Theses on a related topic (having the same keywords):

rentabilita, alokace, profitability, allocation of costs, vynosy, cleneni, naklady, vlastni kapital, zisk, structure of costs, costs, profit, equity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Vojáčeková, Zuzana maiden name: Vranaiová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Analýza výsledku hospodárenia v podniku | Theses on a related topic Display description

2.
Bagínová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Kontroling - nástroj riadenia nákladov organizácie | Theses on a related topic

3.
Červeňák, Radovan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zostavenie finančného plánu podniku na obdobie rokov 2011-2013 | Theses on a related topic

4.
Gajdošová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv nákladov a výnosov na výsledok hospodárenia vybraného podniku | Theses on a related topic

5.
Péteriová, Stanislava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Efektívnosť vlastných finančných prostriedkov | Theses on a related topic

6.
Božík, Dávid
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Náklady a výnosy podniku | Theses on a related topic

7.
Čenčariková, Martina maiden name: Buzgová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza vývoja výsledku hospodárenia vo vybranom podniku | Theses on a related topic

8.
Chovancová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza nákladov a výnosov v podniku | Theses on a related topic

9.
Matějů, Vendula
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Porovnání dvou firem pomocí finanční analýzy | Theses on a related topic

10.
Moravčíková, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza vybraného podniku v SR | Theses on a related topic

11.
Pasternák, Marcel
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza nákladov a výnosov vo vybranom podniku | Theses on a related topic

12.
Štulrajter, Jakub
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Rentabilita komerčnej banky | Theses on a related topic

13.
Bálintová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv daní z príjmov na financovanie podniku | Theses on a related topic

14.
Budaiová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Výsledok hospodárenia obchodných spoločností a jeho zobrazenie v účtovníctve | Theses on a related topic

15.
Diňová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Dopady zavedenia eura na bankový sektor | Theses on a related topic

16.
Halámek, Jiří
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Stanovení kapitalizační míry | Theses on a related topic

17.
Hyben, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza likvidity vybraného podniku | Theses on a related topic

18.
Klouda, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Stanovení kapitalizační míry | Theses on a related topic

19.
Lebed, Iryna
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Bankovní systém: principy stavby, cíle, mechanismus fungování | Theses on a related topic

20.
Lemčák, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Posouzení reálnosti podnikatelského záměru žadatele o úvěr | Theses on a related topic

21.
Mikulenka, Lukáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Možnosti optimalizace zdrojů financování podniku | Theses on a related topic

22.
Milá, Gabriela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Riziká finančného plánu a ich eliminácie | Theses on a related topic

23.
Miľo, Erik
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza tvorby výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte | Theses on a related topic

24.
Redko, Olena
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Ziskovost a nákladovost komerční banky | Theses on a related topic

25.
Riapoš, Marek
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Oceňovanie podniku v legislatíve SR | Theses on a related topic

26.
Semanová, Lívia maiden name: Semanová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vplyv nákladov na výsledok hospodárenia konkrétneho podniku | Theses on a related topic

27.
Štěpánková, Hedvika
Faculty: AMBIS University
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hodnocení bonity klienta před poskytnutím úvěru | Theses on a related topic

28.
Tichá, Tereza
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Řízení vztahu se zákazníky | Theses on a related topic

29.
Tomášová - Palenčíková, Dália
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Štruktúra podnikových nákladov a možnosti ich optimalizácie | Theses on a related topic

30.
Tóth, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Postavenie, funkcie a ciele komerčnej banky v ekonomickom systéme | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Postavenie, funkcie a ciele komerčnej banky v ekonomickom systéme | Theses on a related topic

31.
Trojánková, Radomíra maiden name: Železná
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Význam účetní závěrky a dalších ekonomických informací pobočky banky pro její efektivní řízení | Theses on a related topic

32.
Ádám, Ladislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Ex post analýza vo vybranom podniku | Theses on a related topic

33.
Ambrózová Porubänová, Silvia maiden name: Porubänová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Komparácia zdrojov financovania | Theses on a related topic

34.
Badalian, Narine
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Small and Medium Enterprises Management
Bachelor's thesis defence: Řízení rentability podniku v tržním prostředí | Theses on a related topic

35.
Bálint, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza vybraného výrobného podniku | Theses on a related topic

36.
Baloghová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Účtovné aspekty nákladov v sústave podvojného účtovníctva | Theses on a related topic

37.
Baranová, Daniela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Retail banking ako špecifická oblasť podnikania komerčných bánk | Theses on a related topic

38.
Bebják, Ivan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Uplatnenie nákladov v účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva | Theses on a related topic

39.
Bednárová, Jarmila maiden name: Galkova
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné hospodárenie podniku pôsobiaceho v odvetví zdravotníctva s dôrazom na znižovanie nákladov | Theses on a related topic

40.
Bednařík, Stanislav
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Úvěrová analýza společnosti Pekárny a cukrárny Náchod a.s. | Theses on a related topic

41.
Boháč, Dušan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné riadenie v podniku | Theses on a related topic

42.
Brieda, Radomír maiden name: Brieda
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Rozpočtový systém ako efektívny nástroj plánovania, kontroly a motivácie v podniku | Theses on a related topic

43.
Budišová, Nikola
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza ex-post v malých a stredných podnikoch | Theses on a related topic

44.
Bullová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza finančnej situácie podniku | Theses on a related topic

45.
Capoušková, Petra
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Small and Medium Enterprises Management
Bachelor's thesis defence: Analýza trhu a marketingová strategie vybrané firmy MSP | Theses on a related topic

46.
Collins, Ľubomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Náklady podniku a možnosti ich optimalizácie | Theses on a related topic

47.
Csöbönyeiová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Problémy likvidity na finančnom trhu | Theses on a related topic

48.
Csorba, Ján
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Náklady podniku a finančná rovnováha v podniku | Theses on a related topic

49.
Čepelová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza firemného klienta v Tatra banke, a.s. | Theses on a related topic

50.
Čuhová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza finančnej stability podniku | Theses on a related topic