Theses on a related topic (having the same keywords):

vykaz ziskov a strat, vysledok hospodarenia z hospodarskej cinnosti, pridana hodnota, profit and loss statement, gross profit, administrative expenses, vysledok hospodarenia, podnik, rentabilita, zisk pred zdanenim, operating result, profitability, effectiveness, strata, vysledok hospodarenia z financnej cinnosti, ucinnost, vynosy predaja, financial result, ratios, vynosy, zadlzenost, loss, company, return, value added, revenues, obchodna marza, indebtedness, costs of sales, naklady, ukazovatele, nakladovost, naklady na predaj, spravne naklady, extraordinary result, efficiency, distribution costs, profit before tax, zisk, hruby zisk, analysis, reporting, trade margin, analyza, vykazovanie, vysledok hospodarenia z mimoriadnej cinnosti, odbytove naklady, economic result, profit, costs

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bagínová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Kontroling - nástroj riadenia nákladov organizácie | Theses on a related topic Display description

2.
Chovancová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza nákladov a výnosov v podniku | Theses on a related topic

3.
Fiedler, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podniku | Theses on a related topic

4.
Jánoš, Richard maiden name: Jánoš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podniku | Theses on a related topic

5.
Pasternák, Marcel
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza nákladov a výnosov vo vybranom podniku | Theses on a related topic

6.
Baborská, Petra
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Management
Master's thesis defence: Analýza a řízení nákladů | Theses on a related topic

7.
Čenčariková, Martina maiden name: Buzgová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza vývoja výsledku hospodárenia vo vybranom podniku | Theses on a related topic

8.
Červeňák, Radovan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zostavenie finančného plánu podniku na obdobie rokov 2011-2013 | Theses on a related topic

9.
Gajdošová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv nákladov a výnosov na výsledok hospodárenia vybraného podniku | Theses on a related topic

10.
Kovač, Goran
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finančná analýza spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s. | Theses on a related topic

11.
Božík, Dávid
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Náklady a výnosy podniku | Theses on a related topic

12.
Marová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza vybraného podniku | Theses on a related topic

13.
Miľo, Erik
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza tvorby výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte | Theses on a related topic

14.
Moravčíková, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza vybraného podniku v SR | Theses on a related topic

15.
Šimková, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza výsledku hospodárenia podniku xyz, s.r.o | Theses on a related topic

16.
Budaiová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Výsledok hospodárenia obchodných spoločností a jeho zobrazenie v účtovníctve | Theses on a related topic

17.
Collins, Ľubomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Náklady podniku a možnosti ich optimalizácie | Theses on a related topic

18.
Halámek, Jiří
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Stanovení kapitalizační míry | Theses on a related topic

19.
Hyben, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza likvidity vybraného podniku | Theses on a related topic

20.
Kačmarová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza v podmienkach konkrétneho podniku | Theses on a related topic

21.
Péteriová, Stanislava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Efektívnosť vlastných finančných prostriedkov | Theses on a related topic

22.
Štulrajter, Jakub
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Rentabilita komerčnej banky | Theses on a related topic

23.
Adámek, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Management
Master's thesis defence: Vyhodnocení vývoje ekonomické situace zemědělské společnosti | Theses on a related topic

24.
Bálint, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza vybraného výrobného podniku | Theses on a related topic

25.
Bálintová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv daní z príjmov na financovanie podniku | Theses on a related topic

26.
Bednárová, Jarmila maiden name: Galkova
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné hospodárenie podniku pôsobiaceho v odvetví zdravotníctva s dôrazom na znižovanie nákladov | Theses on a related topic

27.
Boháč, Dušan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné riadenie v podniku | Theses on a related topic

28.
Bullová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza finančnej situácie podniku | Theses on a related topic

29.
Celuchová, Daniela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Finančno-ekonomická analýza podniku so zameraním na likviditu | Theses on a related topic

30.
Diňová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Dopady zavedenia eura na bankový sektor | Theses on a related topic

31.
Doležalová, Tereza
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Komplexní marketingová strategie nového podniku | Theses on a related topic

32.
Duchoňová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Information Technologies and Management
Master's thesis defence: Riadenie údržby v priemyselnom podniku s využitím informačného systému | Theses on a related topic

33.
Dvorščáková, Agáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Výsledok hospodárenia v podniku a jeho formy | Theses on a related topic

34.
Falta, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Property Evaluation)
Master's thesis defence: Ocenění podniku Technické služby Beroun | Theses on a related topic

35.
Friedlová, Karin maiden name: Kecskésová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná a kapitálová štruktúra podniku a jej optimalizácia | Theses on a related topic

36.
Galbavý, Marko
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Broker (combination/specialization: Investment Broker)
Bachelor's thesis defence: Politika daňových rajov | Theses on a related topic

37.
Grófová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Účtovanie dlhodobého majetku v sústave podvojného účtovníctva | Theses on a related topic

38.
Guzmová, Paulína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Výnosy podľa IFRS - uznanie, oceňovanie a vykazovanie | Theses on a related topic

39.
Kačalová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Perspektívne zameraná finančná analýza podniku | Theses on a related topic

40.
Kalátová, Iva maiden name: Kalátová
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Bytová politika ve městě Rotava | Theses on a related topic

41.
Katriňáková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Nákladovosť vo vybranej účtovnej jednotke a možnosti jej znižovania | Theses on a related topic

42.
Klingerová, Veronika maiden name: Klingerová
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Dopady růstu minimální mzdy v České republice na hospodaření a rozvoj vybraného podniku | Theses on a related topic

43.
Kohár, Filip
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku | Theses on a related topic

44.
Krejčí, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Riadenie podniku v čase krízy | Theses on a related topic

45.
Kubáň, Ivan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finančná analýza vybraného podniku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Finančná analýza vybraného podniku | Theses on a related topic

46.
Lizúchová, Zdenka maiden name: Pajdlhauserová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Marketingová analýza ako východisko pre formulovanie stratégie vybranej spoločnosti | Theses on a related topic

47.
Lopotová, Simona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza výsledku hospodárenia firmy | Theses on a related topic

48.
Matějů, Vendula
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Porovnání dvou firem pomocí finanční analýzy | Theses on a related topic

49.
Mikulášová, Alexandra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Finančno-ekonomická analýza vo vybranom podniku | Theses on a related topic

50.
Milá, Gabriela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Riziká finančného plánu a ich eliminácie | Theses on a related topic