Theses on a related topic (having the same keywords):

spolecna mena, regional development, regionalni politika, aplikace unijni politiky, the structural funds, common currency, evropska unie, negativa a pozitiva regionalni politiky eu., regional policy, regionalni rozvoj, spolecny trh, strukturalni fondy, the common market, the negatives and positives of eu regional policy, the european union, the application of eu policies

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Jurašková, Růžena
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Význam Evropských fondů pro ČR a jejich využívání | Theses on a related topic Display description

2.
Suchá, Marcela
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Regionální operační programy a Společný regionální operační program (SROP) | Theses on a related topic

3.
Abrhamová, Jana
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: "Regionální operační program - problémy a rizika spojená s přípravou a realizací projektů v rámci NUTS II. - Střední Čechy" | Theses on a related topic

4.
Bernášková, Michaela maiden name: Stadlerová
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Návrh strategického plánu rozvoje obce Stehelčeves | Theses on a related topic

5.
Černá, Renata
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Dotační tituly Ústeckého kraje 2012 - 2016 | Theses on a related topic

6.
Dědek, Ondřej
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Možnosti zlepšení regionálního rozvoje v Žatci a jeho okolí | Theses on a related topic

7.
Folbr, Vlastimil
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Program rozvoje obce: Příprava návrhu pro město Neveklov | Theses on a related topic

8.
Hlásková, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Program rozvoje obce Lovčice | Theses on a related topic

9.
Horňáková, Hana
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Program rozvoje obce Násedlovice | Theses on a related topic

10.
Korec, Jakub
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Finanční přínosy a důsledky využití strukturálních fondů | Theses on a related topic

11.
Martinů, Lukáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Regionální politika EU a její nástroje | Theses on a related topic

12.
Pátková, Stanislava
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Funkce a význam pracovní skupiny LEADER v regionu místa bydliště | Theses on a related topic

13.
Picková, Barbora maiden name: Picková
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Program rozvoje obce Šestajovice | Theses on a related topic

14.
Sokop, Marek
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Komparativní pohled na sdružení měst a obcí ČR a sdružení místních samospráv ČR | Theses on a related topic

15.
Soukupová, Petra maiden name: Králová
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Management and economy in public administration / Management and economy in public administration
Master's thesis defence: Nástroje regionální politiky krajů, analýza, komparace vybraných krajů | Theses on a related topic

16.
Syrová, Adéla maiden name: Syrová
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management (combination/specialization: Bez zaměření)
Master's thesis defence: Dopady realizace kohezní politiky na vybraný region ČR | Theses on a related topic

17.
Šťastný, Tomáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policies and Administration / Public Administration and the European Union
Bachelor's thesis defence: Vývoj ekonomiky a hospodářské politiky Spolkové republiky Německo | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Management regionálního rozvoje včetně projektové studie | Theses on a related topic

18.
Vávra, Vojtěch
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Vyhodnocení změn sídelní struktury vybraného regionu | Theses on a related topic

19.
Zouharová, Dagmar maiden name: Richtrová
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Hlavní změny/rozdíly v programovém období 2014 - 2020 oproti 2007 - 2013 (na příkladu možnosti obcí v nových operačních programech) | Theses on a related topic

20.
Bartoňová, Romana maiden name: Bartoňová
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Vliv dopravní infrastruktury na cestovní ruch v regionech | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Vliv dopravní infrastruktury na cestovní ruch v regionech | Theses on a related topic

21.
Bídová, Libuše
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Program rozvoje obce Nezdenice | Theses on a related topic

22.
Černohorský, Zdeněk
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Možnosti rozvoje podbrdského regionu v návaznosti na nově vzniklé CHKO Brdy | Theses on a related topic

23.
Dočekal, Marek
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Regionální disparity a jejich příčiny. Komparace dvou krajů ČR. | Theses on a related topic

24.
Dvořák, Pavel
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence:
Bachelor's thesis defence: Dopravní infrastruktura jako prvek regionálního rozvoje | Theses on a related topic

25.
Fehérová, Lucie maiden name: Zápotočná
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Specifika revitalizace brownfieldu v periferním regionu | Theses on a related topic

26.
Fremrová, Alena
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Přímé zahraniční investice v České republice: vývoj a dopady | Theses on a related topic

27.
Hausdorfová, Nikola maiden name: Hausdorfová
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Identifikace rozvojového potenciálu a bariér periferních regionů Šluknovsko | Theses on a related topic

28.
Chládek, Jiří
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Regionální disparity a strukturální fondy | Theses on a related topic

29.
Jelínková, Karolína maiden name: Jelínková
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Dopad národních a nadnárodních sportovních akcí na Pardubický region | Theses on a related topic

30.
Kaiserová, Monika
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Potenciál rozvoje mikroregionu Kunštátsko-Lysicko v důsledku útlumu cestovního ruchu | Theses on a related topic

31.
Kiliánová, Dita
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management (combination/specialization: Management a rozvoj lidských zdrojů)
Master's thesis defence: Dopad změny administrativního postavení Veverské Bítýšky na její rozvoj | Theses on a related topic

32.
Konopásek, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A JEHO VYUŽITÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ ZA PODPORY STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU | Theses on a related topic

33.
Luhova, Daria maiden name: Luhova
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Strategický rozvojový dokument obce Holubice-Kozinec | Theses on a related topic

34.
Mikuláš, Alexandr
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Analýza projektů předložených v Pardubickém kraji v rámci Operačního programu Životní prostředí v programovacím období 2007 - 2013 | Theses on a related topic

35.
Pondělíčková, Monika maiden name: Pondělíčková
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Dynamika sídelní struktury ve vybraném regionu České republiky | Theses on a related topic

36.
Prokop, Miroslav
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Využití strukturálních fondů EU ve vybraném regionu | Theses on a related topic

37.
Špirka, Jakub
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Analýza využití prostředků EU pro financování rozvoje Kadaně a okolí | Theses on a related topic

38.
Štěrba, Jakub maiden name: Štěrba
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Vliv kvality cyklistické infrastruktury na místní cestovní ruch | Theses on a related topic

39.
Toman, Jiří maiden name: Toman
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Vliv kvality dopravní infrastruktury na rozvoj vybraného regionu | Theses on a related topic

40.
Týnková, Denisa
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management (combination/specialization: Management a rozvoj lidských zdrojů)
Master's thesis defence: Analýza dopadů poskytnutých dotací z ESIF na vývoj meziregionálních disparit v ČR | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Analýza dopadů poskytnutých dotací z ESIF na vybrané rozvojové parametry obcí Mladá Boleslav a Červený Újezd | Theses on a related topic

41.
Vaicová, Hana
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policies and Administration / Public Administration and the European Union
Bachelor's thesis defence: Efektivita České republiky v čerpání Strukturálních fondů EU | Theses on a related topic

42.
Weinerová, Pavla
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úspěšnost České republiky ve využití prostředků ze strukturálních fondů | Theses on a related topic

43.
Adamcová, Emília maiden name: Ballonová
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Institucionální uspořádání EU (ES) | Theses on a related topic

44.
Baloun, Jiří
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions
Bachelor's thesis defence: Vliv dopravy na regionální rozvoj | Theses on a related topic

45.
Batíková, Petra
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Lužické a Jizerské hory, Ještědský hřbet- významná rekreační oblast využitelná v létě i v zimě a její další možnosti využití a propagace | Theses on a related topic

46.
Bilenka, Maryana
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Kultura a cestovní ruch jako významné faktory regionálního rozvoje | Theses on a related topic

47.
Bílková, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Mateřská a rodičovská dovolená ve státech Evropské unie | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Mateřská a rodičovská dovolená ve státech Evropské unie | Theses on a related topic

48.
Blížkovská, Veronika
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Monetární politika České národní banky | Theses on a related topic

49.
Bochdálková, Marcela
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Socioekonomický rozvoj Mikroregionu obcí povodí Morávky | Theses on a related topic

50.
Brichta, Tomáš maiden name: Brichta
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Socioekonomická analýza okresu Rokycany (a jeho porovnání s jinými okresy kraje) | Theses on a related topic