Theses on a related topic (having the same keywords):

obchodne pravo, rekodifikacia business law, recodification, obcianske pravo, civil law

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hládeková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zodpovednosť za škodu v občianskom a obchodnom práve | Theses on a related topic Display description

2.
Kapláňová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia vybraných zmlúv v občianskom a obchodnom práve | Theses on a related topic

3.
Kyseľová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zabezpečenie záväzkov | Theses on a related topic

4.
Petríková, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Inštitút premlčania v obchodnom a občianskom práve | Theses on a related topic

5.
Šarišská, Antónia maiden name: Kočišková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Záväzky z obchodných zmlúv | Theses on a related topic

6.
Uhnák, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Komparácia právnej úpravy kúpnej zmluvy v právnom poriadku SR a právnom poriadku vybraného štátu EU | Theses on a related topic

7.
Edlingerová, Daniela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zodpovednosť za škodu v občianskom práve | Theses on a related topic

8.
Gregová, Simona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Súdne rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku | Theses on a related topic

9.
Hanko, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Oddlženie fyzickej osoby | Theses on a related topic

10.
Jakimová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Význam plynutia času v občianskom práve | Theses on a related topic

11.
Kovářová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Trovy konania | Theses on a related topic

12.
Kvaššay, Juraj
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Subjekty občiansko-právnych vzťahov | Theses on a related topic

13.
Vévodová, Katarína maiden name: Vévodová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Broker
Bachelor's thesis defence: Vzťah obchodného a občianskeho práva | Theses on a related topic

14.
Bajková, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Riadne opravné prostriedky podľa Občianskeho súdneho poriadku | Theses on a related topic

15.
Bartošová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Obchodnoprávne vzťahy v angloamerickom právnom systéme | Theses on a related topic

16.
Beňa, Radoslav maiden name: Beňa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Opravné prostriedky | Theses on a related topic

17.
Bjaloňová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Reálna deľba nehnuteľností | Theses on a related topic

18.
Čajka, Patrik
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Hotelové služby a odpovědnost hostům za škodu | Theses on a related topic

19.
Čanková, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Subjekty obchodného práva | Theses on a related topic

20.
Donáth, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ručiteľský záväzok | Theses on a related topic

21.
Holinková, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Obchodní závod | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Obchodní závod | Theses on a related topic

22.
Chuťka, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Význam obchodných zvyklostí ako prameňov obchodného práva | Theses on a related topic

23.
Janovská, Barbora
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Zdůvodnění vlastnictví v občanském právu a jeho využití v soukromé bezpečnostní činnosti s uvedením praktických forem ochrany osob a majetku | Theses on a related topic

24.
Jurčišinová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kúpna zmluva a zmluva o dielo | Theses on a related topic

25.
Kocúrová, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Subjekty obchodného práva | Theses on a related topic

26.
Kohútová, Janette maiden name: Karasová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Darovacia zmluva | Theses on a related topic

27.
Konôpková, Ľudmila
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Status podnikateľa, jeho nadobudnutie a zánik | Theses on a related topic

28.
Matejková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Úverová zmluva | Theses on a related topic

29.
Mistríková, Marcela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zrušenie obchodných spoločností | Theses on a related topic

30.
Mokrošová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Práva a povinnosti spoločníkov v kapitálových spoločnostiach | Theses on a related topic

31.
Oravcová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zákaz konkurencie v obchodných spoločnostiach | Theses on a related topic

32.
Piklová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Pripravovaná rekodifikácia Občianskeho zákonníka | Theses on a related topic

33.
Provazník, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Fyzické osoby ako subjekty občiansko-právnych vzťahov | Theses on a related topic

34.
Šeligová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným, jej špecifiká a uplatňovanie v praxi | Theses on a related topic

35.
Teremová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluvy a zmluvné vzťahy v obchodnom práve | Theses on a related topic

36.
Tomaník, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Likvidácia obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

37.
Vališová, Zdeňka maiden name: Vališová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Smlouva o běžném účtu a elektronické bankovnictví | Theses on a related topic

38.
Vašina, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam | Theses on a related topic

39.
Zaičková, Silvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zastúpenie v civilnom procese | Theses on a related topic

40.
Zvolská, Petra
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zastoupení v civilním právu | Theses on a related topic