Theses on a related topic (having the same keywords):

lidsky blahobyt, zdravi, korelace, regression, spokojenost se zivotem, healty, kvalita zivota, bydleni, prijem, regrese, quality of life, housing, income, crombach alf, evropska unie, crombachova alfa, human affluence, environmental, coralation, oecd, better life index, zivotni prostredi, life satisfaction, the european union

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kočová, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Evaluace dopadů realizace vybraných projektů podpořených z IROP do fungování měst a obcí | Theses on a related topic Display description

2.
Matesová, Dobroslava maiden name: Černá
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Andragogy / Andragogy
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání seniorů ve fyzioterapii pro zlepšení jejich fyzického a psychického zdraví v rámci regionu Rakovník | Theses on a related topic

3.
Růžička, Dominik
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Podmínky kombinace pracovního a soukromého života v ČR | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Podmínky kombinace pracovního a soukromého života v ČR | Theses on a related topic

4.
Adamcová, Emília maiden name: Ballonová
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Institucionální uspořádání EU (ES) | Theses on a related topic

5.
Benešová, Jana maiden name: Antonínová
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Special education / Special education
Bachelor's thesis defence: Využití pracovní terapie u dospělých osob s mentálním postižením v pobytové sociální službě | Theses on a related topic

6.
Bernášková, Michaela maiden name: Stadlerová
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Kulturní potenciál lokality jako faktor lokálního rozvoje (odkaz Antonína Dvořáka v obci Nelahozeves) | Theses on a related topic

7.
Bílková, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Mateřská a rodičovská dovolená ve státech Evropské unie | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Mateřská a rodičovská dovolená ve státech Evropské unie | Theses on a related topic

8.
Blížkovská, Veronika
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Monetární politika České národní banky | Theses on a related topic

9.
Brozmanová, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Význam znalostní ekonomiky v ekonomice zemí EU | Theses on a related topic

10.
Bruthans, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Regionální a kohezní politika Evropské unie a její aplikace v souvislosti s problematikou osídlení v České republice | Theses on a related topic

11.
Burian, Marek maiden name: Burian
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management (combination/specialization: Bez zaměření)
Master's thesis defence: Kvalita občanské vybavenosti v surburbánních oblastech | Theses on a related topic

12.
Burianová, Jitka
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: ANALÝZA MIGRAČNÍ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE | Theses on a related topic

13.
Cífková, Jana maiden name: Štollová
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special education / Special education
Bachelor's thesis defence: Kvalita života rodiny s dítětem s vrozeným tělesným postižením | Theses on a related topic

14.
Cvrčková, Magdalena maiden name: Sedláková
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Peníze v ČR - historie a současnost | Theses on a related topic

15.
Eckertová, Jarmila
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava dane z príjmov fyzických osôb | Theses on a related topic

16.
Englová, Lenka
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Změny ve zdaňování příjmů fyzických osob od roku 1989 | Theses on a related topic

17.
Flügel, Marcel
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Enterprise Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Dopady inflace na chování spotřebitele v oblasti bydlení ve vybraném regionu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Chování spotřebitelů z generace Z v oblasti bydlení ve vybrané městské části | Theses on a related topic

18.
Handlová, Andrea maiden name: Handlová
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Sucho v České republice - příčiny, následky a možnosti adaptace na příkladu vybraného území | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Sucho v České republice - příčiny, následky a možnosti adaptace na příkladu vybraného území | Theses on a related topic

19.
Hanzálek, Karel
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Problematika bydlení a bytová výstavba v obci Rataje nad Sázavou | Theses on a related topic

20.
Horová, Nikola
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Hlavní příčiny a důsledky vzniku a narůstání veřejného dluhu v zemích EU a ČR | Theses on a related topic

21.
Hrubá, Lenka maiden name: Hrubá
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Vývoj nezaměstnanosti v České republice | Theses on a related topic

22.
Chalupová, Tereza
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special education / Special education
Bachelor's thesis defence: Sociální práce v pobytové službě pro osoby s lehkým mentálním postižením ve Středočeském kraji | Theses on a related topic

23.
Jíša, Martin
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accountancy
Bachelor's thesis defence: Daň z příjmů osob samostatně výdělečně činných a možnosti její optimalizace | Theses on a related topic

24.
Kalátová, Iva maiden name: Kalátová
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Bytová politika ve městě Rotava | Theses on a related topic

25.
Kavanová, Michaela maiden name: Gregorová
Faculty: AMBIS University
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management
Bachelor's thesis defence: Rozvoj území města Kroměříže na příkladu bydlení sociálních skupin (seniorů) | Theses on a related topic

26.
Kejzlar, Pavel
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management (combination/specialization: Bezpečnostní management)
Master's thesis defence: Kvalita občanské vybavenosti v oblastech developerské výstavby | Theses on a related topic

27.
Klusáčková, Zdeňka
Faculty: AMBIS University
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Management and economy in public administration / Management and economy in public administration
Master's thesis defence: Možnosti implementace řešení konceptu Smart City na malém a středním městě | Theses on a related topic

28.
Kocićová, Jana maiden name: Kotalová
Faculty: AMBIS University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions (combination/specialization: Bezpečnostně-právní)
Bachelor's thesis defence: Územní rozpočty se zaměřením na příjmy obcí a krajů | Theses on a related topic

29.
Kolář, Daniel
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policies and Administration / Public Administration and the European Union
Bachelor's thesis defence: Hlavní protiteroristické nástroje EU | Theses on a related topic

30.
Konopásek, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A JEHO VYUŽITÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ ZA PODPORY STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU | Theses on a related topic

31.
Korbelová, Jesika
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special education / Special education
Bachelor's thesis defence: Aktivizační činnosti pro seniory v pečovatelské službě na Praze 3 | Theses on a related topic

32.
Kotrčová, Petra
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Ochrana přírody jako faktor ovlivňující kvalitu života obyvatel žijících ve velkoplošných chráněných uzemích (na příkladu CHKO Bílé Karpaty) | Theses on a related topic

33.
Krátká, Markéta
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Management and Regional Development
Bachelor's thesis defence: Význam pozitivní psychologie pro seberozvoj | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Význam pozitivní psychologie pro seberozvoj | Theses on a related topic

34.
Krejzová, Eliška
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special education / Special education
Bachelor's thesis defence: Vliv negativních zážitků z dětství na kvalitu života dětí ve Středočeském kraji | Theses on a related topic

35.
Kudrna, Filip
Faculty: AMBIS University
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Česká republika a přijetí eura | Theses on a related topic

36.
Kváčová, Gabriela
Faculty: AMBIS University
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza produktů k financování bydlení | Theses on a related topic

37.
Machů, Ibolja
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Tendence změn sídelních a bytových preferencí - MČ Praha 17 Řepy | Theses on a related topic

38.
Majcherová, Vladimíra
Faculty: AMBIS University
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Urban and Regional Development Management

39.
Martinů, Lukáš
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Regionální politika EU a její nástroje | Theses on a related topic

40.
Masničáková, Adéla
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special education / Special education
Bachelor's thesis defence: Canisterapie a její využití u seniorů | Theses on a related topic

41.
Meravý, Zdeněk maiden name: Meravý
Faculty: AMBIS University
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Regional Development / Regional Development
Bachelor's thesis defence: Význam regionální politiky v Evropské unii | Theses on a related topic

42.
Neprašová, Kristýna
Faculty: AMBIS University
Year: 2004, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management

43.
Nevařilová, Jana maiden name: Šulová
Faculty: AMBIS University
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vývoj obchodní politiky u nás po roce 1989 | Theses on a related topic

44.
Ovčáčková, Blanka maiden name: Leblová
Faculty: AMBIS University
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Lisabonská strategie, vznik a výsledky | Theses on a related topic

45.
Pejřimovská, Kateřina
Faculty: AMBIS University
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Andragogy / Andragogy
Bachelor's thesis defence: Přínos podporovaného zaměstnání pro člověka s mentálním postižením | Theses on a related topic

46.
Petrželka, Martin
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Enterprise Management
Bachelor's thesis defence: Vývoj českého bankovního trhu v oblasti financování bydlení | Theses on a related topic

47.
Procházková, Michaela
Faculty: AMBIS University
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Politika ochrany hospodářské soutěže v ČR | Theses on a related topic

48.
Roučka, Jan
Faculty: AMBIS University
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management
Master's thesis defence: Přínosy implementace principů Smart city ve městech České republiky | Theses on a related topic

49.
Sadyová, Andrea maiden name: Sadyová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Kvalita života a životná úroveň národnostných menšín v SR | Theses on a related topic

50.
Sequens, Josef
Faculty: AMBIS University
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Rozbor vztahů nezaměstnanosti, demografie a zajištění ve stáří v ČR a EU | Theses on a related topic