Theses on a related topic (having the same keywords):

spotrebny uver, security, zabezpecovacie instrumenty, uverove riziko, instruments of security, credit risk, consumer loans, zaistenie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Nemtušiaková, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vybrané úverové produkty poskytované vybranými bankami SR | Theses on a related topic Display description

2.
Babalová, Miriam
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zaistenie úverového rizika u vybraných úverov pre retailových klientov | Theses on a related topic

3.
Bártková, Kateřina maiden name: Svobodová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Identifikace úvěrového rizika | Theses on a related topic

4.
Brečka, Matej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Posudzovanie úverového rizika pri poskytovaní úverov v komerčnej banke | Theses on a related topic

5.
Brezáková, Jana maiden name: Oravcová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne úvery v Tatra banke | Theses on a related topic

6.
Čepčeková, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Systém riadenia úverového rizika v Tatra banke | Theses on a related topic

7.
Čepelová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza firemného klienta v Tatra banke, a.s. | Theses on a related topic

8.
Daňová, Lívia maiden name: Krajčiová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Základné prístupy k riadeniu rizika v komerčnej banke | Theses on a related topic

9.
Dohnáleková, Ingrid maiden name: Zolvíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hodnotenie úverového rizika podnikateľských subjektov v KB | Theses on a related topic

10.
Drescherová, Martina
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Broker (combination/specialization: Investment Broker)
Bachelor's thesis defence: Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně-úvěrových obchodech | Theses on a related topic

11.
Durdiaková, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Inštrumenty na zabezpečenie sa proti úverovému riziku v bankovej praxi | Theses on a related topic

12.
Dzurenková, Radka maiden name: Dzurenková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Riadenie rizík vo vybranej banke | Theses on a related topic

13.
Hanková, Magdaléna maiden name: Ďurinová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Financovanie korporátnych klientov prostredníctvom úverov poskytovaných Slovenskou sporiteľňou, a.s. | Theses on a related topic

14.
Hliničanová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Manažment rizík vo vybranej banke | Theses on a related topic

15.
Hovorková Laníková, Martina maiden name: Laníková
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Řízení rizika specializovaných úvěrových expozic | Theses on a related topic

16.
Hrdková, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Riešenie neštandarných pohľadávok v banke | Theses on a related topic

17.
Chloubová, Carmen
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Pohledávky banky a jejich zajištění | Theses on a related topic

18.
Janů, Monika maiden name: Janů
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Nebankovní úvěrové registry | Theses on a related topic

19.
Ježková, Lenka
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Přístup bank k úvěrovému riziku | Theses on a related topic

20.
Jurčo, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vývoj rizík v bankovom sektore SR | Theses on a related topic

21.
Kolembus, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Aktuálne trendy v oblasti riadenia rizík v komerčnej banke | Theses on a related topic

22.
Košťálová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úverové riziko - možné spôsoby jeho zaistenia | Theses on a related topic

23.
Kováč, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Hypotekárny úver pre FO | Theses on a related topic

24.
Kuceková, Janka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Posudzovanie bonity klienta | Theses on a related topic

25.
Kurišová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Riadenie rizika pomocou úverových derivátov | Theses on a related topic

26.
Kuropčáková, Stanislava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Úverové a úrokové zaťaženie firmy | Theses on a related topic

27.
Lučanová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zaistenie úverového rizika u vybraných úverov pre korporátnych klientov | Theses on a related topic

28.
Máček, Ján
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza bonity klienta vo vybranej komerčnej banke | Theses on a related topic

29.
Míková, Alena
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Operační rizika v bankách | Theses on a related topic

30.
Mokrošová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Riziká a trendy v bankovom sektore SR v období dopadov krízy | Theses on a related topic

31.
Paločková, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Hodnotenie vývoja a dopady kvality úverového portfólia vo vybranej komerčnej banke | Theses on a related topic

32.
Pelikánová, Alena maiden name: Šiklová
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Dopady Basel II do segmentu firemní klientely | Theses on a related topic

33.
Pestrová, Monika maiden name: Žebráková
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Hodnocení bonity klienta před poskytnutím úvěru z pohledu regulátora | Theses on a related topic

34.
Rittichová, Coletta
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Rizikový profil banky - hlavní rizika a možnosti jejich eliminace | Theses on a related topic

35.
Ronovský, Martin
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vymáhání bankovních úvěrových pohledávek za korporátní klientelou | Theses on a related topic

36.
Samková, Marcela
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Identifikace úvěrového rizika a jeho řízení | Theses on a related topic

37.
Severýn, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Posouzení rizika úvěrového obchodu včetně stanovení zajištění obchodu | Theses on a related topic

38.
Slávová, Kristína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza úverového rizika klienta komerčnej banky | Theses on a related topic

39.
Spáčilová, Silvia maiden name: Dudášová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Risk manažment v komerčných bankách | Theses on a related topic

40.
Struhár, Maroš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza úverového rizika a spôsoby jeho predchádzania vo vybranej komerčnej banke | Theses on a related topic

41.
Svejkovská, Monika maiden name: Piekníková
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úvěrový trh v podmínkách soudobých krizí | Theses on a related topic

42.
Šuplatová, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančné riziká a ich tlmenie finančnými derivátmi | Theses on a related topic

43.
Tištianová, Barbora
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Rating a úverové riziko | Theses on a related topic

44.
Verner, Roman
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Formy řízení úvěrového rizika v bankách | Theses on a related topic

45.
Vidiečanová, Zuzana maiden name: Ondriašová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Insurance Industry)
Master's thesis defence: Úverová politika komerčných bánk v podmienkach SR | Theses on a related topic

46.
Žitniaková, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Možnosti zabezpečenia úverového rizika z pohľadu komerčnej banky | Theses on a related topic

47.
Abrahámová, Zora
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový úver ako nástroj financovania potrieb podniku | Theses on a related topic

48.
Adamčíková, Radoslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Porovnanie finančného leasingu s úverom | Theses on a related topic

49.
Al Haboubi, Marek
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Řízení úvěrových rizik v bance | Theses on a related topic

50.
Andrlík, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions (combination/specialization: Kriminalistika a kriminologie)
Bachelor's thesis defence: Bezpečnostní strategie státu se zaměřením na jednotlivé bezpečnostní hrozby | Theses on a related topic