Theses on a related topic (having the same keywords):

operacne riziko, swapy vsetkych vynosov, total return swaps, financial institution, uverovy dlhopis, opcie uveroveho rozpatia, financna institucia, basel ii.risk management, operational risk, uverove riziko, uverove derivaty, credit default swaps, trhove riziko, credit derivatives, basel ii., riadenie rizik, swapy uveroveho zlyhania, credit risk, market risk, riziko likvidity, liquidity risk, credit bond option credit spreads

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Šuplatová, Dominika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Finančné riziká a ich tlmenie finančnými derivátmi | Theses on a related topic Display description

2.
Daňová, Lívia maiden name: Krajčiová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Základné prístupy k riadeniu rizika v komerčnej banke | Theses on a related topic

3.
Míková, Alena
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Operační rizika v bankách | Theses on a related topic

4.
Uličná, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza rizík vybranej banky | Theses on a related topic

5.
Tolinová, Júlia maiden name: Tolinová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Manažment finančných rizík podnikateľských subjektov | Theses on a related topic

6.
Čepčeková, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Systém riadenia úverového rizika v Tatra banke | Theses on a related topic

7.
Dzurenková, Radka maiden name: Dzurenková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Riadenie rizík vo vybranej banke | Theses on a related topic

8.
Shatilova, Oleksandra
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Bankovní rizika a metody jejich měření | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Bankovní rizika a metody jejich měření | Theses on a related topic

9.
Tištianová, Barbora
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Rating a úverové riziko | Theses on a related topic

10.
Babalová, Miriam
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zaistenie úverového rizika u vybraných úverov pre retailových klientov | Theses on a related topic

11.
Bártková, Kateřina maiden name: Svobodová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Identifikace úvěrového rizika | Theses on a related topic

12.
Brečka, Matej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Posudzovanie úverového rizika pri poskytovaní úverov v komerčnej banke | Theses on a related topic

13.
Brezáková, Jana maiden name: Oravcová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne úvery v Tatra banke | Theses on a related topic

14.
Čepelová, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančná analýza firemného klienta v Tatra banke, a.s. | Theses on a related topic

15.
Čopová, Adriana maiden name: Gurková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kľúčové faktory úspechu finančnej inštitúcie | Theses on a related topic

16.
Dohnáleková, Ingrid maiden name: Zolvíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hodnotenie úverového rizika podnikateľských subjektov v KB | Theses on a related topic

17.
Drescherová, Martina
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Broker (combination/specialization: Investment Broker)
Bachelor's thesis defence: Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně-úvěrových obchodech | Theses on a related topic

18.
Durdiaková, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Inštrumenty na zabezpečenie sa proti úverovému riziku v bankovej praxi | Theses on a related topic

19.
Fričová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Aplikácia moderných metód vzdelávania vo finančnej inštitúcii | Theses on a related topic

20.
Graňák, Filip
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úloha etického kódexu vo finančnej inštitúcii | Theses on a related topic

21.
Hanková, Magdaléna maiden name: Ďurinová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Financovanie korporátnych klientov prostredníctvom úverov poskytovaných Slovenskou sporiteľňou, a.s. | Theses on a related topic

22.
Hliničanová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Manažment rizík vo vybranej banke | Theses on a related topic

23.
Hovorková Laníková, Martina maiden name: Laníková
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Řízení rizika specializovaných úvěrových expozic | Theses on a related topic

24.
Hrdková, Michaela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Riešenie neštandarných pohľadávok v banke | Theses on a related topic

25.
Hubáčková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zaistenie úverového rizika u spotrebných úverov vo vybraných bankách SR | Theses on a related topic

26.
Chloubová, Carmen
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Pohledávky banky a jejich zajištění | Theses on a related topic

27.
Janů, Monika maiden name: Janů
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Nebankovní úvěrové registry | Theses on a related topic

28.
Ježková, Lenka
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Přístup bank k úvěrovému riziku | Theses on a related topic

29.
Jurčo, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vývoj rizík v bankovom sektore SR | Theses on a related topic

30.
Kolembus, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Aktuálne trendy v oblasti riadenia rizík v komerčnej banke | Theses on a related topic

31.
Kollarik, Maroš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza finančných ukazovateľov vybranej finančnej inštitúcie | Theses on a related topic

32.
Kőrösiová, Zuzana maiden name: Jurčeková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Moderné formy vzdelávania manažmentu pôsobiaceho vo finančnej inštitúcii | Theses on a related topic

33.
Košťálová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úverové riziko - možné spôsoby jeho zaistenia | Theses on a related topic

34.
Kováč, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Hypotekárny úver pre FO | Theses on a related topic

35.
Kuceková, Janka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Posudzovanie bonity klienta | Theses on a related topic

36.
Kuropčáková, Stanislava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager - specialist (Commercial Banking))
Bachelor's thesis defence: Úverové a úrokové zaťaženie firmy | Theses on a related topic

37.
Lattová, Edita maiden name: Merazziová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Finančné deriváty - zabezpečenie sa proti trhovým rizikám | Theses on a related topic

38.
Lučanová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Zaistenie úverového rizika u vybraných úverov pre korporátnych klientov | Theses on a related topic

39.
Máček, Ján
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza bonity klienta vo vybranej komerčnej banke | Theses on a related topic

40.
Mokrošová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Riziká a trendy v bankovom sektore SR v období dopadov krízy | Theses on a related topic

41.
Nemtušiaková, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vybrané úverové produkty poskytované vybranými bankami SR | Theses on a related topic

42.
Paločková, Monika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Hodnotenie vývoja a dopady kvality úverového portfólia vo vybranej komerčnej banke | Theses on a related topic

43.
Pelikánová, Alena maiden name: Šiklová
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Dopady Basel II do segmentu firemní klientely | Theses on a related topic

44.
Pestrová, Monika maiden name: Žebráková
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Hodnocení bonity klienta před poskytnutím úvěru z pohledu regulátora | Theses on a related topic

45.
Pirchanová, Katarína maiden name: Ševčíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Bezpečnosť podnikania vo finančnej inštitúcií a riadenie jej operačného rizika | Theses on a related topic

46.
Radošová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komunikačný mix vybranej finančnej inštitúcie | Theses on a related topic

47.
Rittichová, Coletta
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Rizikový profil banky - hlavní rizika a možnosti jejich eliminace | Theses on a related topic

48.
Ronovský, Martin
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vymáhání bankovních úvěrových pohledávek za korporátní klientelou | Theses on a related topic

49.
Samková, Marcela
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Identifikace úvěrového rizika a jeho řízení | Theses on a related topic

50.
Severýn, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Posouzení rizika úvěrového obchodu včetně stanovení zajištění obchodu | Theses on a related topic