Theses on a related topic (having the same keywords):

restrukturalizacia, zadrzne pravo, vymozitelnost prava, konkurz, zalozne pravo, exekucia, nutena vymozitelnost prava, zabezpecovaci prevod prava

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Gregušová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Väzba právneho úkonu a výber metodického postupu pri ohodnotení majetku a podniku ako celku | Theses on a related topic Display description

2.
Jenčová, Juliána
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vymáhanie pohľadávok banky v SR | Theses on a related topic

3.
Kohút, Jakub
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Postavenie správcu konkurznej podstaty v podmienkach právnej úpravy SR | Theses on a related topic

4.
Kotianová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Uplatňovanie pohľadávok v konkurze | Theses on a related topic

5.
Krajčiová, Janka maiden name: Baránková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí | Theses on a related topic

6.
Longauerová, Silvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Záložné právo a jeho výkon v občianskom práve | Theses on a related topic

7.
Lukáčová, Anna
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Konkurz a reštrukturalizácia ako právne formy riešenia úpadku dlžníkov | Theses on a related topic

8.
Matečeková, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na trh služieb | Theses on a related topic

9.
Molitorisová, Eva maiden name: Grolmusová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Vecné práva k cudzej veci | Theses on a related topic

10.
Móricová, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne postavenie manžela ako podnikateľa vo vzťahu k majetku patriacemu do BSM | Theses on a related topic

11.
Nagy, Alexander
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Možnosti reštrukturalizácie podnikov v SR | Theses on a related topic

12.
Pospíšilová, Renáta maiden name: Nikerlová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Vecné práva k cudzím veciam | Theses on a related topic

13.
Schürgerová, Gabriela maiden name: Pichoňská
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Exekúcia a konkurz | Theses on a related topic

14.
Stolárová, Aneta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Konkurz a reštrukturalizácia | Theses on a related topic

15.
Tkáčová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava konkurzu podľa zákona 7/2005 Z.z. | Theses on a related topic

16.
Viglaská, Viktória maiden name: Ferjancová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Osobitné režimy fungovania podnikateľa | Theses on a related topic

17.
Vrbovský, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Bankové úverové obchody a ich zabezpečovacie nástroje. | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Bankové úverové obchody a ich zabezpečovacie nástroje. | Theses on a related topic

18.
Bartušová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Začatie konkurzného konania a jeho účinky | Theses on a related topic

19.
Bertók Tóth, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Záložné právo ako forma zabezpečenia úveru | Theses on a related topic

20.
Búliková, Drahomíra maiden name: Laššáková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zriadenie a vznik záložného práva | Theses on a related topic

21.
Cerinová, Henrieta maiden name: Kožíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vznik a vývoj slovenského bankového sektora | Theses on a related topic

22.
Čendulová, Erika maiden name: Mesárová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava vymáhania pohľadávok | Theses on a related topic

23.
Dolinská, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Výkon exekúcie na peňažné a nepeňažné plnenie | Theses on a related topic

24.
Dolňanová, Denisa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Exekúcia majetku fyzických a právnických osôb – podnikateľov | Theses on a related topic

25.
Goriščák, Pavol
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Exekúcia | Theses on a related topic

26.
Hanko, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Oddlženie fyzickej osoby | Theses on a related topic

27.
Havlíková, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Postavení insolvenčního správce | Theses on a related topic

28.
Hollová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spôsoby výkonu exekúcie a na peňažné plnenie | Theses on a related topic

29.
Hričovská, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Záruky bankového úveru hnteľnými inštrumentmi | Theses on a related topic

30.
Jakubčová, Slavomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spôsoby predaja majetku v konkurze | Theses on a related topic

31.
Jakuš, Jaromír
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Vymožiteľnosť práva v podnikateľskej sfére | Theses on a related topic

32.
Janeková, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Exekúcia vyprataním nehnuteľností (bytu) | Theses on a related topic

33.
Jeřábek, Martin
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právní úprava společnosti s ručením omezeným | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Postavení insolvenčního správce v úpadkovém procesu | Theses on a related topic

34.
Kilianová, Iveta maiden name: Ďurišová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Exekúcia na peňažné plnenie podľa exekučného poriadku | Theses on a related topic

35.
Klimentová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne účinky vyhlásenia konkurzu | Theses on a related topic

36.
Kováč, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Hypotekárny úver pre FO | Theses on a related topic

37.
Kracinová, Laura
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spôsoby súdnej exekúcie na peňažné plnenie | Theses on a related topic

38.
Krajnanská, Nikola
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Ochrana dobrého jména korporace | Theses on a related topic

39.
Kriegerová, Denisa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zodpovednosť súdneho exekútora pri výkone povolania a disciplinárna zodpovednosť súdneho exekútora | Theses on a related topic

40.
Kubíková, Veronika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úvery zabezpečené záložným právom na nehnuteľný majetok | Theses on a related topic

41.
Kuperová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Exekučný titul | Theses on a related topic

42.
Lengyelová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Exekúcia na majetok podnikateľských subjektov | Theses on a related topic

43.
Lipový, Stanislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Záložné právo k hnuteľným veciam | Theses on a related topic

44.
Luptáková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spôsoby výkonu exekúcie na peňažné plnenie s prihliadnutím na predaj podniku | Theses on a related topic

45.
Májeková, Zuzana maiden name: Adamkovičová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zabezpečenie (záruky) pri podnikateľských úveroch | Theses on a related topic

46.
Máliková, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Záložná a kúpna zmluva na obchodný podiel spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

47.
Marcinátová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Spôsoby vykonania súdnej exekúcie | Theses on a related topic

48.
Mašlej, Ladislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Smery reštrukturalizácie finančných trhov v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy 2008-2009 | Theses on a related topic

49.
Maťko, Milan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava výkonu rozhodnutí | Theses on a related topic

50.
Melicherčíková, Alena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava exekučného konania | Theses on a related topic