Theses on a related topic (having the same keywords):

financna analyza, asset structure, capital structure, financial analysis, majetkova struktura, optimization, kapital, assets, majetok, optimalizacia, kapitalova struktura, capital

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Čuhová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza finančnej stability podniku | Theses on a related topic Display description

2.
Páleníková, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza a možnosti riadenia majetkovej, finančnej a kapitálovej štruktúry podniku | Theses on a related topic

3.
Pogranová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Majetková, finančná a kapitálová štruktúra podniku | Theses on a related topic

4.
Božiková, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte | Theses on a related topic

5.
Rušinová, Ľubomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Finančné riadenie vybraného podniku | Theses on a related topic

6.
Vašková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Majetková a kapitálová štruktúra podniku, jej analýza a možnosti optimalizácie | Theses on a related topic

7.
Kubíková, Barbora
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku | Theses on a related topic

8.
Rušinová, Ľubomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza likvidity a zadlženosti vybraného podniku | Theses on a related topic

9.
Vojček, Eduard maiden name: Vojček
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Finančné riadenie v s.r.o. | Theses on a related topic

10.
Balažiová, Miriam maiden name: Očenášová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza finančnej stability podniku | Theses on a related topic

11.
Dvorščáková, Agáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza majetku a kapitálu vo vybranom podniku | Theses on a related topic

12.
Friedlová, Karin maiden name: Kecskésová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná a kapitálová štruktúra podniku a jej optimalizácia | Theses on a related topic

13.
Horáčková, Lucie maiden name: Němcová
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Finanční analýza podniku | Theses on a related topic

14.
Hyben, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza likvidity vybraného podniku | Theses on a related topic

15.
Kaščáková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Majetok a zdroje krytia vo vybranom podniku | Theses on a related topic

16.
Kupčíková, Emília maiden name: Kupčíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kapitálová štruktúra vybraného podniku | Theses on a related topic

17.
Pichlová, Zuzana
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finanční analýza společnosti SETUZA, a.s. | Theses on a related topic

18.
Šebesta, Pavel
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Postupy optimalizace aktiv a pasiv v podniku | Theses on a related topic

19.
Štrbová, Zdenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Komparácia vybraných zdrojov financovania | Theses on a related topic

20.
Turasová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné rozhodovanie o krátkodobej alokácii kapitálu podniku | Theses on a related topic

21.
Učňová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Majetková a finančná situácia vybraného podnikateľského subjektu | Theses on a related topic

22.
Akurátna, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza finančnej výkonnosti vybraného podniku | Theses on a related topic

23.
Babej, Peter maiden name: Babej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Družstvo | Theses on a related topic

24.
Baran, Marián maiden name: Baran
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Projektový controlling ako nástroj zvyšovania efektívnosti riadenia podniku | Theses on a related topic

25.
Bárta, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Možnosti využití financování podniku z externích zdrojů | Theses on a related topic

26.
Belo-Caban, Jakub
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Pôsobenie prirodzených monopolov v ekonomike SR | Theses on a related topic

27.
Belovič, Marián
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Optimalizácia kapitálovej štruktúry | Theses on a related topic

28.
Beňová, Michaela maiden name: Repková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Hodnotenie bonity firiem na základe finančnej výkonnosti a úspešnosti | Theses on a related topic

29.
Božík, Dávid
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Predikcia finančnej stability podniku | Theses on a related topic

30.
Budišová, Nikola
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza ex-post v malých a stredných podnikoch | Theses on a related topic

31.
Cetliová, Anna maiden name: Vargová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vlastné zdroje banky v kontexte pravidiel obozretného podnikania komerčných bánk | Theses on a related topic

32.
Csöbönyeiová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Problémy likvidity na finančnom trhu | Theses on a related topic

33.
Csorba, Ján
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Náklady podniku a finančná rovnováha v podniku | Theses on a related topic

34.
Čabalová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Možnosti minimalizacie nákladov vo vybranom podniku | Theses on a related topic

35.
Čepelová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza firemného klienta v Tatra banke, a.s. | Theses on a related topic

36.
Červeňák, Radovan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zostavenie finančného plánu podniku na obdobie rokov 2011-2013 | Theses on a related topic

37.
Dadová, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza podniku | Theses on a related topic

38.
Debnárová, Kristína maiden name: Kuricová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Meranie a hodnotenie výkonnosti konkrétneho podniku | Theses on a related topic

39.
Dobrík, Marián
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Majetková, finančná a kapitálová štruktúra podniku | Theses on a related topic

40.
Donáth, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza IPO emisií cenných papierov | Theses on a related topic

41.
Dunajská, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Komplexná finančná analýza podniku | Theses on a related topic

42.
Ďurovič, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Ekonomicko - finančná analýza a jej využitie v ohodnocovacom procese | Theses on a related topic

43.
Engler, Maroš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza ako súčasť finančného riadenia podniku | Theses on a related topic

44.
Firmentová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančno - ekonomická analýza podniku a jej využitie pri riadení rizík | Theses on a related topic

45.
Fojtová, Martina
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Posouzení možnosti financování investice ve firmě | Theses on a related topic

46.
Frančáková, Diana
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Cash flow vo vybranej účtovnej jednotke | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Cash flow vo vybranej účtovnej jednotke | Theses on a related topic

47.
Galousek, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv hospodárskej krízy na všeobecnú hodnotu podniku | Theses on a related topic

48.
Geier, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Optimalizácia finančnej štruktúry podniku | Theses on a related topic

49.
Grófová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Účtovanie dlhodobého majetku v sústave podvojného účtovníctva | Theses on a related topic

50.
Hajnalová, Veronika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza vybranej verejnej organizácie | Theses on a related topic