Theses on a related topic (having the same keywords):

podnik key words, financna analyzy, suvaha, financial analysis, company, financny manazment, klucove slova, cash flow, balance sheet, financial management

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Budišová, Nikola
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza ex-post v malých a stredných podnikoch | Theses on a related topic Display description

2.
Červeňák, Radovan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zostavenie finančného plánu podniku na obdobie rokov 2011-2013 | Theses on a related topic

3.
Ivanová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná situácia malých a stredných podnikov | Theses on a related topic

4.
Kellner, Tatiana maiden name: Urbanovičová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančná situácia podniku a možnosti jej hodnotenia | Theses on a related topic

5.
Markovičová, Tatiana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Ex ante analýza vo vybranom podniku | Theses on a related topic

6.
Mihoková, Jitka maiden name: Bellová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ekonomická analýza podniku | Theses on a related topic

7.
Tkáč, Marek
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Riadenie finančných tokov vo firme | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Riadenie finančných tokov vo firme | Theses on a related topic

8.
Tóthová, Oľga maiden name: Ballová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza ex post vo vybranej firme | Theses on a related topic

9.
Akurátna, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza finančnej výkonnosti vybraného podniku | Theses on a related topic

10.
Angermayerová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zhodnotenie účtovných informácií v riadení podniku | Theses on a related topic

11.
Boháč, Dušan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné riadenie v podniku | Theses on a related topic

12.
Dvorščáková, Agáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Výsledok hospodárenia v podniku a jeho formy | Theses on a related topic

13.
Dvorščáková, Agáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza majetku a kapitálu vo vybranom podniku | Theses on a related topic

14.
Hyben, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza likvidity vybraného podniku | Theses on a related topic

15.
Jaroščáková, Veronika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Moderné metódy hodnotenia výkonnosti organizácie | Theses on a related topic

16.
Kubišová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Predpoklady uplatnenia cash poolingu v podniku a jeho výhody pre podnik | Theses on a related topic

17.
Nemjóová, Irena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Štruktúra a analýza výkazu súvaha vybraného podniku za obdobie rokov 2009-2011 | Theses on a related topic

18.
Ochodnická, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné riadenie podnikov a jeho kategórie | Theses on a related topic

19.
Pec, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Finančné rozhodovanie podniku | Theses on a related topic

20.
Rušinová, Ľubomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Finančné riadenie vybraného podniku | Theses on a related topic

21.
Takáčová, Janette
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza podniku na základe finančných a nefinančných ukazovateľov | Theses on a related topic

22.
Tomášová - Palenčíková, Dália
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza podniku C | Theses on a related topic

23.
Tran, Minh
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza v účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva | Theses on a related topic

24.
Urbancová, Leona
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accountancy
Bachelor's thesis defence: Finanční analýza firmy se zaměřením na ukazatele likvidity | Theses on a related topic

25.
Akurátna, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza podniku ex post | Theses on a related topic

26.
Bálint, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza vybraného výrobného podniku | Theses on a related topic

27.
Baran, Marián maiden name: Baran
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Projektový controlling ako nástroj zvyšovania efektívnosti riadenia podniku | Theses on a related topic

28.
Bitter, Roman
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Rozhodovanie o štruktúre a veľkosti zdrojov krytia podniku | Theses on a related topic

29.
Božík, Dávid
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Predikcia finančnej stability podniku | Theses on a related topic

30.
Brecelyová, Júlia maiden name: Meszárosová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Analýza kvalitatívnych výsledkov podniku | Theses on a related topic

31.
Budzáková, Anna
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančné plánovanie a projekcia finančných ukazovateľov | Theses on a related topic

32.
Bullová, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza finančnej situácie podniku | Theses on a related topic

33.
Činčárová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Štruktúra peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekte | Theses on a related topic

34.
Dadová, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza podniku | Theses on a related topic

35.
Engler, Maroš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza ako súčasť finančného riadenia podniku | Theses on a related topic

36.
Feciskaninová, Iveta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Účtovná závierka banky | Theses on a related topic

37.
Frančáková, Diana
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Cash flow vo vybranej účtovnej jednotke | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Cash flow vo vybranej účtovnej jednotke | Theses on a related topic

38.
Géci, Matej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Zdroje financovania podniku | Theses on a related topic

39.
Goláňová, Martina
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finanční řízení při projektovém managementu | Theses on a related topic

40.
Grófová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Účtovanie dlhodobého majetku v sústave podvojného účtovníctva | Theses on a related topic

41.
Halounková, Bára
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Charakteristika a analýza okolí vybraného podniku | Theses on a related topic

42.
Hlaváčková, Nela maiden name: Hlaváčková
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Analýza hospodaření a finanční management - na příkladu zvolené organizace ve veřejné správě | Theses on a related topic

43.
Hološová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Finančné a prevádzkové aspekty založenia malého podniku | Theses on a related topic

44.
Horáčková, Lucie maiden name: Němcová
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Finanční analýza podniku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Finanční analýza podniku | Theses on a related topic

45.
Hošek, Pavel
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Finanční analýza podniku | Theses on a related topic

46.
Hozzová, Silvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Pozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SR | Theses on a related topic

47.
Hrivňáková, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančná analýza podniku | Theses on a related topic

48.
Hrustičová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančno-ekonomická analýza podniku a jej využitie pri riadení rizík | Theses on a related topic

49.
Hudecová, Simona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza položiek súvahy vo vybranej účtovnej jednotke | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Analýza položiek súvahy vo vybranej účtovnej jednotke | Theses on a related topic

50.
Ignácová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Účtovná závierka a účtovná uzávierka v účtovníctve podnikateľských subjektov | Theses on a related topic