Theses on a related topic (having the same keywords):

komercna banka, peniaze, rentabilita, money, profitability, gross profit margin, ziskovost, vklady, cost, account balance, bankovy system, nakladovost, commercial bank, uvery, banking system, deposites, bilancia, loans

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kyzeková, Jana maiden name: Klieštiková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Postavenie, funkcie a ciele komerčných bánk v SR | Theses on a related topic Display description

2.
Macková, Tatiana maiden name: Balcerčíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Postavenie, funkcie a ciele komerčných bánk v SR v zmysle platnej legislatívy | Theses on a related topic

3.
Csöbönyeiová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Problémy likvidity na finančnom trhu | Theses on a related topic

4.
Činčárová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úverová politika komerčných bánk v SR | Theses on a related topic

5.
Danišková, Petronela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Organizácia a riadenie komerčných bánk | Theses on a related topic

6.
Danišková, Petronela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Perspektívne trendy výkonnosti bankového sektora v SR | Theses on a related topic

7.
Kadnárová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Systém riadenia komerčnej banky, ciele, metódy a ukazovatele | Theses on a related topic

8.
Kóšová, Dajana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Bankové zmluvy v zmysle právnej úpravy v Slovenskej republike | Theses on a related topic

9.
Sajanová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový sektor v SR – kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vývoja | Theses on a related topic

10.
Sekerešová, Veronika maiden name: Sekerešová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Insurance Industry)
Master's thesis defence: Komparácia troch komerčných bánk z hľadiska vybraných produktov | Theses on a related topic

11.
Šimečíková, Kristína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Komerčná banka ako špecifický podnikateľský subjekt a jej postavenie v ekonomickom systéme | Theses on a related topic

12.
Tóth, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Postavenie, funkcie a ciele komerčnej banky v ekonomickom systéme | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Postavenie, funkcie a ciele komerčnej banky v ekonomickom systéme | Theses on a related topic

13.
Ďuraj, Miroslav maiden name: Ďuraj
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Rámec stratégie komerčnej banky v 21. storočí | Theses on a related topic

14.
Friedlová, Karin maiden name: Kecskésová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Organizácia a riadenie modernej komerčnej banky | Theses on a related topic

15.
Hanáková, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Reakcia bankového systému v období hospodárskej krízy | Theses on a related topic

16.
Harutyunyan, Robert
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vývoj českého bankovnictví v období let 2009 až 2017 | Theses on a related topic

17.
Pavlík, Štefan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Insurance Industry)
Master's thesis defence: Komparácia vkladových a investičných produktov v jednotlivých bankách | Theses on a related topic

18.
Radačovská, Tatiana maiden name: Radačovská
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Aplikácia vybranej metódy controllingu v komerčnej banke | Theses on a related topic

19.
Slaninka, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Základné zásady finančného riadenia v podmienkach Tatra banky | Theses on a related topic

20.
Slaninková, Ľudmila
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza systému primeranosti vlastných zdrojov v bankovom sektore Slovenskej republiky | Theses on a related topic

21.
Ürgeová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Riadenie kapitálu komerčnej banky z pohľadu akcionára | Theses on a related topic

22.
Valková, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komerčná banka nového tisícročia | Theses on a related topic

23.
Vojáčeková, Zuzana maiden name: Vranaiová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Analýza výsledku hospodárenia v podniku | Theses on a related topic

24.
Vokál, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Viackriteriálny benchmarking bankových produktov | Theses on a related topic

25.
Zaťko, Ľubomír
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Porovnanie produktov bankových a nebankových inštitúcií v SR | Theses on a related topic

26.
Ádám, Ladislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Ex post analýza vo vybranom podniku | Theses on a related topic

27.
Baborská, Petra
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Management
Master's thesis defence: Analýza a řízení nákladů | Theses on a related topic

28.
Bálint, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza vybraného výrobného podniku | Theses on a related topic

29.
Baranová, Daniela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Retail banking ako špecifická oblasť podnikania komerčných bánk | Theses on a related topic

30.
Baranovičová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kapitálová primeranosť komerčnej banky a jej budúci vývoj | Theses on a related topic

31.
Barčáková, Renáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na bankový sektor v EÚ a možnosti ich riešenia | Theses on a related topic

32.
Bátovská, Alica
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Organizácia a riadenie systému hotovostného platobného styku vo vybranej komerčnej banke | Theses on a related topic

33.
Bělohradská, Sabina
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vývoj daňové soustavy v ČR | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Vývoj daňové soustavy v ČR | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Zdroje financování malých a středních podniků | Theses on a related topic

34.
Boďová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Elektronické bankovníctvo vo vybranej komerčnej banke | Theses on a related topic

35.
Boháč, Dušan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné riadenie v podniku | Theses on a related topic

36.
Bohuslav, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Možnosti získavania finančných zdrojov MSP vo vybraných krajinách EÚ | Theses on a related topic

37.
Boorová, Katarína maiden name: Boorová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza úverových produktov komerčnej banky | Theses on a related topic

38.
Budišová, Nikola
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza ex-post v malých a stredných podnikoch | Theses on a related topic

39.
Bullová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza finančnej situácie podniku | Theses on a related topic

40.
Buňo, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Virtuálne meny a mena BitCoin ako nástroj peňažného trhu | Theses on a related topic

41.
Cabadová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Identifikácia a diverzifikácia rizík pri poskytovaní úverov | Theses on a related topic

42.
Czajová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Plánovanie riadenia ziskovosti vo vybranej slovenskej banke | Theses on a related topic

43.
Čepelová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza firemného klienta v Tatra banke, a.s. | Theses on a related topic

44.
Červeňák, Radovan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zostavenie finančného plánu podniku na obdobie rokov 2011-2013 | Theses on a related topic

45.
Čuhová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza finančnej stability podniku | Theses on a related topic

46.
Daňová, Lívia maiden name: Krajčiová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Základné prístupy k riadeniu rizika v komerčnej banke | Theses on a related topic

47.
Demeter, Miloš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Possitioning komerčnej banky na trhu | Theses on a related topic

48.
Drdolová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Obchody komerčných bánk na devízových trhoch | Theses on a related topic

49.
Drmaj, Patrik
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komparácia úverových produktov vybraných komerčných bánk | Theses on a related topic

50.
Drobková, Tereza
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Finanční analýza firmy: KS Motor Servis Van, s.r.o. | Theses on a related topic