Theses on a related topic (having the same keywords):

komunikacia, finance, peniaze, money, client, jednanie, eticky kodex, banka, klient, financie, legal legislation, dealing, pravna legislativa, code of ethics, bank, communication

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bárdyová, Naďa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Etický rozmer komunikácie s klientom | Theses on a related topic Display description

2.
Hosmajová, Jana maiden name: Zlochová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Hypotekárne úvery ako jedna z foriem financovania bývania | Theses on a related topic

3.
Matejková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza nástrojov marketingového mixu vo vybranej organizácii | Theses on a related topic

4.
Vaľková, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový poradca v komerčných bankách SR - jeho úlohy vo vzťahu ku klientom | Theses on a related topic

5.
Baďurová, Kristína maiden name: Jantoláková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Nové trendy v platobnom styku | Theses on a related topic

6.
Borisová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Etický rozvoj banky | Theses on a related topic

7.
Demušová, Ivona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vybrané dlhodobé bankové úvery | Theses on a related topic

8.
Dragulová, Dagmar maiden name: Dragulová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Islámske bankovníctvo v komplexe svetového bankovníctva | Theses on a related topic

9.
Fabian, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Aplikácia finančnej analýzy a ratingu pre efektívne rozhodovanie klienta | Theses on a related topic

10.
Farkašová, Ingrid maiden name: Pivková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Ponuka bankových produktov v oblasti úspor - výhody/nevýhody pre klienta | Theses on a related topic

11.
Grnáčová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Postavenie finančných orgánov v SR | Theses on a related topic

12.
Habrúnová, Mária maiden name: Kmetíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Cross-selling pri predaji bankových produktov v UniCredit Bank, a.s. (krížový predaj) | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Cross-selling pri predaji bankových produktov v UniCredit Bank, a.s. (krížový predaj) | Theses on a related topic

13.
Hanáková, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Reakcia bankového systému v období hospodárskej krízy | Theses on a related topic

14.
Hellerová, Alena maiden name: Šišmová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Porovnání hypotečního trhu ČR a vybrané země EU | Theses on a related topic

15.
Hlivová, Zuzana maiden name: Kováčová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Klientsky orientovaná finančná inštitúcia (význam segmentácie klientely v komerčnej banke) | Theses on a related topic

16.
Hochelová, Andrea maiden name: Kostúrová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Podnikateľské úvery v UniCredit Bank Slovakia a.s. | Theses on a related topic

17.
Horňák, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Možnosti zvyšovania trhového podielu komerčnej banky | Theses on a related topic

18.
Klimešová, Soňa
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Instrumenty volného platebního styku | Theses on a related topic

19.
Kočambová, Alena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Aplikácia a dodržiavanie etického kódexu vo vybranej bankovej inštitúcií | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Aplikácia a dodržiavanie etického kódexu vo vybranej bankovej inštitúcií | Theses on a related topic

20.
Krčmářová, Andrea
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Konfliktní situace v pracovním procesu a jejich řešení | Theses on a related topic

21.
Macková, Tatiana maiden name: Balcerčíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Postavenie, funkcie a ciele komerčných bánk v SR v zmysle platnej legislatívy | Theses on a related topic

22.
Mišúlová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Presvedčovacie postupy v komunikácii s klientom banky | Theses on a related topic

23.
Mohacsi, Simona maiden name: Bezděková
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úvěry malým a středním podnikatelům | Theses on a related topic

24.
Murga, Marián
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Starostlivosť o afluentných klientov v komerčnej banke | Theses on a related topic

25.
Nerad, Milan
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Mezibankovní zúčtování plateb | Theses on a related topic

26.
Novák, Pavel
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Monitorování úrovně hospodaření klienta banky s cílem minimalizace rizika | Theses on a related topic

27.
Novotná, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Segmentace klientely vybrané banky a metody jejího získávání | Theses on a related topic

28.
Pialová, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Rozhodujúce aspekty motivácie klientov pri voľbe peňažného ústavu | Theses on a related topic

29.
Procházková, Alena maiden name: Heřmanová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankovní poradce v praxi | Theses on a related topic

30.
Sakáčová, Ivona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza taktík jednania s bankovým klientom | Theses on a related topic

31.
Skoupý, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Kam směřuje elektronický platební styk? | Theses on a related topic

32.
Tatarková, Monika maiden name: Jurčíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Etické kódexy bankových inštitúcií | Theses on a related topic

33.
Ulbrich, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza spokojnosti klientov vo vybranej komerčnej banke | Theses on a related topic

34.
Váchová, Kristýna maiden name: Edelmannová
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Bankovní produkty a služby pro malé a střední podniky | Theses on a related topic

35.
Znojil, Lukáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Insurance Industry)
Master's thesis defence: Způsob údržby dat o klientech a produktech v bankách | Theses on a related topic

36.
Zvolská, Petra
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finanční poradenství v ČR a ve světě | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Finanční poradenství v ČR | Theses on a related topic

37.
Brabcová, Gabriela
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Etické kodexy vybraného oboru a firmy | Theses on a related topic

38.
Damková, Šárka maiden name: Pastuszková
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Medical and Social Services Management
Bachelor's thesis defence: Etické problémy ve zdravotnických zařízeních | Theses on a related topic

39.
Doubravová, Lucie
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Psychologické aspekty komunikace s klientem v bankovním sektoru | Theses on a related topic

40.
Hanzelová, Alexandra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finančná analýza individuálneho klienta vo vybranej banke | Theses on a related topic

41.
Husárová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza poskytnutia úveru na bývanie pre klienta | Theses on a related topic

42.
Ivančík, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Komunikačné zručnosti ako jeden z predpokladov dynamického rozvoja finančnej spoločnosti | Theses on a related topic

43.
Jeleňovská, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Trhová pozícia vybranej banky v segmente úverovania klientov v malom a strednom podnikaní | Theses on a related topic

44.
Kain, Andrej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Teoretické a praktické aspekty spotrebných úverov, aktuálne trendy v SR | Theses on a related topic

45.
Konrádová, Erika
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Small and Medium Enterprises Management
Bachelor's thesis defence: Analýza bankovního sektoru v ČR - aktuální stav, vývoj, perspektiva | Theses on a related topic

46.
Krnáč, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Jednanie s klientom ako základ dokonalej služby zákazníkom | Theses on a related topic

47.
Kuľbak, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Faktory úspešného predaja a úspešnosť obchodných jednaní | Theses on a related topic

48.
Kustrová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Proces poskytovania úverov v komerčnej banke | Theses on a related topic

49.
Lustová, Anežka
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Moderní marketingová komunikace banky | Theses on a related topic

50.
Mertová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kľúčové kompetencie manažérov pri vedení zamestnancov v banke | Theses on a related topic