Theses on a related topic (having the same keywords):

rating, dlh, ratingova agentura, riziko, financna kriza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Dlugošová, Zuzana maiden name: Kánová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Štátne dlhopisy a ich vývoj počas súčasnej finančnej krízy | Theses on a related topic Display description

2.
Lukáčková, Slavomíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Dlhopisový trh v podmienkach finančnej krízy | Theses on a related topic

3.
Baranovičová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Rating a kreditné riziko | Theses on a related topic

4.
Belanová, Vladimíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ratingové hodnotenie bánk renomovanými inštitúciami | Theses on a related topic

5.
Bozek, Ondřej
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Hodnocení bonity klienta banky | Theses on a related topic

6.
Hájková, Tereza maiden name: Benešová
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Analýza bonity SME klientely | Theses on a related topic

7.
Ištoková, Gabriela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ratingové agentúry a svetová finančná kríza | Theses on a related topic

8.
Janská, Edina maiden name: Janská
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Analýza rizík na finančných trhoch | Theses on a related topic

9.
Kusendová, Lenka maiden name: Ivacková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Cenné papiere - dlhopisy | Theses on a related topic

10.
Michálek, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza výnosov a rizika pri investovaní do dlhopisov | Theses on a related topic

11.
Mitter, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na podnikovú klímu | Theses on a related topic

12.
Pelikánová, Alena maiden name: Šiklová
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Dopady Basel II do segmentu firemní klientely | Theses on a related topic

13.
Polláková, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ratingové agentúry a ich úloha pri investovaní | Theses on a related topic

14.
Řehoř, Michal
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management

15.
Simek, Michael
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza dopadov finančnej krízy na činnosť ratingových agentúr | Theses on a related topic

16.
Spurný, Tomáš
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Porovnání investičního bankovnictví v ČR a SR | Theses on a related topic

17.
Szőcsová, Beáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Podnikové obligácie ako dlhodobý zdroj investícii pre podnikateľský subjekt | Theses on a related topic

18.
Šmihuľová, Lívia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Riadenie a správa portfólia podielového fondu | Theses on a related topic

19.
Žilová, Denisa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopad finančnej krízy na zmenu rizikovosti podielových fondov | Theses on a related topic

20.
Adášek, Pavel maiden name: Adášek
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Online konektivita osobních vozů - hrozby a rizika ve vztahu ke krizovému řízení ČR | Theses on a related topic

21.
Ágh, Barnabáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Aplikácia pravidiel Basel-II v Slovenskej republike | Theses on a related topic

22.
Al Haboubi, Marek
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Řízení úvěrových rizik v bance | Theses on a related topic

23.
Antošková, Lenka maiden name: Jarerová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Menová politika FEDu | Theses on a related topic

24.
Arpášová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Nezamestnanosť – fenomén súčasnej spoločnosti | Theses on a related topic

25.
Ayupova, Regina
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Porovnání trhu depozitních produktů v Kazachstánu a České republice | Theses on a related topic

26.
Babjak, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Trh hypotekárneho financovania v európskom geopriestore | Theses on a related topic

27.
Bambulová, Monika maiden name: Bambulová
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zajištění, správa a vymáhání pohledávek v mezinárodním obchodě | Theses on a related topic

28.
Baranovičová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kapitálová primeranosť komerčnej banky a jej budúci vývoj | Theses on a related topic

29.
Barčáková, Renáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na bankový sektor v EÚ a možnosti ich riešenia | Theses on a related topic

30.
Barnoki, Boglárka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Menové politiky centrálnych bánk počas finančnej krízy | Theses on a related topic

31.
Bárta, Adam
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Poučení z mimořádné události ohrožující obyvatelstvo a aktiva ve vybrané municipalitě | Theses on a related topic

32.
Bártková, Kateřina maiden name: Svobodová
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Identifikace úvěrového rizika | Theses on a related topic

33.
Batková, Tina
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Analýza sazeb pojistného na katastrofická rizika | Theses on a related topic

34.
Baudyš, Robin
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Oceňování za účelem stanovení pojistné hodnoty | Theses on a related topic

35.
Bednáriková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Poistný sektor po globálnej finančnej kríze | Theses on a related topic

36.
Bělohlávková, Martina maiden name: Havrlíková
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Řízení rizik a hospodaření ve veřejné správě - na konkrétních příkladech | Theses on a related topic

37.
Benedeková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Svetová banka a jej postavenie v súčasnej finančnej kríze | Theses on a related topic

38.
Bennourová, Blanka maiden name: Bláhová
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Přístup investičního poradce k potenciálnímu investorovi | Theses on a related topic

39.
Bergerová, Zuzana
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Audit účetní závěrky vybrané společnosti | Theses on a related topic

40.
Bezděk, Jakub
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hlavní příčiny nestability na světových finančních trzích | Theses on a related topic

41.
Bezugla, Iryna
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza rizik investice do nemovitosti | Theses on a related topic

42.
Bielik, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Možnosti zhodnotenia finančných prostriedkov pre obyvateľov v SR | Theses on a related topic

43.
Bočej, Radoslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Hypotekárna kríza, jej vplyv a dôsledky na krajiny V4 | Theses on a related topic

44.
Bočová, Beáta maiden name: Bočová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Information Technologies
Bachelor's thesis defence: Personálna bezpečnosť banky | Theses on a related topic

45.
Bogyi, Peter
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Hlavné príčiny ekonomickej a finančnej krízy 2007/2008 | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Hlavné príčiny ekonomickej a finančnej krízy 2007/2008 | Theses on a related topic

46.
Boháček, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Regulačné tendencie v bankovníctve v pokrízovom období | Theses on a related topic

47.
Bohuslavová, Věra
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza vývoje pojištěnosti v ČR a EU | Theses on a related topic

48.
Boor, Róbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančné deriváty a ich využitie počas finančnej krízy | Theses on a related topic

49.
Boučková, Michaela
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Risk management v bankách | Theses on a related topic

50.
Brezík, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Opatrenia ECB na dlhovú krízu krajín eurozóny | Theses on a related topic