Theses on a related topic (having the same keywords):

vydrzanie, dlznik, hmotne pravo, limitation period, veritel, borrower, premlcanie, substantive law, prescription, judicial decision, obcianske pravo, procesne pravo, limitation, sudne rozhodnutie, procedural law, prekluzia, premlcacia lehota, civil law, creditor, enduring

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hanko, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Oddlženie fyzickej osoby | Theses on a related topic Display description

2.
Petríková, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Inštitút premlčania v obchodnom a občianskom práve | Theses on a related topic

3.
Jarábková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Premlčanie a preklúzia v občianskom práve | Theses on a related topic

4.
Marhefka, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Premlčanie a preklúzia v občianskom práve | Theses on a related topic

5.
Marušiaková, Marianna
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Premlčanie a preklúzia v občianskom a obchodnom práve | Theses on a related topic

6.
Petrasová, Oľga
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Premlčanie a preklúzia v obchodnom práve | Theses on a related topic

7.
Šarišská, Antónia maiden name: Kočišková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Záväzky z obchodných zmlúv | Theses on a related topic

8.
Brezáková, Jana maiden name: Oravcová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne úvery v Tatra banke | Theses on a related topic

9.
Bučeková, Viktória
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Insolvenční řízení v ČR a v mezinárodních souvislostech | Theses on a related topic

10.
Cabadová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Identifikácia a diverzifikácia rizík pri poskytovaní úverov | Theses on a related topic

11.
Ďuranová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Príslušenstvo pohľadávky v obchodných a občianskych záväzkových vzťahoch | Theses on a related topic

12.
Holubová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Porušenie zmluvných povinností a jeho následky, omeškanie dlžníka, omeškanie veriteľa v obchodnom práve a občianskom práve | Theses on a related topic

13.
Husárová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza poskytnutia úveru na bývanie pre klienta | Theses on a related topic

14.
Klimentová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne účinky vyhlásenia konkurzu | Theses on a related topic

15.
Kováč, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Hypotekárny úver pre FO | Theses on a related topic

16.
Líšková, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zánik záväzkov v obchodnom práve | Theses on a related topic

17.
Sirotiaková, Dana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o predaji podniku | Theses on a related topic

18.
Stranovská, Karolína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmeny v obsahu a subjektoch záväzkov podľa Občianskeho zákonníka | Theses on a related topic

19.
Škvarka, Roman
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Premlčanie a preklúzia v občianskom práve | Theses on a related topic

20.
Augustinová, Klára
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ústavní soud ČR | Theses on a related topic

21.
Balogová, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Prodlení dlužníka a jeho následky | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Nepoctivé obchodní praktiky | Theses on a related topic

22.
Bartušová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Začatie konkurzného konania a jeho účinky | Theses on a related topic

23.
Čičkaniková, Slávka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zabezpečovací prevod práva | Theses on a related topic

24.
Droppová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Rozsudok v občianskom súdnom konaní | Theses on a related topic

25.
Edlingerová, Daniela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zodpovednosť za škodu v občianskom práve | Theses on a related topic

26.
Faturová, Monika maiden name: Haramiová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zajištění závazku | Theses on a related topic

27.
Grábnerová, Iveta
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Oddlužení a jeho právní úprava v režimu insolvenčního zákona | Theses on a related topic

28.
Gregová, Simona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Súdne rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku | Theses on a related topic

29.
Havlíková, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Postavení insolvenčního správce | Theses on a related topic

30.
Havlíková, Jitka
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zajištění závazků z obchodního styku v rozhodčím řízení | Theses on a related topic

31.
Hládeková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zodpovednosť za škodu v občianskom a obchodnom práve | Theses on a related topic

32.
Hofbauerová, Marcela maiden name: Hrádková
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Řízení před rozhodnutím o úpadku | Theses on a related topic

33.
Holubíková, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Prodlení dlužníka a jeho následky | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Prodlení dlužníka a jeho následky | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Prodlení dlužníka a jeho následky | Theses on a related topic

34.
Hužová, Monika maiden name: Kánová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmena strán záväzkovoprávneho vzťahu | Theses on a related topic

35.
Kapláňová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia vybraných zmlúv v občianskom a obchodnom práve | Theses on a related topic

36.
Karišová, Adriana maiden name: Karišová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Omeškanie a jeho následky v obchodných transakciách | Theses on a related topic

37.
Kostolányiová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Premlčanie a preklúzia v občianskom práve | Theses on a related topic

38.
Kovářová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Trovy konania | Theses on a related topic

39.
Kvaššay, Juraj
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Subjekty občiansko-právnych vzťahov | Theses on a related topic

40.
Kyseľová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zabezpečenie záväzkov | Theses on a related topic

41.
Lukáčová, Anna
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konkurz a reštrukturalizácia ako právne formy riešenia úpadku dlžníkov | Theses on a related topic

42.
Mašín, Matyáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking, Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Smlouva o dílo | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Smlouva o dílo | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Nekalá soutěž | Theses on a related topic

43.
Matejková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Úverová zmluva | Theses on a related topic

44.
Matušovičová, Milada maiden name: Kuželová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | Theses on a related topic

45.
Mikulčíková, Radka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Vzťah obchodného a občianskeho práva | Theses on a related topic

46.
Muchová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o úvere | Theses on a related topic

47.
Nagy, Alexander
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Možnosti reštrukturalizácie podnikov v SR | Theses on a related topic

48.
Ňakat Spišáková, Mária maiden name: Spišáková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Premlčanie a preklúzia | Theses on a related topic

49.
Nikolajčuková, Tatiana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Omeškanie ako právny dôsledok porušenia záväzkov | Theses on a related topic

50.
Pandoščak, Vlastimil
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Premlčanie a prekluzia v občianskom práve | Theses on a related topic