Theses on a related topic (having the same keywords):

dlh, podnik, kriza, podnikova klima, financna kriza, vplyv

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Babjaková, Vladimíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úloha a význam ratingu na finančnom trhu | Theses on a related topic Display description

2.
Bogyi, Peter
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Hlavné príčiny ekonomickej a finančnej krízy 2007/2008 | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Hlavné príčiny ekonomickej a finančnej krízy 2007/2008 | Theses on a related topic

3.
Doliaková, Silvia maiden name: Tomšíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná kríza - vznik, priebeh, dopady | Theses on a related topic

4.
Džongová, Ľubica maiden name: Širuchová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na riadenie komerčnej banky | Theses on a related topic

5.
Forgáčová, Katarína maiden name: Segľová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Manažérske funkcie a ich aplikácia pre krízové riadenie | Theses on a related topic

6.
Galousek, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv hospodárskej krízy na všeobecnú hodnotu podniku | Theses on a related topic

7.
Grondžáková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Príčiny vzniku hospodárskych kríz – teória a prax | Theses on a related topic

8.
Hromadík, Ivan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Vplyv hospodárskej krízy na činnosť bankových inštitúcií | Theses on a related topic

9.
Hudeková, Natália maiden name: Hajdáková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Dlhová kríza krajín eurozóny a jej vplyv na bankový sektor | Theses on a related topic

10.
Krejčí, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Riadenie podniku v čase krízy | Theses on a related topic

11.
Kriho, Daniel
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv krízy na riadenie podnikov a ich činnosť v oblasti ľudských zdrojov | Theses on a related topic

12.
Lisáková, Dominika
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Broker (combination/specialization: Investment Broker)
Bachelor's thesis defence: Finančná kríza | Theses on a related topic

13.
Mitter, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vývoj zahraničného obchodu na Slovensku v období krízy | Theses on a related topic

14.
Polačková, Ingrida
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Aplikácia krízového manažmentu na malé a stredné podniky | Theses on a related topic

15.
Rybárová, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Problémy rozhodovania manažmentu v krízovom režime podnikateľského subjektu | Theses on a related topic

16.
Súkeníková, Anna
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Aplikácia kízového manažmentu na malé a stredné podniky | Theses on a related topic

17.
Švihoríková, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finančná kríza a jej dopady na bankový sektor | Theses on a related topic

18.
Ágh, Barnabáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Efekty nekonvenčnej menovej politiky na globálnu ekonomiku | Theses on a related topic

19.
Ametovič, Baškim
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zmluva o predaji podniku | Theses on a related topic

20.
Andrášek, Marek
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Praktické využití směnky | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Praktické využití směnky | Theses on a related topic

21.
Angelovová, Darijana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Podnikateľský plán vo vybranom podniku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Podnikateľský plán vo vybranom podniku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Podnikateľský plán vo vybranom podniku | Theses on a related topic

22.
Antošková, Lenka maiden name: Jarerová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Menová politika FEDu | Theses on a related topic

23.
Arpášová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Nezamestnanosť – fenomén súčasnej spoločnosti | Theses on a related topic

24.
Babišová, Iveta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Verejná správa a jej význam pre podnikanie | Theses on a related topic

25.
Babjak, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Trh hypotekárneho financovania v európskom geopriestore | Theses on a related topic

26.
Bagínová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Kontroling - nástroj riadenia nákladov organizácie | Theses on a related topic

27.
Baranovičová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kapitálová primeranosť komerčnej banky a jej budúci vývoj | Theses on a related topic

28.
Barčáková, Renáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na bankový sektor v EÚ a možnosti ich riešenia | Theses on a related topic

29.
Barnoki, Boglárka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Menové politiky centrálnych bánk počas finančnej krízy | Theses on a related topic

30.
Bartalosová, Denisa maiden name: Bubeníková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vplyv zavedenia eura na bankový sektor v SR | Theses on a related topic

31.
Bartková Guregová, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Aktuálny stav malého a stredného podnikania v SR | Theses on a related topic

32.
Bartkovský, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právne aspekty vplývajúce na ekonomiku podnikania | Theses on a related topic

33.
Bartošová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Obchodnoprávne vzťahy v angloamerickom právnom systéme | Theses on a related topic

34.
Bašternáková, Tatiana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vládne dlhopisy krajín eurozóny | Theses on a related topic

35.
Bedecsová, Nikola
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2020, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Stanovenie hodnoty podniku podnikateľskou metódou | Theses on a related topic

36.
Bednáriková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Poistný sektor po globálnej finančnej kríze | Theses on a related topic

37.
Beljajevová, Nina
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Komparácia českého a slovenského poistného trhu | Theses on a related topic

38.
Benedek, Eva maiden name: Szüllöová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Fiškálne stimuly - nástroj protikrízových opatrení | Theses on a related topic

39.
Benedeková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Svetová banka a jej postavenie v súčasnej finančnej kríze | Theses on a related topic

40.
Beneš, David
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Podnikatelský záměr podniku v oblasti služeb | Theses on a related topic

41.
Blažek, Petr
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Postavení jednatele v s. r. o. | Theses on a related topic

42.
Blinka, Juraj
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Budovanie projektového tímu v podniku | Theses on a related topic

43.
Blišťanová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Fiškálne opatrenia na stimuláciu ekonomiky v súčasnej kríze | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Fiškálne opatrenia na stimuláciu ekonomiky v súčasnej kríze | Theses on a related topic

44.
Blumová, Petra
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Úloha marketingového auditu v podniku | Theses on a related topic

45.
Bočej, Radoslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Hypotekárna kríza, jej vplyv a dôsledky na krajiny V4 | Theses on a related topic

46.
Bogyi, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Marketingová situačná analýza vybranej banky | Theses on a related topic

47.
Boháček, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Regulačné tendencie v bankovníctve v pokrízovom období | Theses on a related topic

48.
Bokrošová, Anika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná kríza a jej dopad na svetovú ekonomiku | Theses on a related topic

49.
Bokšanová, Petra
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ocenění podniku | Theses on a related topic

50.
Bombuškárová, Diana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Krízový manažment z pohľadu finančnej a hospodárskej krízy | Theses on a related topic