Theses on a related topic (having the same keywords):

banking supervision, uverova angazovanost, bankovy dohlad, bank regulation., information, bankova regulacia. key words, banka, klucove slova, capital adequacy, kapitalova primeranost, poskytovanie informacii, bank, credit risk exposure

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hozzová, Silvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Pozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SR | Theses on a related topic Display description

2.
Ballová, Sandra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Zmeny v regulácii bankového sektora v priestore EÚ v kontexte krízy | Theses on a related topic

3.
Gombíková, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny | Theses on a related topic

4.
Kováčová, Barbora
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Kapitálová primeranosť a jej plnenie vybranými bankami SR | Theses on a related topic

5.
Serhan, Allen
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančné deriváty a krytie rizika | Theses on a related topic

6.
Ševčíková, Danka maiden name: Kocmánková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový sektor na Slovensku a jeho súčasný stav | Theses on a related topic

7.
Štubňová, Barbara
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankový dohľad a regulácia | Theses on a related topic

8.
Tabačko, Daniel
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Porovnanie výkonnosti bánk v SR | Theses on a related topic

9.
Bačkovská, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Riadenie kapitálovej primeranosti banky | Theses on a related topic

10.
Bárdyová, Naďa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Etický rozmer komunikácie s klientom | Theses on a related topic

11.
Benčová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo na Slovensku a jeho rozvoj | Theses on a related topic

12.
Boor, Róbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančné deriváty a ich využitie počas finančnej krízy | Theses on a related topic

13.
Fabo, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Informačné systémy pre vyššiu efektívnosť riadenia manažmentu banky | Theses on a related topic

14.
Farkašová, Ingrid maiden name: Pivková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Ponuka bankových produktov v oblasti úspor - výhody/nevýhody pre klienta | Theses on a related topic

15.
Fričová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Aplikácia moderných metód vzdelávania vo finančnej inštitúcii | Theses on a related topic

16.
Hudcovská, Zdenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Bankové fúzie vo svete | Theses on a related topic

17.
Kopkášová, Lívia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Formy elektronického bankovníctva založené na používaní telefónu v podmienkach SR | Theses on a related topic

18.
Košecká, Daša
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Bankový dohľad nad činnosťou komerčných bánk v SR | Theses on a related topic

19.
Kuropčáková, Stanislava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Úverové a úrokové zaťaženie firmy | Theses on a related topic

20.
Labajová, Ivona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vybrané pravidlá obozretného správania sa vybranými bankami v podmienkach SR | Theses on a related topic

21.
Marková, Monika
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Regulace činnosti bank v ČR | Theses on a related topic

22.
Mesíková, Stanislava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Analýza a následná komparácia poskytnutia úveru pre firmy/municipality vo vybranej komerčnej banke | Theses on a related topic

23.
Michálková, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza úverovej spôsobilosti klienta - podnikateľského subjektu | Theses on a related topic

24.
Pialová, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Rozhodujúce aspekty motivácie klientov pri voľbe peňažného ústavu | Theses on a related topic

25.
Procházková, Alena maiden name: Heřmanová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bankovní poradce v praxi | Theses on a related topic

26.
Renčoková, Marianna
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Nové trendy v bankovníctve a možnostiu ich využitia v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére | Theses on a related topic

27.
Rybár, Filip
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Osobnosť podnikateľa ako klienta banky | Theses on a related topic

28.
Surmová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Úvery poskytované komerčnými bankami pre segmet retailových klientov | Theses on a related topic

29.
Vacek, Milan
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Informační toky v bankách | Theses on a related topic

30.
Valenčíková, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vybrané krátkodobé bankové úvery | Theses on a related topic

31.
Ágh, Barnabáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Aplikácia pravidiel Basel-II v Slovenskej republike | Theses on a related topic

32.
Achymský, Matej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Spokojnosť klientov finančnej inštitúcie s vybraným bankovým produktom | Theses on a related topic

33.
Arbogast, Simona maiden name: Haladová
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Oceňování nemovitosti při žádosti o úvěr | Theses on a related topic

34.
Babalová, Miriam
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zaistenie úverového rizika u vybraných úverov pre retailových klientov | Theses on a related topic

35.
Bačkovská, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Financování subjektů prostřednictvím úvěru, leasingu a faktoringu | Theses on a related topic

36.
Baďurová, Kristína maiden name: Jantoláková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Nové trendy v platobnom styku | Theses on a related topic

37.
Baďurová, Kristína maiden name: Jantoláková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: SEPA implementácia vo vybranom podniku | Theses on a related topic

38.
Baranovičová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kapitálová primeranosť komerčnej banky a jej budúci vývoj | Theses on a related topic

39.
Barnák, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Pobočka a dcérska spoločnosť v bankovom podnikaní | Theses on a related topic

40.
Bauerová, Markéta
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Závazky ze smluv v podmínkách komerčních bank | Theses on a related topic

41.
Bekešová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Projektové financovania v podmienkach SR | Theses on a related topic

42.
Belanová, Vladimíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza úverového portfólia komerčnej banky | Theses on a related topic

43.
Belanová, Vladimíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Ratingové hodnotenie bánk renomovanými inštitúciami | Theses on a related topic

44.
Belčíková, Eva maiden name: Tarabíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hodnotenie zamestnancov v bankovom sektore | Theses on a related topic

45.
Beran, Stanislav
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Hypoteční trh v České republice | Theses on a related topic

46.
Beťková, Paulína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Rozvoj kariéry zamestnancov v podmienkach banky | Theses on a related topic

47.
Bistiak, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Organizácia a riadenie systému platobného styku v Dexii banka | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Organizácia a riadenie systému platobného styku v Dexii banka | Theses on a related topic

48.
Bočová, Beáta maiden name: Bočová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Information Technologies
Bachelor's thesis defence: Personálna bezpečnosť banky | Theses on a related topic

49.
Boďová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Elektronické bankovníctvo a jeho rozvoj v podmienkach SR | Theses on a related topic

50.
Boháč, Martin
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Šeky jako prostředek platebního styku | Theses on a related topic