Theses on a related topic (having the same keywords):

narodne hospodarstvo, peniaze, bankovy system, centralna banka, obchodne banky, monetarna politika, financne sprostredkovanie, financna kriza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Marcová, Veronika
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Význam bankového systému v národnom hospodárstve – teória a prax | Theses on a related topic Display description

2.
Zužo, Andrej
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Význam bankovního systému v národním hospodářství – teorie a praxe | Theses on a related topic

3.
Farkasová, Ivanka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic

4.
Macková, Tatiana maiden name: Balcerčíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Postavenie, funkcie a ciele komerčných bánk v SR v zmysle platnej legislatívy | Theses on a related topic

5.
Barčáková, Renáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na bankový sektor v EÚ a možnosti ich riešenia | Theses on a related topic

6.
Barnoki, Boglárka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Menové politiky centrálnych bánk počas finančnej krízy | Theses on a related topic

7.
Celuchová, Daniela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Medzinárodné finančné inštitúcie a svetová finančná kríza | Theses on a related topic

8.
Czibulová, Janette
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Devízové rezervy centrálnych bánk v čase finančnej krízy | Theses on a related topic

9.
Ehn, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Návrat zlatého štandardu | Theses on a related topic

10.
Hajdu, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Dopady finančnej krízy na poskytovanie úverov v bankovom sektore SR | Theses on a related topic

11.
Chraščelová, Miriam
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na vývoj európskeho bankového sektora | Theses on a related topic

12.
Janíčková, Diana maiden name: Lauová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Postavenie, úlohy a nástroje Federálneho rezervného systému | Theses on a related topic

13.
Nádašský, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na menovú politiku centrálnych bánk | Theses on a related topic

14.
Nagyová, Csilla maiden name: Csizmadiová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na bankový sektor v eurozóne | Theses on a related topic

15.
Némethová, Magdaléna
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Dopady finančnej krízy na bankový sektor v SR | Theses on a related topic

16.
Ondrejíček, Dušan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Kroky centrálnych bánk na tlmenie finančnej krízy | Theses on a related topic

17.
Pálešová, Soňa maiden name: Pálešová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Insurance Industry)
Master's thesis defence: Postavenie a vývoj bankového sektora v hospodárstve a vplyv finančnej krízy | Theses on a related topic

18.
Potomová, Júlia maiden name: Potomová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úverová politika vybraných bánk v SR - strednodobé úvery | Theses on a related topic

19.
Rajnohová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úloha centrálnej banky v období finančnej krízy | Theses on a related topic

20.
Rýzková, Zuzana maiden name: Rýzková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Menová politika krajín V4 počas finančnej krízy | Theses on a related topic

21.
Savkaničová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Kroky centrálnych bánk na tlmenie finačnej krízy | Theses on a related topic

22.
Savkaničová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kroky centrálnych bánk počas finančnej krízy a ich vplyv na bankový sektor | Theses on a related topic

23.
Slaninka, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Základné zásady finančného riadenia v podmienkach Tatra banky | Theses on a related topic

24.
Slaninková, Ľudmila
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza systému primeranosti vlastných zdrojov v bankovom sektore Slovenskej republiky | Theses on a related topic

25.
Štubňová, Barbara
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový dohľad a regulácia | Theses on a related topic

26.
Švihoríková, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finančná kríza a jej dopady na bankový sektor | Theses on a related topic

27.
Takáč, Erik
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Proces privatizácie bankového sektora SR | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Proces privatizácie bankového sektora SR | Theses on a related topic

28.
Tóth, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Postavenie, funkcie a ciele komerčnej banky v ekonomickom systéme | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Postavenie, funkcie a ciele komerčnej banky v ekonomickom systéme | Theses on a related topic

29.
Tušková, Monika maiden name: Matušeková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úloha a postavenie Federálneho Rezervného Systému počas finančnej krízy | Theses on a related topic

30.
Zaťko, Ľubomír
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Porovnanie produktov bankových a nebankových inštitúcií v SR | Theses on a related topic

31.
Židek, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Silná mena možný znak silnej ekonomiky | Theses on a related topic

32.
Židek, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Reakcia centrálnych bánk na finančnú krízu | Theses on a related topic

33.
Antalová, Iveta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv deregulácie hospodárstva na uplatňovanie hospodárskej politiky | Theses on a related topic

34.
Antošková, Lenka maiden name: Jarerová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Menová politika FEDu | Theses on a related topic

35.
Arpášová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Nezamestnanosť – fenomén súčasnej spoločnosti | Theses on a related topic

36.
Babišová, Iveta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Verejná správa a jej význam pre podnikanie | Theses on a related topic

37.
Babjak, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Trh hypotekárneho financovania v európskom geopriestore | Theses on a related topic

38.
Babjaková, Vladimíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úloha a význam ratingu na finančnom trhu | Theses on a related topic

39.
Baka, Richard
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Komparatívna analýza produktov vybraných slovenských bánk | Theses on a related topic

40.
Baranovičová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kapitálová primeranosť komerčnej banky a jej budúci vývoj | Theses on a related topic

41.
Bašternáková, Tatiana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Európska centrálna banka; minulosť a budúcnosť | Theses on a related topic

42.
Bednáriková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Poistný sektor po globálnej finančnej kríze | Theses on a related topic

43.
Beerová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Implementácia bankových systémov | Theses on a related topic

44.
Belovičová, Helena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Vývoj menovej sústavy na Slovensku /historicko-právne aspekty/ | Theses on a related topic

45.
Benedeková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Svetová banka a jej postavenie v súčasnej finančnej kríze | Theses on a related topic

46.
Bočej, Radoslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Hypotekárna kríza, jej vplyv a dôsledky na krajiny V4 | Theses on a related topic

47.
Bogyi, Peter
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Hlavné príčiny ekonomickej a finančnej krízy 2007/2008 | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Hlavné príčiny ekonomickej a finančnej krízy 2007/2008 | Theses on a related topic

48.
Boháček, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Regulačné tendencie v bankovníctve v pokrízovom období | Theses on a related topic

49.
Bolech, Daniel
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Virtuálne meny – riziká, porovnanie vývoja | Theses on a related topic

50.
Brezík, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Opatrenia ECB na dlhovú krízu krajín eurozóny | Theses on a related topic