Theses on a related topic (having the same keywords):

savings, deposits, vklady, client, vyhody, nevyhody. key words, klient, banka, klucove slova, advantages and disadvantages., uspory, bank

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bárdyová, Naďa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Etický rozmer komunikácie s klientom | Theses on a related topic Display description

2.
Pialová, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Rozhodujúce aspekty motivácie klientov pri voľbe peňažného ústavu | Theses on a related topic

3.
Baďurová, Kristína maiden name: Jantoláková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Nové trendy v platobnom styku | Theses on a related topic

4.
Demušová, Ivona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vybrané dlhodobé bankové úvery | Theses on a related topic

5.
Fabian, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Aplikácia finančnej analýzy a ratingu pre efektívne rozhodovanie klienta | Theses on a related topic

6.
Habrúnová, Mária maiden name: Kmetíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Cross-selling pri predaji bankových produktov v UniCredit Bank, a.s. (krížový predaj) | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Cross-selling pri predaji bankových produktov v UniCredit Bank, a.s. (krížový predaj) | Theses on a related topic

7.
Hellerová, Alena maiden name: Šišmová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Porovnání hypotečního trhu ČR a vybrané země EU | Theses on a related topic

8.
Hlivová, Zuzana maiden name: Kováčová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Klientsky orientovaná finančná inštitúcia (význam segmentácie klientely v komerčnej banke) | Theses on a related topic

9.
Horňák, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Možnosti zvyšovania trhového podielu komerčnej banky | Theses on a related topic

10.
Hosmajová, Jana maiden name: Zlochová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Hypotekárne úvery ako jedna z foriem financovania bývania | Theses on a related topic

11.
Jarosil, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Zhodnocování úspor českých domácností v bankovních institucích | Theses on a related topic

12.
Káčerová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Jednanie s klientom v banke vo vzťahu k právnej legislatíve | Theses on a related topic

13.
Klimešová, Soňa
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Instrumenty volného platebního styku | Theses on a related topic

14.
Krčmářová, Andrea
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Konfliktní situace v pracovním procesu a jejich řešení | Theses on a related topic

15.
Mohacsi, Simona maiden name: Bezděková
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úvěry malým a středním podnikatelům | Theses on a related topic

16.
Murga, Marián
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Starostlivosť o afluentných klientov v komerčnej banke | Theses on a related topic

17.
Nerad, Milan
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Mezibankovní zúčtování plateb | Theses on a related topic

18.
Novák, Pavel
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Monitorování úrovně hospodaření klienta banky s cílem minimalizace rizika | Theses on a related topic

19.
Novotná, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Segmentace klientely vybrané banky a metody jejího získávání | Theses on a related topic

20.
Procházková, Alena maiden name: Heřmanová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankovní poradce v praxi | Theses on a related topic

21.
Skoupý, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Kam směřuje elektronický platební styk? | Theses on a related topic

22.
Šavelová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Bankový sektor SR v pozícii finančného sprostredkovateľa | Theses on a related topic

23.
Ulbrich, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza spokojnosti klientov vo vybranej komerčnej banke | Theses on a related topic

24.
Váchová, Kristýna maiden name: Edelmannová
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Bankovní produkty a služby pro malé a střední podniky | Theses on a related topic

25.
Valková, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komerčná banka nového tisícročia | Theses on a related topic

26.
Vokál, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Viackriteriálny benchmarking bankových produktov | Theses on a related topic

27.
Znojil, Lukáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Insurance Industry)
Master's thesis defence: Způsob údržby dat o klientech a produktech v bankách | Theses on a related topic

28.
Žuffová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Produkty bankového sektora k zhodnoteniu úspor | Theses on a related topic

29.
Benčová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo na Slovensku a jeho rozvoj | Theses on a related topic

30.
Doubravová, Lucie
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Psychologické aspekty komunikace s klientem v bankovním sektoru | Theses on a related topic

31.
Dudek, Antonín
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Formy zhodnocování úspor v bankách | Theses on a related topic

32.
Fričová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Aplikácia moderných metód vzdelávania vo finančnej inštitúcii | Theses on a related topic

33.
Hanzelová, Alexandra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finančná analýza individuálneho klienta vo vybranej banke | Theses on a related topic

34.
Hozzová, Silvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Pozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SR | Theses on a related topic

35.
Hudcovská, Zdenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Bankové fúzie vo svete | Theses on a related topic

36.
Husárová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza poskytnutia úveru na bývanie pre klienta | Theses on a related topic

37.
Chamula, Patrik
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Pravidlá obozretného správania sa bánk | Theses on a related topic

38.
Jeleňovská, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Trhová pozícia vybranej banky v segmente úverovania klientov v malom a strednom podnikaní | Theses on a related topic

39.
Kain, Andrej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Teoretické a praktické aspekty spotrebných úverov, aktuálne trendy v SR | Theses on a related topic

40.
Konrádová, Erika
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Small and Medium Enterprises Management
Bachelor's thesis defence: Analýza bankovního sektoru v ČR - aktuální stav, vývoj, perspektiva | Theses on a related topic

41.
Kopkášová, Lívia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Formy elektronického bankovníctva založené na používaní telefónu v podmienkach SR | Theses on a related topic

42.
Kóšová, Dajana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Bankové zmluvy v zmysle právnej úpravy v Slovenskej republike | Theses on a related topic

43.
Kramplová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Analýza vývoja vkladov v SR od r. 2000 | Theses on a related topic

44.
Kuropčáková, Stanislava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Úverové a úrokové zaťaženie firmy | Theses on a related topic

45.
Kustrová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Proces poskytovania úverov v komerčnej banke | Theses on a related topic

46.
Lehuta, Michal
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza vývoje struktury pasivních bankovních obchodů v ČR | Theses on a related topic

47.
Martišovič, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Produkty špecializovaných bánk pre retailových klientov | Theses on a related topic

48.
Matejková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza nástrojov marketingového mixu vo vybranej organizácii | Theses on a related topic

49.
Mesíková, Stanislava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Analýza a následná komparácia poskytnutia úveru pre firmy/municipality vo vybranej komerčnej banke | Theses on a related topic

50.
Michálková, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza úverovej spôsobilosti klienta - podnikateľského subjektu | Theses on a related topic