Theses on a related topic (having the same keywords):

anuitna splatka, real estate, dlznik, uverove riziko, veritel, hypotekarny zalozny list, urok rating, borrower, annuity payment, ohodnotenie, nehnutelnost, credit risk, interest rate, mortgage bond, lender

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Košťálová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úverové riziko - možné spôsoby jeho zaistenia | Theses on a related topic Display description

2.
Kováč, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Hypotekárny úver pre FO | Theses on a related topic

3.
Kuropčáková, Stanislava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Úverové a úrokové zaťaženie firmy | Theses on a related topic

4.
Zrubecová, Soňa maiden name: Polakovičová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Aktuálne trendy v oblasti hypotekárnych úverov v SR | Theses on a related topic

5.
Husárová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza poskytnutia úveru na bývanie pre klienta | Theses on a related topic

6.
Jakimová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Význam plynutia času v občianskom práve | Theses on a related topic

7.
Miklínová, Libuše maiden name: Opluštilová
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Hypoteční trh v České republice | Theses on a related topic

8.
Steranková, Lucia maiden name: Knapová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza poskytnutia hypotekárneho úveru pre klienta | Theses on a related topic

9.
Verešová, Zuzana maiden name: Čechovičová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Poskytovanie hypotekárnych úverov a úverov hypotekárneho typu v ČSOB | Theses on a related topic

10.
Vidiečanová, Zuzana maiden name: Ondriašová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Insurance Industry)
Master's thesis defence: Úverová politika komerčných bánk v podmienkach SR | Theses on a related topic

11.
Babalová, Miriam
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zaistenie úverového rizika u vybraných úverov pre retailových klientov | Theses on a related topic

12.
Bártková, Kateřina maiden name: Svobodová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Identifikace úvěrového rizika | Theses on a related topic

13.
Bartušová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Začatie konkurzného konania a jeho účinky | Theses on a related topic

14.
Bečková, Ľubica
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Daň z nehnuteľnosti | Theses on a related topic

15.
Brečka, Matej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Posudzovanie úverového rizika pri poskytovaní úverov v komerčnej banke | Theses on a related topic

16.
Bučeková, Viktória
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Insolvenční řízení v ČR a v mezinárodních souvislostech | Theses on a related topic

17.
Cabadová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Identifikácia a diverzifikácia rizík pri poskytovaní úverov | Theses on a related topic

18.
Csenkeyová, Lídia maiden name: Mészárosová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Možnosti financovania bývania v SR | Theses on a related topic

19.
Čepčeková, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Systém riadenia úverového rizika v Tatra banke | Theses on a related topic

20.
Čepelová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza firemného klienta v Tatra banke, a.s. | Theses on a related topic

21.
Černeiová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Pôsobenie Erste Group Bank na trhu financovania bývania na vybraných trhoch | Theses on a related topic

22.
Čičkaniková, Slávka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zabezpečovací prevod práva | Theses on a related topic

23.
Dančo, Vladimír
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Rozdielne postupy pri oceňovaní nehnuteľnosti podľa zákonov platných v ČR a SR | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Rozdielne postupy pri oceňovaní nehnuteľnosti podľa zákonov platných v ČR a SR | Theses on a related topic

24.
Dančo, Vladimír
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Rozdielne postupy pri oceňovaní nehnuteľnosti podľa zákonov platných v ČR a SR | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Rozdielne postupy pri oceňovaní nehnuteľnosti podľa zákonov platných v ČR a SR | Theses on a related topic

25.
Daňová, Lívia maiden name: Krajčiová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Základné prístupy k riadeniu rizika v komerčnej banke | Theses on a related topic

26.
Dejmuth, Branislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager), Broker
Bachelor's thesis defence: Indikatívna cena dlhopisov – teória a prax. | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Indikatívna cena dlhopisov – teória a prax. | Theses on a related topic

27.
Dohnáleková, Ingrid maiden name: Zolvíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hodnotenie úverového rizika podnikateľských subjektov v KB | Theses on a related topic

28.
Drescherová, Martina
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Broker (combination/specialization: Investment Broker)
Bachelor's thesis defence: Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně-úvěrových obchodech | Theses on a related topic

29.
Ďuranová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Príslušenstvo pohľadávky v obchodných a občianskych záväzkových vzťahoch | Theses on a related topic

30.
Durdiaková, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Inštrumenty na zabezpečenie sa proti úverovému riziku v bankovej praxi | Theses on a related topic

31.
Dzurenková, Radka maiden name: Dzurenková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Riadenie rizík vo vybranej banke | Theses on a related topic

32.
Fusek, David
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Hypoteční trh v České republice | Theses on a related topic

33.
Golecová, Dana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo a jeho špecifiká v SR | Theses on a related topic

34.
Haluza, Ondřej
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Komparace hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření v oblasti financování bydlení | Theses on a related topic

35.
Hanko, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Oddlženie fyzickej osoby | Theses on a related topic

36.
Hanková, Magdaléna maiden name: Ďurinová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Financovanie korporátnych klientov prostredníctvom úverov poskytovaných Slovenskou sporiteľňou, a.s. | Theses on a related topic

37.
Hliničanová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Manažment rizík vo vybranej banke | Theses on a related topic

38.
Holubová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Porušenie zmluvných povinností a jeho následky, omeškanie dlžníka, omeškanie veriteľa v obchodnom práve a občianskom práve | Theses on a related topic

39.
Hosmajová, Jana maiden name: Zlochová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Hypotekárne úvery ako jedna z foriem financovania bývania | Theses on a related topic

40.
Hovorková Laníková, Martina maiden name: Laníková
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Řízení rizika specializovaných úvěrových expozic | Theses on a related topic

41.
Hrdková, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Riešenie neštandarných pohľadávok v banke | Theses on a related topic

42.
Hubáčková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zaistenie úverového rizika u spotrebných úverov vo vybraných bankách SR | Theses on a related topic

43.
Hužová, Monika maiden name: Kánová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmena strán záväzkovoprávneho vzťahu | Theses on a related topic

44.
Chloubová, Carmen
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Pohledávky banky a jejich zajištění | Theses on a related topic

45.
Janů, Monika maiden name: Janů
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Nebankovní úvěrové registry | Theses on a related topic

46.
Ježková, Lenka
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Přístup bank k úvěrovému riziku | Theses on a related topic

47.
Jurčo, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vývoj rizík v bankovom sektore SR | Theses on a related topic

48.
Karabinošová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Stavebné sporenie verzus hypotekárny úver | Theses on a related topic

49.
Karišová, Adriana maiden name: Karišová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Omeškanie a jeho následky v obchodných transakciách | Theses on a related topic

50.
Klimentová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne účinky vyhlásenia konkurzu | Theses on a related topic