Theses on a related topic (having the same keywords):

spolocnost s rucenim obmedzenym

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Dzurišinová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Právna komparácia obchodných spoločností a družstiev | Theses on a related topic Display description

2.
Hromádková, Miroslava maiden name: Prekoppová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Štatutárne orgány v kapitálových obchodných spoločnostiach | Theses on a related topic

3.
Hrončok, Dávid
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným – jeho práva, povinnosti a zodpovednosť | Theses on a related topic

4.
Králiková, Lýdie
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Záväzkové vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou a jej spoločníkmi | Theses on a related topic

5.
Kučák, František
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Zákaz konkurencie v obchodných spoločnostiach | Theses on a related topic

6.
Lapčáková, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Prevod obchodného podielu a možnosti jeho obmedzenia | Theses on a related topic

7.
Vidová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Právne postavenie spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

8.
Woltemarová, Miriam maiden name: Valovičová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Základné imanie obchodných spoločností, spôsob a dôvody jeho zmeny | Theses on a related topic

9.
Andrášová, Mária maiden name: Olejárová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Založenie a vznik obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

10.
Drengubiak, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Komparácia zakladania kapitálových spoločností v Slovenskej a Českej republike | Theses on a related topic

11.
Helebrantová Paukovčeková, Slávka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Zmena právnej formy obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

12.
Hlavčo, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Valné zhromaždenie kapitálových obchodných spoločností | Theses on a related topic

13.
Hrehor, Roman
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Založenie a vznik spoločnosti s ručenim obmedzeným | Theses on a related topic

14.
Kecskés, Ján
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Dedenie obchodného podielu | Theses on a related topic

15.
Máliková, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Záložná a kúpna zmluva na obchodný podiel spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

16.
Matula, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Spoločenská zmluva a jej neplatnosť | Theses on a related topic

17.
Piarová, Judita
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Zánik účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

18.
Šufliarsky, Milan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Kolektívne orgány kapitálových spoločností a členstvo v nich | Theses on a related topic

19.
Vargová, Eva
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Spoločenská zmluva a jej zmena | Theses on a related topic

20.
Gažo, Ivan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Ekonomicko-právne aspekty riadenia spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

21.
Gmitter, Patrik
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Práva a povinnosti spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

22.
Haringová, Lucia maiden name: Radovská
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Zánik účasti spoločníka s.r.o. v rozhodovacej praxi súdov SR | Theses on a related topic

23.
Laššanová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ekonomicko - právne aspekty podnikania obchodných spoločností | Theses on a related topic

24.
Majerová, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Kapitálové obchodné spoločnosti a právne postavenie spoločníkov v nich | Theses on a related topic

25.
Moravcová, Monika maiden name: Moravcová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ekonomicko - právne aspekty podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

26.
Palša, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Ekonomicko-právne aspekty podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

27.
Polláková, Nataša
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Zmluva o prevode obchodného podielu | Theses on a related topic

28.
Florek, Marek
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Orgány kapitálových spoločností | Theses on a related topic

29.
Kasar, Jaroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Orgány spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

30.
Luptáková, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

31.
Melicherová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Základné imanie obchodných spoločností | Theses on a related topic

32.
Říhová, Gabriela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Založenie kapitálových obchodných spoločností | Theses on a related topic

33.
Sukupová, Žofia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Práva a povinnosti spoločníkov v spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

34.
Weiss, Marek
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Právne postavenie spoločníka v kapitálových spoločnostiach | Theses on a related topic

35.
Feketíková, Alžbeta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

36.
Husárová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov | Theses on a related topic

37.
Kondrková, Ľubomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Zánik účasti v spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Zánik účasti v spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

38.
Mokrošová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Práva a povinnosti spoločníkov v kapitálových spoločnostiach | Theses on a related topic

39.
Mozola, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Spoločnosť s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

40.
Šeligová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným, jej špecifiká a uplatňovanie v praxi | Theses on a related topic

41.
Arendáčová, Soňa maiden name: Arendáčová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Základné imanie obchodnej spoločnosti | Theses on a related topic

42.
Čechová, Ingrid maiden name: Dudášová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Právne postavenie spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

43.
Gajdošová, Ivana maiden name: Majdáková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) | Theses on a related topic

44.
Koutunová, Júlia maiden name: Valkovičová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Orgány spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

45.
Meľošová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Zánik obchodných spoločností | Theses on a related topic

46.
Miklošková, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Právna úprava vkladov do spoločnosti s ručením obmedzeným | Theses on a related topic

47.
Strenková, Martina maiden name: Strenková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Založenie a vznik obchodných spoločností | Theses on a related topic

48.
Tahotná, Jana maiden name: Blažičková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Obchodný podiel v s.r.o. | Theses on a related topic

49.
Výbochová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Skupinové formy podnikania s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity | Theses on a related topic

50.
Kallová, Miriama maiden name: Kallová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defense: Začiatok podnikania a bankové právo | Theses on a related topic