Theses on a related topic (having the same keywords):

dlznik, zabezpecit, prevod prava, veritel, vlastnik

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bartušová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Začatie konkurzného konania a jeho účinky | Theses on a related topic Display description

2.
Brezáková, Jana maiden name: Oravcová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne úvery v Tatra banke | Theses on a related topic

3.
Bučeková, Viktória
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Insolvenční řízení v ČR a v mezinárodních souvislostech | Theses on a related topic

4.
Cabadová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Identifikácia a diverzifikácia rizík pri poskytovaní úverov | Theses on a related topic

5.
Ďuranová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Príslušenstvo pohľadávky v obchodných a občianskych záväzkových vzťahoch | Theses on a related topic

6.
Hanko, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Oddlženie fyzickej osoby | Theses on a related topic

7.
Holubová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Porušenie zmluvných povinností a jeho následky, omeškanie dlžníka, omeškanie veriteľa v obchodnom práve a občianskom práve | Theses on a related topic

8.
Husárová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza poskytnutia úveru na bývanie pre klienta | Theses on a related topic

9.
Hužová, Monika maiden name: Kánová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmena strán záväzkovoprávneho vzťahu | Theses on a related topic

10.
Jakimová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Význam plynutia času v občianskom práve | Theses on a related topic

11.
Karišová, Adriana maiden name: Karišová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Omeškanie a jeho následky v obchodných transakciách | Theses on a related topic

12.
Klimentová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne účinky vyhlásenia konkurzu | Theses on a related topic

13.
Kováč, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Hypotekárny úver pre FO | Theses on a related topic

14.
Líšková, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zánik záväzkov v obchodnom práve | Theses on a related topic

15.
Lukáčová, Anna
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konkurz a reštrukturalizácia ako právne formy riešenia úpadku dlžníkov | Theses on a related topic

16.
Matejková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Úverová zmluva | Theses on a related topic

17.
Nagy, Alexander
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Možnosti reštrukturalizácie podnikov v SR | Theses on a related topic

18.
Nikolajčuková, Tatiana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Omeškanie ako právny dôsledok porušenia záväzkov | Theses on a related topic

19.
Sirotiaková, Dana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o predaji podniku | Theses on a related topic

20.
Stranovská, Karolína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmeny v obsahu a subjektoch záväzkov podľa Občianskeho zákonníka | Theses on a related topic

21.
Šarišská, Antónia maiden name: Kočišková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Záväzky z obchodných zmlúv | Theses on a related topic

22.
Tkáčová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava konkurzu podľa zákona 7/2005 Z.z. | Theses on a related topic

23.
Tomčík, Jakub
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konkurzné konanie | Theses on a related topic

24.
Valachovičová, Terézia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kúpna zmluva - vývoj občianskoprávnej úpravy a jej súčasná podoba | Theses on a related topic

25.
Verešová, Zuzana maiden name: Čechovičová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Poskytovanie hypotekárnych úverov a úverov hypotekárneho typu v ČSOB | Theses on a related topic

26.
Vyskočániová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Pôžička v slovenskej právnej úprave | Theses on a related topic

27.
Arnošt, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zajištění obchodních vztahů | Theses on a related topic

28.
Augustinová, Klára
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ústavní soud ČR | Theses on a related topic

29.
Balogová, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Prodlení dlužníka a jeho následky | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Nepoctivé obchodní praktiky | Theses on a related topic

30.
Bambulová, Monika maiden name: Bambulová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zajištění, správa a vymáhání pohledávek v mezinárodním obchodě | Theses on a related topic

31.
Bašková, Lenka
Faculty: AMBIS University
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zajištění závazků a jejich realizace | Theses on a related topic

32.
Bernát, Juraj
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Exekučné daňové konanie | Theses on a related topic

33.
Bízová, Lucie maiden name: Rothanzlová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka - fyzické osoby | Theses on a related topic

34.
Brabcová, Lucie maiden name: Pavlíková
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Způsoby nabývání vlastnictví | Theses on a related topic

35.
Csenkeyová, Lídia maiden name: Mészárosová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Možnosti financovania bývania v SR | Theses on a related topic

36.
Faturová, Monika maiden name: Haramiová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zajištění závazku | Theses on a related topic

37.
Godová, Katarína maiden name: Hranková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Pôda ako predmet právnych vzťahov | Theses on a related topic

38.
Grábnerová, Iveta
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Oddlužení a jeho právní úprava v režimu insolvenčního zákona | Theses on a related topic

39.
Haubnerová, Irena maiden name: Tarantová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Insurance industry
Bachelor's thesis defence: Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR | Theses on a related topic

40.
Havlíková, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Postavení insolvenčního správce | Theses on a related topic

41.
Havlíková, Jitka
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zajištění závazků z obchodního styku v rozhodčím řízení | Theses on a related topic

42.
Hofbauerová, Marcela maiden name: Hrádková
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Řízení před rozhodnutím o úpadku | Theses on a related topic

43.
Holubíková, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Prodlení dlužníka a jeho následky | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Prodlení dlužníka a jeho následky | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Prodlení dlužníka a jeho následky | Theses on a related topic

44.
Horecká, Marta
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zajištění obchodních závazkových vztahů | Theses on a related topic

45.
Chlepková, Katarína maiden name: Husarčíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Prevod a prechod vlastníctva k nehnuteľnosti, kúpna zmluva | Theses on a related topic

46.
Jeřábek, Martin
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právní úprava společnosti s ručením omezeným | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Postavení insolvenčního správce v úpadkovém procesu | Theses on a related topic

47.
Kalinová, Šárka
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Přistoupení k závazku a převzetí dluhu | Theses on a related topic

48.
Kapalínová, Petra
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Prodlení dlužníka | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Prodlení dlužníka | Theses on a related topic

49.
Kotusová, Silvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Úroky a omeškanie v záväzkových vzťahoch s bankou | Theses on a related topic

50.
Kubecová, Petra maiden name: Kubecová
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zánik obchodních vztahů | Theses on a related topic