Theses on a related topic (having the same keywords):

vznik druzstva, clenstvo. keywords, druzstvo, eurodruzstvo, cooperative, establishment of cooperatives, membership., formation of cooperatives, zalozenie druzstva, klucove slova, eurocooperative

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bazár, Martin
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov družstva podľa Obchodného zákonníka | Theses on a related topic Display description

2.
Čičilla, Tibor
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Podmienky vzniku členstva v družstve | Theses on a related topic

3.
Haitschová, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Založenie a vznik družstva | Theses on a related topic

4.
Chrapčiak, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Družstvo a Európske družstvo | Theses on a related topic

5.
Knišová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Členstvo v družstve | Theses on a related topic

6.
Kundrátová, Zuzana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Členstvo v družstve | Theses on a related topic

7.
Matyiová, Silvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Premeny družstiev | Theses on a related topic

8.
Babej, Peter maiden name: Babej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Družstvo | Theses on a related topic

9.
Dzurišinová, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna komparácia obchodných spoločností a družstiev | Theses on a related topic

10.
Hučková, Dana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Charakteristika a právne postavenie družstiev | Theses on a related topic

11.
Kráľová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právna úprava Eurodružstva | Theses on a related topic

12.
Moravčíková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Družstvo a jeho právna úprava | Theses on a related topic

13.
Mráz, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Európske družstvo - jeho právne postavenie v obchodnoprávnych vzťahoch | Theses on a related topic

14.
Pállová, Dáša
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Splynutie,rozdelenie a zlúčenie družstiev | Theses on a related topic

15.
Sabovik, Vladimír
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Členská schôdza družstva | Theses on a related topic

16.
Tecáková, Helena
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov družstva podľa Obchodného zákonníka | Theses on a related topic

17.
Turanec, Ivan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Predstavenstvo v akciovej spoločnosti a v družstve | Theses on a related topic

18.
Adámek, Petr
Faculty: AMBIS University
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vývoj dohledu nad družstevními záložnami v letech 2000 - 2008 v ČR | Theses on a related topic

19.
Adamkó, Ladislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Manažér v procese vytvárania efektívnych tímov vo vybranej spoločnosti | Theses on a related topic

20.
Adamkó, Ladislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv hospodárskej krízy na verejné financie SR | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vplyv hospodárskej krízy na verejné financie SR | Theses on a related topic

21.
Adamko, Richard
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic

22.
Ágh, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Predaj investičného životného poistenia na základe analýzy potrieb klienta | Theses on a related topic

23.
Albertová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Vklady do obchodných spoločností a základné imanie | Theses on a related topic

24.
Albertová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Obchodovanie na devízovom trhu | Theses on a related topic

25.
Almanová, Simona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vývoj zahraničného obchodu v krajinách V4 | Theses on a related topic

26.
Antalová, Ľubica
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Informačná asymetria a finančné rozhodovanie vo vybranom podniku | Theses on a related topic

27.
Antoška, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Analýza poistného trhu a poisťovníctva v Slovenskej ekonomike | Theses on a related topic

28.
Arpášová, Ivana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Nezamestnanosť – fenomén súčasnej spoločnosti | Theses on a related topic

29.
Babišová, Iveta
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Verejná správa a jej význam pre podnikanie | Theses on a related topic

30.
Bachna, Norbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky | Theses on a related topic

31.
Bachna, Norbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Rozdelenie výsledku hospodárenia a dividendová politika vo vybranom podniku | Theses on a related topic

32.
Balážová, Katarína
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Rozhodnutia v súdnom konaní | Theses on a related topic

33.
Balco, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Formy skončenia pracovného pomeru | Theses on a related topic

34.
Bálintová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Pracovná zmluva a uzatváranie zmlúv podľa občianskeho a obchodného zákonníka pri výkone závislej práce | Theses on a related topic

35.
Baráthová, Natalia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Property Evaluation
Bachelor's thesis defence: Antropogénne zložky životného prostredia vo vzťahu ku kvalite životného prostredia | Theses on a related topic

36.
Bárdyová, Naďa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Etický rozmer komunikácie s klientom | Theses on a related topic

37.
Bartal, Szilvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Štýly riadenia v práci managera | Theses on a related topic

38.
Bartková, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Postavenie a pôsobnosť ústavného súdu SR | Theses on a related topic

39.
Bartošová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Obchodnoprávne vzťahy v angloamerickom právnom systéme | Theses on a related topic

40.
Baumannová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dlhodobý hmotný majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu | Theses on a related topic

41.
Bebják, Ivan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Daňová sústava v Slovenskej republike | Theses on a related topic

42.
Bedecsová, Nikola
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2020, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Stanovenie hodnoty podniku podnikateľskou metódou | Theses on a related topic

43.
Bednáriková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Poistný sektor po globálnej finančnej kríze | Theses on a related topic

44.
Bednárová, Jarmila maiden name: Galkova
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Osobnostné práva a ich ochrana | Theses on a related topic

45.
Belák, Róbert
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Information Technologies
Bachelor's thesis defence: Programové riešenia triediacich algoritmov | Theses on a related topic

46.
Benčová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Hypotekárne bankovníctvo na Slovensku a jeho rozvoj | Theses on a related topic

47.
Benková, Sandra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Nekalosúťažné konanie de lege lata | Theses on a related topic

48.
Berec, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Podstata a úloha strategického plánovania v bankách | Theses on a related topic

49.
Berec, Lukáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vzťah ľudského kapitálu a výkonnosti ekonomiky | Theses on a related topic

50.
Bešina, Milan
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Regionálna územná samospráva - vyššie územné celky | Theses on a related topic