Theses on a related topic (having the same keywords):

basel i, bankova regulacia, iii, bankove rizika, ii, financna kriza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Dzurenková, Radka maiden name: Dzurenková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Riadenie rizík vo vybranej banke | Theses on a related topic Display description

2.
Štubňová, Barbara
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza návrhov na nové usporiadanie bankového a finančného dohľadu v eurozóne | Theses on a related topic

3.
Bačkovská, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Riadenie kapitálovej primeranosti banky | Theses on a related topic

4.
Drescherová, Martina
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Broker (combination/specialization: Investment Broker)
Bachelor's thesis defence: Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně-úvěrových obchodech | Theses on a related topic

5.
Farkasová, Ivanka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic

6.
Matuška, Milan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na vývoj bankovej regulácie a dohľadu v Európskej únii | Theses on a related topic

7.
Ruščáková, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový dohľad a regulácia v podmienkach SR | Theses on a related topic

8.
Ruščáková, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kapitálová primeranosť komerčnej banky a jej budúci vývoj | Theses on a related topic

9.
Zímová, Iva maiden name: Macháčová
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Banka pro mezinárodní platby | Theses on a related topic

10.
Antošková, Lenka maiden name: Jarerová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Menová politika FEDu | Theses on a related topic

11.
Arpášová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Nezamestnanosť – fenomén súčasnej spoločnosti | Theses on a related topic

12.
Babjak, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Trh hypotekárneho financovania v európskom geopriestore | Theses on a related topic

13.
Babjaková, Vladimíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úloha a význam ratingu na finančnom trhu | Theses on a related topic

14.
Ballová, Sandra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Zmeny v regulácii bankového sektora v priestore EÚ v kontexte krízy | Theses on a related topic

15.
Baranovičová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kapitálová primeranosť komerčnej banky a jej budúci vývoj | Theses on a related topic

16.
Barčáková, Renáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na bankový sektor v EÚ a možnosti ich riešenia | Theses on a related topic

17.
Barnoki, Boglárka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Menové politiky centrálnych bánk počas finančnej krízy | Theses on a related topic

18.
Bednáriková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Poistný sektor po globálnej finančnej kríze | Theses on a related topic

19.
Benedeková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Svetová banka a jej postavenie v súčasnej finančnej kríze | Theses on a related topic

20.
Blažková, Adriana
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Kapitálová přiměřenost bank | Theses on a related topic

21.
Bočej, Radoslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Hypotekárna kríza, jej vplyv a dôsledky na krajiny V4 | Theses on a related topic

22.
Bogyi, Peter
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Hlavné príčiny ekonomickej a finančnej krízy 2007/2008 | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Hlavné príčiny ekonomickej a finančnej krízy 2007/2008 | Theses on a related topic

23.
Brezík, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Opatrenia ECB na dlhovú krízu krajín eurozóny | Theses on a related topic

24.
Bruteničová, Barbora maiden name: Bruteničová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Dohľad na finančným trhom v zmysle právnej úpravy | Theses on a related topic

25.
Buláková, Veronika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Menová politika FEDu v interakcii na ekonomický vývoj v USA | Theses on a related topic

26.
Buršíková, Lucia maiden name: Bachledová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: ECB a jej menová politika po finančnej kríze | Theses on a related topic

27.
Cabadajová, Gabriela maiden name: Cabadajová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Tendencia a vývoj spotrebiteľských úverov v rámci bankového trhu SR v porovnaní s ČSOB (Istrobanka, a.s.) | Theses on a related topic

28.
Celuchová, Daniela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Medzinárodné finančné inštitúcie a svetová finančná kríza | Theses on a related topic

29.
Cetliová, Katarína maiden name: Füzéková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vplyv krízy na vývoj úverového rizika v komerčných bankách na Slovensku | Theses on a related topic

30.
Cetliová, Katarína maiden name: Füzéková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Hlavné zmeny v regulácii bánk pod vplyvom finančnej krízy | Theses on a related topic

31.
Czibulová, Janette
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Devízové rezervy centrálnych bánk v čase finančnej krízy | Theses on a related topic

32.
Čangel, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Európsky stabilizačný mechanizmus – genéza a dôsledky | Theses on a related topic

33.
Čunga, Miloš
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management

34.
Darážová, Klaudia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na nové usporiadanie globálnej finančnej architektúry | Theses on a related topic

35.
Daxnerová, Jana
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úloha Medzinárodného menového fondu pri riešení finančných kríz | Theses on a related topic

36.
Dlugošová, Zuzana maiden name: Kánová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Štátne dlhopisy a ich vývoj počas súčasnej finančnej krízy | Theses on a related topic

37.
Doliaková, Silvia maiden name: Tomšíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná kríza - vznik, priebeh, dopady | Theses on a related topic

38.
Dublanová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový dohľad v podmienkach SR | Theses on a related topic

39.
Dudík, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Psychológia finančných trhov a svetová finančná kríza | Theses on a related topic

40.
Ďurková, Diana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vklady v bankách v období krízy | Theses on a related topic

41.
Džongová, Ľubica maiden name: Širuchová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na riadenie komerčnej banky | Theses on a related topic

42.
Fáberová, Renáta
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Obecné trendy a súčasné problémy verejných financií | Theses on a related topic

43.
Fifiková, Štefánia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Poistný a bankový sektor počas finančnej a hospodárskej krízy | Theses on a related topic

44.
Filická, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Fiškálna politika a verejný dlh v krajinách eurozóny | Theses on a related topic

45.
Fleis, Jaroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Obchodovanie na komoditných trhoch počas finančnej krízy | Theses on a related topic

46.
Flimelová, Veronika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úloha a postavenie ECB a FED počas finančnej krízy | Theses on a related topic

47.
Fujka, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vývoj akciových trhov v USA v čase finančnej krízy | Theses on a related topic

48.
Ganádik Nagyová, Skarleta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na obchodovanie s vybranými nástrojmi finančných trhov | Theses on a related topic

49.
Gavenčiak, Vladimír
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Zlato v novodobom medzinárodnom menovom systéme | Theses on a related topic

50.
Grédiová, Veronika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Americký realitný sektor a jeho vývoj po finančnej kríze | Theses on a related topic