Theses on a related topic (having the same keywords):

services, customer satisfaction, client, products, produkty, spokojnost zakaznika, dotaznik, sluzby, klient, banka, questionnaire, bank

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Baďurová, Kristína maiden name: Jantoláková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Nové trendy v platobnom styku | Theses on a related topic Display description

2.
Bárdyová, Naďa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Etický rozmer komunikácie s klientom | Theses on a related topic

3.
Boďová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Elektronické bankovníctvo a jeho rozvoj v podmienkach SR | Theses on a related topic

4.
Demušová, Ivona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vybrané dlhodobé bankové úvery | Theses on a related topic

5.
Fabian, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Aplikácia finančnej analýzy a ratingu pre efektívne rozhodovanie klienta | Theses on a related topic

6.
Farkašová, Ingrid maiden name: Pivková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Ponuka bankových produktov v oblasti úspor - výhody/nevýhody pre klienta | Theses on a related topic

7.
Gyurcsovicsová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Marketingový výskum spokojnosti klientov vo vybranej banke | Theses on a related topic

8.
Habrúnová, Mária maiden name: Kmetíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Cross-selling pri predaji bankových produktov v UniCredit Bank, a.s. (krížový predaj) | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Cross-selling pri predaji bankových produktov v UniCredit Bank, a.s. (krížový predaj) | Theses on a related topic

9.
Hellerová, Alena maiden name: Šišmová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Porovnání hypotečního trhu ČR a vybrané země EU | Theses on a related topic

10.
Hlivová, Zuzana maiden name: Kováčová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Klientsky orientovaná finančná inštitúcia (význam segmentácie klientely v komerčnej banke) | Theses on a related topic

11.
Hoferica, David
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Postavení telefonního bankovnictví v konkurenčním prostředí českého trhu | Theses on a related topic

12.
Horňák, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Možnosti zvyšovania trhového podielu komerčnej banky | Theses on a related topic

13.
Hosmajová, Jana maiden name: Zlochová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Hypotekárne úvery ako jedna z foriem financovania bývania | Theses on a related topic

14.
Ivančová, Lucia maiden name: Radvanyiová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Eliminovanie rizík elektronického bankovníctva | Theses on a related topic

15.
Káčerová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Jednanie s klientom v banke vo vzťahu k právnej legislatíve | Theses on a related topic

16.
Klimešová, Soňa
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Instrumenty volného platebního styku | Theses on a related topic

17.
Krčmářová, Andrea
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Konfliktní situace v pracovním procesu a jejich řešení | Theses on a related topic

18.
Langhans, Bohumil
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Management (combination/specialization: Strategic management, Bez zaměření)
Master's thesis defence: Spotřební chování generace Y a Z na trhu služeb | Theses on a related topic

19.
Mohacsi, Simona maiden name: Bezděková
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úvěry malým a středním podnikatelům | Theses on a related topic

20.
Murga, Marián
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Starostlivosť o afluentných klientov v komerčnej banke | Theses on a related topic

21.
Nerad, Milan
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Mezibankovní zúčtování plateb | Theses on a related topic

22.
Novák, Pavel
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Monitorování úrovně hospodaření klienta banky s cílem minimalizace rizika | Theses on a related topic

23.
Novotná, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Segmentace klientely vybrané banky a metody jejího získávání | Theses on a related topic

24.
Ocásek, Ladislav
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vliv práce klientského pracovníka na image banky | Theses on a related topic

25.
Očenášová, Gabriela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Marketingový mix vybraného bankového produktu | Theses on a related topic

26.
Petíková, Dana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Komparácia bankových produktov pre segment vysokoškoláci | Theses on a related topic

27.
Pialová, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Rozhodujúce aspekty motivácie klientov pri voľbe peňažného ústavu | Theses on a related topic

28.
Procházková, Alena maiden name: Heřmanová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankovní poradce v praxi | Theses on a related topic

29.
Skoupý, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Kam směřuje elektronický platební styk? | Theses on a related topic

30.
Štefaňák, Lucián
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Kľúčové faktory spokojnosti klientov komerčnej banky | Theses on a related topic

31.
Váchová, Kristýna maiden name: Edelmannová
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Bankovní produkty a služby pro malé a střední podniky | Theses on a related topic

32.
Znojil, Lukáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Insurance Industry)
Master's thesis defence: Způsob údržby dat o klientech a produktech v bankách | Theses on a related topic

33.
Doubravová, Lucie
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Psychologické aspekty komunikace s klientem v bankovním sektoru | Theses on a related topic

34.
Dvořáková, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Řízení cestovního ruchu / Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch
Bachelor's thesis defence: Analýza spokojenosti zákazníků ve vybraném podniku

35.
Hanzelová, Alexandra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Finančná analýza individuálneho klienta vo vybranej banke | Theses on a related topic

36.
Horová, Libuše
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Small and Medium Enterprises Management
Bachelor's thesis defence: Marketing jako nástroj managementu | Theses on a related topic

37.
Husárová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza poskytnutia úveru na bývanie pre klienta | Theses on a related topic

38.
Janetka, Ján
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Osobnosť podnikateľa ako klienta banky | Theses on a related topic

39.
Jeleňovská, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Trhová pozícia vybranej banky v segmente úverovania klientov v malom a strednom podnikaní | Theses on a related topic

40.
Kain, Andrej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Teoretické a praktické aspekty spotrebných úverov, aktuálne trendy v SR | Theses on a related topic

41.
Konrádová, Erika
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Small and Medium Enterprises Management
Bachelor's thesis defence: Analýza bankovního sektoru v ČR - aktuální stav, vývoj, perspektiva | Theses on a related topic

42.
Kustrová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Proces poskytovania úverov v komerčnej banke | Theses on a related topic

43.
Maršálková, Tereza
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Management (combination/specialization: Strategic management, Management a rozvoj lidských zdrojů)
Master's thesis defence: Integrovaná marketingová komunikace ve vybrané firmě | Theses on a related topic

44.
Masopust, Karel
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Současná úroveň a perspektivy internetového a GSM bankovnictví v ČR | Theses on a related topic

45.
Matejková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza nástrojov marketingového mixu vo vybranej organizácii | Theses on a related topic

46.
Němec, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Rizikové úvěry | Theses on a related topic

47.
Račková, Marianna
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Marketingový mix vybraného produktu finančnej inštitúcie | Theses on a related topic

48.
Reksziová, Simona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Elektronické bankovníctvo – jeho riziká a trendy rozvoja | Theses on a related topic

49.
Strhárska, Dominika maiden name: Galliková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vybrané aspekty bankového marketingu v podmienkach SR - Riadenie vzťahov so zákazníkmi | Theses on a related topic

50.
Vaľková, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový poradca v komerčných bankách SR - jeho úlohy vo vzťahu ku klientom | Theses on a related topic