Theses on a related topic (having the same keywords):

financna analyza, rentabilita, asset structure, capital structure, profitability, stability, financna stabilita, zadlzenost, financial analysis, financial stability, majetkova struktura, kapitalova struktura

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Krempaský, Vladimír
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Optimalizácia majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku | Theses on a related topic Display description

2.
Budišová, Nikola
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza ex-post v malých a stredných podnikoch | Theses on a related topic

3.
Kohár, Filip
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku | Theses on a related topic

4.
Csöbönyeiová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Problémy likvidity na finančnom trhu | Theses on a related topic

5.
Čepelová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza firemného klienta v Tatra banke, a.s. | Theses on a related topic

6.
Červeňák, Radovan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zostavenie finančného plánu podniku na obdobie rokov 2011-2013 | Theses on a related topic

7.
Havran, Marián
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza kapitálovej štruktúry vybraného podniku | Theses on a related topic

8.
Krajčovičová, Kristína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Podnikanie a financovanie malých a stredných podnikov v SR | Theses on a related topic

9.
Moravčíková, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza vybraného podniku v SR | Theses on a related topic

10.
Mrázová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Hodnotenie výkonnosti vybranej komerčnej banky v podmienkach SR | Theses on a related topic

11.
Pichlová, Zuzana
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finanční analýza společnosti SETUZA, a.s. | Theses on a related topic

12.
Rušinová, Ľubomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Finančné riadenie vybraného podniku | Theses on a related topic

13.
Tóthová, Oľga maiden name: Ballová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza ex post vo vybranej firme | Theses on a related topic

14.
Ťupeková, Svetlana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu | Theses on a related topic

15.
Zemanová, Radka
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Financování malých a středních podniků | Theses on a related topic

16.
Ádám, Ladislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Ex post analýza vo vybranom podniku | Theses on a related topic

17.
Antolová, Nikola
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Daňové úniky na DPH v SR | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ekonomicko-finančná analýza vybraného podniku za obdobie rokov 2007-2011 | Theses on a related topic

18.
Balažiová, Miriam maiden name: Očenášová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza finančnej stability podniku | Theses on a related topic

19.
Bálint, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza vybraného výrobného podniku | Theses on a related topic

20.
Bednárová, Jarmila maiden name: Galkova
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné hospodárenie podniku pôsobiaceho v odvetví zdravotníctva s dôrazom na znižovanie nákladov | Theses on a related topic

21.
Boháč, Dušan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné riadenie v podniku | Theses on a related topic

22.
Božiková, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte | Theses on a related topic

23.
Bullová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza finančnej situácie podniku | Theses on a related topic

24.
Csorba, Ján
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Náklady podniku a finančná rovnováha v podniku | Theses on a related topic

25.
Hozzová, Silvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Pozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SR | Theses on a related topic

26.
Kačalová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Hodnotenie finančnej stability podnikateľského subjektu | Theses on a related topic

27.
Kačmarová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza v podmienkach konkrétneho podniku | Theses on a related topic

28.
Kohár, Filip
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ekonomicko - finančná analýza ex post a ex ante vo vybranom podniku | Theses on a related topic

29.
Kúdelka, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza vybraného podniku | Theses on a related topic

30.
Ľuptáková, Romana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza finančnej situácie podniku | Theses on a related topic

31.
Marová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza vybraného podniku | Theses on a related topic

32.
Musílek, Viktor
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Finanční analýza firmy Gertabau s.r.o. | Theses on a related topic

33.
Páleníková, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza a možnosti riadenia majetkovej, finančnej a kapitálovej štruktúry podniku | Theses on a related topic

34.
Pavlík, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Forézna finančná analýza vybraného podniku | Theses on a related topic

35.
Péteriová, Stanislava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Efektívnosť vlastných finančných prostriedkov | Theses on a related topic

36.
Řezníček, Pavel
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Zhodnocení ekonomické situace vybraného podniku pomocí metod finanční analýzy a návrhy na zlepšení | Theses on a related topic

37.
Sulkovská, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná situácia MSP | Theses on a related topic

38.
Šebesta, Pavel
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Postupy optimalizace aktiv a pasiv v podniku | Theses on a related topic

39.
Štrbová, Zdenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Komparácia vybraných zdrojov financovania | Theses on a related topic

40.
Tabačko, Daniel
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Porovnanie výkonnosti bánk v SR | Theses on a related topic

41.
Tlacháčová, Alena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finančná analýza podniku | Theses on a related topic

42.
Vašková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Majetková a kapitálová štruktúra podniku, jej analýza a možnosti optimalizácie | Theses on a related topic

43.
Vojáčeková, Zuzana maiden name: Vranaiová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Analýza výsledku hospodárenia v podniku | Theses on a related topic

44.
Vojček, Eduard maiden name: Vojček
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Finančné riadenie v s.r.o. | Theses on a related topic

45.
Ádám, Ladislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza konkrétneho podniku | Theses on a related topic

46.
Akurátna, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza finančnej výkonnosti vybraného podniku | Theses on a related topic

47.
Babej, Peter maiden name: Babej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Družstvo | Theses on a related topic

48.
Baborská, Petra
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Management
Master's thesis defence: Analýza a řízení nákladů | Theses on a related topic

49.
Baran, Marián maiden name: Baran
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Projektový controlling ako nástroj zvyšovania efektívnosti riadenia podniku | Theses on a related topic

50.
Belo-Caban, Jakub
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Pôsobenie prirodzených monopolov v ekonomike SR | Theses on a related topic