Theses on a related topic (having the same keywords):

financna analyza, ratio indexes, financne riadenie, financial analysis, absolute indexes, financial management, pomerove ukazovatele, absolutne ukazovatele

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Baran, Marián maiden name: Baran
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Projektový controlling ako nástroj zvyšovania efektívnosti riadenia podniku | Theses on a related topic Display description

2.
Hrušková, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Proces tvorba krátkodobých finančných plánov | Theses on a related topic

3.
Jaroščáková, Veronika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Moderné metódy hodnotenia výkonnosti organizácie | Theses on a related topic

4.
Malčekova, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančný plán, ako nástroj finančného riadenia podniku | Theses on a related topic

5.
Sukovská, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza vo vybranom podnikateľskom subjekte | Theses on a related topic

6.
Sulkovská, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná situácia MSP | Theses on a related topic

7.
Akurátna, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza finančnej výkonnosti vybraného podniku | Theses on a related topic

8.
Beňová, Michaela maiden name: Repková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Hodnotenie bonity firiem na základe finančnej výkonnosti a úspešnosti | Theses on a related topic

9.
Čepelová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza firemného klienta v Tatra banke, a.s. | Theses on a related topic

10.
Hajnalová, Veronika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza vybranej verejnej organizácie | Theses on a related topic

11.
Hrustičová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančno-ekonomická analýza podniku a jej využitie pri riadení rizík | Theses on a related topic

12.
Ivanová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná situácia malých a stredných podnikov | Theses on a related topic

13.
Jenčová, Elena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Metódy a ich aplikácia pri tvorbe finančného plánu podniku | Theses on a related topic

14.
Kellner, Tatiana maiden name: Urbanovičová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančná situácia podniku a možnosti jej hodnotenia | Theses on a related topic

15.
Koleková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza vybraného podniku | Theses on a related topic

16.
Lacková, Soňa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Účtovná závierka a jej význam pre finančné riadenie firmy | Theses on a related topic

17.
Nemečková, Ľubica
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza ako súčasť finančného riadenia podniku | Theses on a related topic

18.
Pethöová, Adriana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza rentability vybraného podniku | Theses on a related topic

19.
Pogranová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Majetková, finančná a kapitálová štruktúra podniku | Theses on a related topic

20.
Tomášová - Palenčíková, Dália
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza podniku C | Theses on a related topic

21.
Urbanová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza podniku | Theses on a related topic

22.
Akurátna, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza podniku ex post | Theses on a related topic

23.
Antolová, Nikola
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Daňové úniky na DPH v SR | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ekonomicko-finančná analýza vybraného podniku za obdobie rokov 2007-2011 | Theses on a related topic

24.
Babej, Peter maiden name: Babej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Družstvo | Theses on a related topic

25.
Bednárová, Jarmila maiden name: Galkova
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné hospodárenie podniku pôsobiaceho v odvetví zdravotníctva s dôrazom na znižovanie nákladov | Theses on a related topic

26.
Belo-Caban, Jakub
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Pôsobenie prirodzených monopolov v ekonomike SR | Theses on a related topic

27.
Boháč, Dušan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné riadenie v podniku | Theses on a related topic

28.
Božík, Dávid
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Predikcia finančnej stability podniku | Theses on a related topic

29.
Brecelyová, Júlia maiden name: Meszárosová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Analýza kvalitatívnych výsledkov podniku | Theses on a related topic

30.
Budišová, Nikola
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza ex-post v malých a stredných podnikoch | Theses on a related topic

31.
Csöbönyeiová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Problémy likvidity na finančnom trhu | Theses on a related topic

32.
Csorba, Ján
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Náklady podniku a finančná rovnováha v podniku | Theses on a related topic

33.
Červeňák, Radovan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zostavenie finančného plánu podniku na obdobie rokov 2011-2013 | Theses on a related topic

34.
Čuhová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza finančnej stability podniku | Theses on a related topic

35.
Dadová, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza podniku | Theses on a related topic

36.
Debnárová, Kristína maiden name: Kuricová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Meranie a hodnotenie výkonnosti konkrétneho podniku | Theses on a related topic

37.
Demeter, Miloš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zdroje finančnej analýzy v podniku | Theses on a related topic

38.
Dunajská, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Komplexná finančná analýza podniku | Theses on a related topic

39.
Ďurovič, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Ekonomicko - finančná analýza a jej využitie v ohodnocovacom procese | Theses on a related topic

40.
Firmentová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančno - ekonomická analýza podniku a jej využitie pri riadení rizík | Theses on a related topic

41.
Frančáková, Diana
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Cash flow vo vybranej účtovnej jednotke | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Cash flow vo vybranej účtovnej jednotke | Theses on a related topic

42.
Gajdošíková, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Účtovníctvo ako nástroj finančného riadenia v podmienkach trhového hospodárstva | Theses on a related topic

43.
Galousek, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv hospodárskej krízy na všeobecnú hodnotu podniku | Theses on a related topic

44.
Gonoszová, Silvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finančná analýza vybranej spoločnosti | Theses on a related topic

45.
Haramiová, Natália
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Investovanie kapitálu do dlhodobého hmotného majetku | Theses on a related topic

46.
Hlaváčková, Nela maiden name: Hlaváčková
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Analýza hospodaření a finanční management - na příkladu zvolené organizace ve veřejné správě | Theses on a related topic

47.
Hozzová, Silvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Pozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SR | Theses on a related topic

48.
Hrivňáková, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza podniku | Theses on a related topic

49.
Hrivňáková, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza spoločnosti BIBUS SK, s.r.o. | Theses on a related topic

50.
Hrivnáková, Martina maiden name: Mališová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úverová schopnosť lesného podniku | Theses on a related topic