu a subjektoch záväzkov podľa Občianskeho zákonníka | Theses on a related topic

15.
Tomčík, Jakub
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konkurzné konanie | Theses on a related topic

16.
Valentínová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spôsoby výkonu rozhodnutia podľa Exekučného poriadku | Theses on a related topic

17.
Verešová, Zuzana maiden name: Čechovičová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Poskytovanie hypotekárnych úverov a úverov hypotekárneho typu v ČSOB | Theses on a related topic

18.
Augustinová, Klára
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ústavní soud ČR | Theses on a related topic

19.
Behrová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Obchodný register - funkcie a význam jeho existencie | Theses on a related topic

20.
Božik, Roman
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne účinky zápisu do Obchodného registra | Theses on a related topic

21.
Brezáková, Jana maiden name: Oravcová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne úvery v Tatra banke | Theses on a related topic

22.
Bučeková, Viktória
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Insolvenční řízení v ČR a v mezinárodních souvislostech | Theses on a related topic

23.
Cabadová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Identifikácia a diverzifikácia rizík pri poskytovaní úverov | Theses on a related topic

24.
Čičkaniková, Slávka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zabezpečovací prevod práva | Theses on a related topic

25.
Drugová, Zdena maiden name: Minková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Účastníci exekučného konania | Theses on a related topic

26.
Duchoňová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Information Technologies and Management
Master's thesis defence: Riadenie údržby v priemyselnom podniku s využitím informačného systému | Theses on a related topic

27.
Ďuranová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Príslušenstvo pohľadávky v obchodných a občianskych záväzkových vzťahoch | Theses on a related topic

28.
Dvorščáková, Agáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza majetku a kapitálu vo vybranom podniku | Theses on a related topic

29.
Fajkišová, Barbora
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ekonomicko-právne aspekty akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

30.
Feketíková, Alžbeta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

31.
Forgáč, Roman
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie akciovej spoločnosti | Theses on a related topic

32.
Gajdošová, Ivana maiden name: Majdáková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) | Theses on a related topic

33.
Gregušová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Väzba právneho úkonu a výber metodického postupu pri ohodnotení majetku a podniku ako celku | Theses on a related topic

34.
Grófová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Účtovanie dlhodobého majetku v sústave podvojného účtovníctva | Theses on a related topic

35.
Havlíková, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Postavení insolvenčního správce | Theses on a related topic

36.
Holubová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Porušenie zmluvných povinností a jeho následky, omeškanie dlžníka, omeškanie veriteľa v obchodnom práve a občianskom práve | Theses on a related topic

37.
Hricová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankové úvery ako jeden zo zdrojov financovania podniku | Theses on a related topic

38.
Husárová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza poskytnutia úveru na bývanie pre klienta | Theses on a related topic

39.
Chomová, Stanislava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Fázy exekučného konania | Theses on a related topic

40.
Ilavská, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Nútená vymožiteľnosť práva | Theses on a related topic

41.
Jakimová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Význam plynutia času v občianskom práve | Theses on a related topic

42.
Jelenová, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Exekuce peněžitého plnění | Theses on a related topic

43.
Jenčová, Juliána
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vymáhanie pohľadávok banky v SR | Theses on a related topic

44.
Jeřábek, Martin
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právní úprava společnosti s ručením omezeným | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Postavení insolvenčního správce v úpadkovém procesu | Theses on a related topic

45.
Jurčová, Ivana maiden name: Chvostová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie fyzickej osoby podnikateľa | Theses on a related topic

46.
Kallová, Miriama maiden name: Kallová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Začiatok podnikania a bankové právo | Theses on a related topic

47.
Kamzíková, Simona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Fázy životného cyklu podniku vo väzbe na metodiku ohodnotenia | Theses on a related topic

48.
Kaňkovská, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Smluvní pokuta | Theses on a related topic

49.
Karišová, Adriana maiden name: Karišová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Omeškanie a jeho následky v obchodných transakciách | Theses on a related topic

50.
Kohút, Jakub
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Postavenie správcu konkurznej podstaty v podmienkach právnej úpravy SR | Theses on a related topic