Theses on a related topic (having the same keywords):

alokace, structural funds, evropska unie, strukturalni fondy, rozpocet eu, operational programs, operacni programy, programovaci obdobi, the european union, esf, allocation, eu budget, programming period

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Masárová, Lucie
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Evropské fondy a regionální rozvoj | Theses on a related topic Display description

2.
Černohorský, Zdeněk
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Možnosti rozvoje podbrdského regionu v návaznosti na nově vzniklé CHKO Brdy | Theses on a related topic

3.
Dvořák, Pavel
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence:
Bachelor's thesis defence: Dopravní infrastruktura jako prvek regionálního rozvoje | Theses on a related topic

4.
Jurašková, Růžena
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Význam Evropských fondů pro ČR a jejich využívání | Theses on a related topic

5.
Konopásek, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A JEHO VYUŽITÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ ZA PODPORY STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU | Theses on a related topic

6.
Mášová, Radka
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Cíle regionální politiky EU: vývoj, analýza, syntéza | Theses on a related topic

7.
Polmová, Petra maiden name: Blaschkeová
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Rozpočet EU, výše příspěvku ČR a srovnání s výší alokace SF určené pro ČR | Theses on a related topic

8.
Suchá, Marcela
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Regionální operační programy a Společný regionální operační program (SROP) | Theses on a related topic

9.
Čechová, Dana
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Strukturální fondy Evropské unie a jejich přínos pro region Praha | Theses on a related topic

10.
Chládek, Jiří
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Regionální disparity a strukturální fondy | Theses on a related topic

11.
Klesnilová, Eva maiden name: Pospíšilová
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policies and Administration / Public Administration and the European Union
Bachelor's thesis defence: Operační programy pro období 2007-2013 | Theses on a related topic

12.
Menclová, Barbora
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Implementace Evropských strukturálních fondů ve vybrané oblasti regionálního rozvoje | Theses on a related topic

13.
Meravý, Zdeněk maiden name: Meravý
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Význam regionální politiky v Evropské unii | Theses on a related topic

14.
Milfort, Jiří
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Strukturální fondy EU, zdroje financování projektů územních samosprávních celků | Theses on a related topic

15.
Abrhamová, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: "Regionální operační program - problémy a rizika spojená s přípravou a realizací projektů v rámci NUTS II. - Střední Čechy" | Theses on a related topic

16.
Adamcová, Emília maiden name: Ballonová
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Institucionální uspořádání EU (ES) | Theses on a related topic

17.
Bílková, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Mateřská a rodičovská dovolená ve státech Evropské unie | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Mateřská a rodičovská dovolená ve státech Evropské unie | Theses on a related topic

18.
Blížkovská, Veronika
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Monetární politika České národní banky | Theses on a related topic

19.
Brozmanová, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Význam znalostní ekonomiky v ekonomice zemí EU | Theses on a related topic

20.
Bruthans, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Regionální a kohezní politika Evropské unie a její aplikace v souvislosti s problematikou osídlení v České republice | Theses on a related topic

21.
Burianová, Jitka
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: ANALÝZA MIGRAČNÍ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE | Theses on a related topic

22.
Campr, Milan
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Komparativní analýza využívání evropských strukturálních programů v Česku a Maďarsku se zaměřením na Fond soundržnosti | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Implementace evropských strukturálních fondů v ČR a jejich vzájemná komparace se zaměřením na zaměstnanost | Theses on a related topic

23.
Cvrčková, Magdalena maiden name: Sedláková
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Peníze v ČR - historie a současnost | Theses on a related topic

24.
Čoneva, Tatiana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Štrukturálne fondy a ich využitie v územnej samospráve v SR | Theses on a related topic

25.
Gžanová, Anita
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Vliv implementace ROP na rozvoj dopravní infrastruktury Karlovarského kraje | Theses on a related topic

26.
Horová, Nikola
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Hlavní příčiny a důsledky vzniku a narůstání veřejného dluhu v zemích EU a ČR | Theses on a related topic

27.
Hrubá, Lenka maiden name: Hrubá
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Vývoj nezaměstnanosti v České republice | Theses on a related topic

28.
Kaclíková, Romana
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Strukturální fondy EU a jejich přínos pro regionální rozvoj v ČR | Theses on a related topic

29.
Kašpar, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Využití projektového managementu při získávání prostředků z EU | Theses on a related topic

30.
Kočová, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Evaluace dopadů realizace vybraných projektů podpořených z IROP do fungování měst a obcí | Theses on a related topic

31.
Kolář, Daniel
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policies and Administration / Public Administration and the European Union
Bachelor's thesis defence: Hlavní protiteroristické nástroje EU | Theses on a related topic

32.
Koraba, Rudolf
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policies and Administration / Public Administration and the European Union
Bachelor's thesis defence: Strukturální fondy EU - teorie a aplikace v ČR | Theses on a related topic

33.
Korec, Jakub
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Finanční přínosy a důsledky využití strukturálních fondů | Theses on a related topic

34.
Kortanová, Andrea
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policies and Administration / Public Administration and the European Union
Bachelor's thesis defence: Strukturální fondy 2014 - 2020 a možnosti jejich využití v ČR | Theses on a related topic

35.
Kostohryzová, Andrea
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policies and Administration / Public Administration and the European Union
Bachelor's thesis defence: Malé a střední podniky - podpora EU v době krize | Theses on a related topic

36.
Králová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kontrola a audit prostriedkov a fondov EÚ v SR | Theses on a related topic

37.
Kudrna, Filip
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Česká republika a přijetí eura | Theses on a related topic

38.
Lank, Josef
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Využití fondů Evropské unie pro financování územních samospráv | Theses on a related topic

39.
László, Anna
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Master's thesis defence: Better Life Index – konstrukce, interpretace hodnot a srovnání zemí | Theses on a related topic

40.
Lorencová, Lucie
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kohezní fond a strukturální fondy – Vývoj v ES a jejich implementace v ČR v letech 2007-2013 | Theses on a related topic

41.
Majcherová, Vladimíra
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management

42.
Martinů, Lukáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Regionální politika EU a její nástroje | Theses on a related topic

43.
Mikuláš, Alexandr
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Analýza projektů předložených v Pardubickém kraji v rámci Operačního programu Životní prostředí v programovacím období 2007 - 2013 | Theses on a related topic

44.
Musilová, Tereza
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Metody a techniky sociologického výzkumu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Podpora podnikání v ČR | Theses on a related topic

45.
Nevařilová, Jana maiden name: Šulová
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vývoj obchodní politiky u nás po roce 1989 | Theses on a related topic

46.
Obdržálková, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Rozpočet EU, příspěvky ČR | Theses on a related topic

47.
Ovčáčková, Blanka maiden name: Leblová
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Lisabonská strategie, vznik a výsledky | Theses on a related topic

48.
Pecholtová, Petra
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policies and Administration / Public Administration and the European Union
Bachelor's thesis defence: Malé a střední podniky - podpora EU v době krize | Theses on a related topic

49.
Procházková, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Property Evaluation)
Master's thesis defence: Využívání fondů EU k podpoře podnikání v ČR | Theses on a related topic

50.
Procházková, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Politika ochrany hospodářské soutěže v ČR | Theses on a related topic