Theses on a related topic (having the same keywords):

financna kriza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kriška, Ivan
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Svetová finančná kríza - príčiny, dôsledky, východiská | Theses on a related topic Display description

2.
Michalcová, Barbora
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Svetová finančná kríza - príčiny, dôsledky, východiska | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Regulace vydávání elektronických peněz v ČR | Theses on a related topic

3.
Bogyi, Peter
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Hlavné príčiny ekonomickej a finančnej krízy 2007/2008 | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Hlavné príčiny ekonomickej a finančnej krízy 2007/2008 | Theses on a related topic

4.
Buršíková, Lucia maiden name: Bachledová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: ECB a jej menová politika po finančnej kríze | Theses on a related topic

5.
Czibulová, Janette
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Devízové rezervy centrálnych bánk v čase finančnej krízy | Theses on a related topic

6.
Fáberová, Renáta
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Obecné trendy a súčasné problémy verejných financií | Theses on a related topic

7.
Fujka, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Vývoj akciových trhov v USA v čase finančnej krízy | Theses on a related topic

8.
Gyurcsovicsová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Európske štátne dlhopisy počas finančnej krízy | Theses on a related topic

9.
Hladká, Marianna
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Grécko a dlhová kríza v eurozóne | Theses on a related topic

10.
Luptáková, Lenka
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Politika FEDu behom finančnej krízy | Theses on a related topic

11.
Sedlák, Vladimír
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: FED a jeho menová politika počas finančnej krízy | Theses on a related topic

12.
Barčáková, Renáta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopady finančnej krízy na bankový sektor v EÚ a možnosti ich riešenia | Theses on a related topic

13.
Boháček, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Regulačné tendencie v bankovníctve v pokrízovom období | Theses on a related topic

14.
Buláková, Veronika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Menová politika FEDu v interakcii na ekonomický vývoj v USA | Theses on a related topic

15.
Cetliová, Katarína maiden name: Füzéková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Hlavné zmeny v regulácii bánk pod vplyvom finančnej krízy | Theses on a related topic

16.
Filická, Mária
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Fiškálna politika a verejný dlh v krajinách eurozóny | Theses on a related topic

17.
Flimelová, Veronika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Úloha a postavenie ECB a FED počas finančnej krízy | Theses on a related topic

18.
Klčovanská, Veronika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Regulácia a dohľad bankového sektora | Theses on a related topic

19.
Kóňa, Miroslav maiden name: Kóňa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na finančný a bankový sektor | Theses on a related topic

20.
Konečný, Dušan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Menová politika ECB a jej protikrízové opatrenia | Theses on a related topic

21.
Kordík, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Podnikateľské príležitosti v čase krízy | Theses on a related topic

22.
Košírer, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kapitálová primeranosť bánk ako súčasť riadenia bankových rizík | Theses on a related topic

23.
Mitter, Jozef
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vývoj zahraničného obchodu na Slovensku v období krízy | Theses on a related topic

24.
Némethová, Martina
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Bankový sektor počas finančnej krízy | Theses on a related topic

25.
Ondrejíček, Dušan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Kroky centrálnych bánk na tlmenie finančnej krízy | Theses on a related topic

26.
Rakonczová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Verejné financie a finančná kríza | Theses on a related topic

27.
Sajanová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Menová politika centrálnej banky na začiatku 21. storočia | Theses on a related topic

28.
Savkaničová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kroky centrálnych bánk počas finančnej krízy a ich vplyv na bankový sektor | Theses on a related topic

29.
Šváb, Ján
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na menovú politiku centrálnych bánk | Theses on a related topic

30.
Vavrovič, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Súčasná finančná kríza a verejné financie Slovenskej republiky | Theses on a related topic

31.
Vörös, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv financnej krizy na hypotekarne bankovnictvo v Slovenskej republike | Theses on a related topic

32.
Wittgrúberová, Barbora
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úloha MMF vo vývoji svetovej ekonomiky | Theses on a related topic

33.
Wittgruberová, Jana
Faculty: The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Svetová finančná kríza - príčiny a východiská | Theses on a related topic

34.
Babjak, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Trh hypotekárneho financovania v európskom geopriestore | Theses on a related topic

35.
Babjaková, Vladimíra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úloha a význam ratingu na finančnom trhu | Theses on a related topic

36.
Bednáriková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Poistný sektor po globálnej finančnej kríze | Theses on a related topic

37.
Brezík, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Opatrenia ECB na dlhovú krízu krajín eurozóny | Theses on a related topic

38.
Fleis, Jaroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Obchodovanie na komoditných trhoch počas finančnej krízy | Theses on a related topic

39.
Hrachovská, Ľubica
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na poskytovanie úverov podnikateľským subjektom SR | Theses on a related topic

40.
Kadnárová, Andrea
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na reguláciu bankového sektora v EU | Theses on a related topic

41.
Kain, Andrej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na poskytovanie hypotekárnych úverov v bankovom sektore SR | Theses on a related topic

42.
Lauko, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na reguláciu bankového sektora v USA | Theses on a related topic

43.
Poláková, Barbora maiden name: Streicherová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Trendy vývoja bankového sektora SR v období dopadov krízy | Theses on a related topic

44.
Říhová, Gabriela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Postupy vybraných centrálnych bánk v období dopadov krízy | Theses on a related topic

45.
Simek, Michael
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza dopadov finančnej krízy na činnosť ratingových agentúr | Theses on a related topic

46.
Sýkorová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv finančnej krízy na poskytovanie úverov v bankovom sektore v SR | Theses on a related topic

47.
Šípková, Marcela
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Credit default swap a finančná kríza | Theses on a related topic

48.
Židek, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Reakcia centrálnych bánk na finančnú krízu | Theses on a related topic

49.
Žiliak, Matej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Postavenie Európskej centrálnej banky v čase finančnej krízy | Theses on a related topic

50.
Baranovičová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Kapitálová primeranosť komerčnej banky a jej budúci vývoj | Theses on a related topic