Theses on a related topic (having the same keywords):

financna analyza, vykaz ziskov a strat, moderne metody, suvaha, financial analysis, relative indexes, statements, vykazy, modern methods, balance sheet, vykonnost podniku, pomerove ukazovatele, firm performance, profit and loss account

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Akurátna, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza podniku ex post | Theses on a related topic Display description

2.
Mihoková, Jitka maiden name: Bellová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ekonomická analýza podniku | Theses on a related topic

3.
Tomášová - Palenčíková, Dália
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza podniku C | Theses on a related topic

4.
Červeňák, Radovan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zostavenie finančného plánu podniku na obdobie rokov 2011-2013 | Theses on a related topic

5.
Hyben, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza likvidity vybraného podniku | Theses on a related topic

6.
Markovičová, Tatiana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Ex ante analýza vo vybranom podniku | Theses on a related topic

7.
Rušinová, Ľubomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Finančné riadenie vybraného podniku | Theses on a related topic

8.
Tkáč, Marek
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Riadenie finančných tokov vo firme | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Riadenie finančných tokov vo firme | Theses on a related topic

9.
Tóthová, Oľga maiden name: Ballová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza ex post vo vybranej firme | Theses on a related topic

10.
Tran, Minh
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza v účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva | Theses on a related topic

11.
Brecelyová, Júlia maiden name: Meszárosová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Analýza kvalitatívnych výsledkov podniku | Theses on a related topic

12.
Budišová, Nikola
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza ex-post v malých a stredných podnikoch | Theses on a related topic

13.
Gonoszová, Silvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finančná analýza vybranej spoločnosti | Theses on a related topic

14.
Kačmarová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza v podmienkach konkrétneho podniku | Theses on a related topic

15.
Takáčová, Janette
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Finančný plán podniku na obdobie rokov 2013-2015 | Theses on a related topic

16.
Tlacháčová, Alena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finančná analýza podniku | Theses on a related topic

17.
Angermayerová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zhodnotenie účtovných informácií v riadení podniku | Theses on a related topic

18.
Bálint, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza vybraného výrobného podniku | Theses on a related topic

19.
Beňová, Michaela maiden name: Repková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Hodnotenie bonity firiem na základe finančnej výkonnosti a úspešnosti | Theses on a related topic

20.
Boháč, Dušan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné riadenie v podniku | Theses on a related topic

21.
Brezinová, Erika maiden name: Mičinská
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Aplikácia finančnej analýzy v podniku | Theses on a related topic

22.
Budzáková, Anna
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančné plánovanie a projekcia finančných ukazovateľov | Theses on a related topic

23.
Bullová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza finančnej situácie podniku | Theses on a related topic

24.
Čepelová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza firemného klienta v Tatra banke, a.s. | Theses on a related topic

25.
Demeter, Miloš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zdroje finančnej analýzy v podniku | Theses on a related topic

26.
Dvorščáková, Agáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Výsledok hospodárenia v podniku a jeho formy | Theses on a related topic

27.
Engler, Maroš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza ako súčasť finančného riadenia podniku | Theses on a related topic

28.
Hajnalová, Veronika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza vybranej verejnej organizácie | Theses on a related topic

29.
Hrustičová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančno-ekonomická analýza podniku a jej využitie pri riadení rizík | Theses on a related topic

30.
Hrušková, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Proces tvorba krátkodobých finančných plánov | Theses on a related topic

31.
Hyben, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Finančná a ekonomická analýza pekárne Gros, s.r.o. | Theses on a related topic

32.
Ignácová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Účtovná závierka a účtovná uzávierka v účtovníctve podnikateľských subjektov | Theses on a related topic

33.
Ivanová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná situácia malých a stredných podnikov | Theses on a related topic

34.
Jánoš, Richard maiden name: Jánoš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podniku | Theses on a related topic

35.
Javorský, Marián
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Súčasná právna úprava účtovníctva v SR | Theses on a related topic

36.
Jenčová, Elena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Metódy a ich aplikácia pri tvorbe finančného plánu podniku | Theses on a related topic

37.
Koleková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza vybraného podniku | Theses on a related topic

38.
Komárková, Jana maiden name: Plášilová
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Small and Medium Enterprises Management
Bachelor's thesis defence: Finanční analýza firmy Pragis, a.s. | Theses on a related topic

39.
Kuropčáková, Stanislava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Konsolidácia účtovnej závierky firmy | Theses on a related topic

40.
Marová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza vybraného podniku | Theses on a related topic

41.
Mihoková, Jitka maiden name: Bellová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Účtovná závierka podľa aktuálneho princípu účtovníctva SR, jej verný a pravdivý obsah a zosúladenie s IFRS | Theses on a related topic

42.
Mikulášiková, Lucia maiden name: Franková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Audit účtovnej závierky obchodných spoločností | Theses on a related topic

43.
Namešpetra, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úloha finančnej analýzy v riadení podniku | Theses on a related topic

44.
Ochodnická, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné riadenie podnikov a jeho kategórie | Theses on a related topic

45.
Pec, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Finančné rozhodovanie podniku | Theses on a related topic

46.
Pethöová, Adriana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza rentability vybraného podniku | Theses on a related topic

47.
Pogranová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Majetková, finančná a kapitálová štruktúra podniku | Theses on a related topic

48.
Popluhár, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2020, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Meranie a hodnotenie finančnej výkonnosti podniku | Theses on a related topic

49.
Schwarz, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Posudzovanie finančnej výkonnosti podniku | Theses on a related topic

50.
Sukovská, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza vo vybranom podnikateľskom subjekte | Theses on a related topic