Theses on a related topic (having the same keywords):

poistny trh, poistenie, zakon o poistovnictve, poistny produkt, poistovna, klucove slova, poistovnictvo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Mešková, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Poistný trh a poisťovníctvo v súčasnej slovenskej ekonomike | Theses on a related topic Display description

2.
Krchňavá, Daniela maiden name: Jackulíková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Finance and Economy of Local Authorities)
Master's thesis defence: Maklérska firma ako súčasť rozvoja posiťovne | Theses on a related topic

3.
Špinderová, Silvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Ponuka poistenia vena v podmienkach slovenského poistného trhu | Theses on a related topic

4.
Žilovec, Ján
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Poistenie prevádzkovej zodpovednosti podnikateľského subjektu | Theses on a related topic

5.
Benčík, Ladislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Komparácia produktov kapitálového životného poistenia vo vybraných poisťovniach | Theses on a related topic

6.
Čičmancová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Porovnanie produktov životného poistenia vo vybraných poisťovniach | Theses on a related topic

7.
Čičmancová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu,súčasný stav a možné vývojové tendencie | Theses on a related topic

8.
Eštoková, Viera
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Poistné zmluvy | Theses on a related topic

9.
Gregáňová, Iveta maiden name: Stykova
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Insurance Industry)
Master's thesis defence: Porovnanie produktov kapitálového a investičného životného poistenia vo vybraných poisťovniach | Theses on a related topic

10.
Hanková, Jana
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Insurance Industry)
Master's thesis defence: Poisťovníctvo v podmienkach SR a jeho vývojové tendencie | Theses on a related topic

11.
Ligasová, Júlia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Analýza spokojnosti klientov s produktami a službami vybranej univerzálnej komerčnej poisťovne | Theses on a related topic

12.
Mekyňová, Magdaléna
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Poistný trh v podmienkach SR – vývoj a perspektívy | Theses on a related topic

13.
Mokrošová, Petra
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Poistná zmluva | Theses on a related topic

14.
Pavelková, Kristína maiden name: Pavelková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Optimálny model riadenia pre poisťovńu | Theses on a related topic

15.
Schottertová, Dagmar maiden name: Filová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Portfólio spoločnosti INSIA a.s. | Theses on a related topic

16.
Trubač, Erik
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Formy distribúcie poistných produktov vo vybranej poisťovni | Theses on a related topic

17.
Vlčáková, Mariola
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Produkty životného poistenia v komerčnej poisťovni | Theses on a related topic

18.
Bednáriková, Lenka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Poistný sektor po globálnej finančnej kríze | Theses on a related topic

19.
Brožová, Denisa
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Produkty bankopoisťovníctva na slovenskom finančnom trhu | Theses on a related topic

20.
Brožová, Denisa
Faculty: AMBIS University
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Význam bankopoistenia na poistných trhoch | Theses on a related topic

21.
Budinská, Ingrid maiden name: Zaušková
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Postavenie právnej ochrany na území poisťovníctva | Theses on a related topic

22.
Galgóci, Silvia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Právna úprava poisťovníctva a zaisťovníctva v SR | Theses on a related topic

23.
Gregušová, Janka
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Zabezpečenie ženy v tehotenstve a v materstve | Theses on a related topic

24.
Grozanič, Ján
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Marketingový plán uvedenia nového poistného produktu na trh | Theses on a related topic

25.
Hríňová, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Analýza produktov životného poistenia | Theses on a related topic

26.
Hudaček, Marcel
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vývojové tendencie v oblasti životného poistenia v SR | Theses on a related topic

27.
Husár, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Analýza produktov neživotného poistenia na Slovensku | Theses on a related topic

28.
Ivánová, Erika
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Slovenský poistný trh v období 2002 – 2012 | Theses on a related topic

29.
Királyová, Judita maiden name: Kissová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Komunikácia pri obchodnom styku - proces úspešného obchodného jednania vo vybranej spoločnosti | Theses on a related topic

30.
Kőrösi, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management
Bachelor's thesis defence: Súčasný stav a perspektívy rozvoja neživotného poistenia | Theses on a related topic

31.
Královič, Matej
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Špecifiká tvorby marketingového mixu vo vybranej poisťovni | Theses on a related topic

32.
Krška, Miroslav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Manažovanie - nové trendy v poisťovníctve | Theses on a related topic

33.
Liptáková, Lucia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Bankopoisťovníctvo - vývoj a perspektívy | Theses on a related topic

34.
Máleková, Patrícia
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Návrh systému hodnotenia zamestnancov v poisťovníctve | Theses on a related topic

35.
Molnár, Tomáš
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Súčasný stav a vývojové tendencie kapitálového a investičného životného poistenia v SR | Theses on a related topic

36.
Mutala, Ľubomír
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Možnosti predaja poistných produktov cez internet | Theses on a related topic

37.
Odor, Juraj
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vinkulácia poistného plnenia v prospech peňažného ústavu | Theses on a related topic

38.
Rusnáková, Barbora
Faculty: AMBIS University
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Európsky poistný trh | Theses on a related topic

39.
Saxa, Igor
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Zhodnotenie vývoja poistného trhu na Slovensku | Theses on a related topic

40.
Sedlačko, Peter
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Úloha bankopoistenia v období globalizácie bankového a poistného sektora | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Úloha bankopoistenia v období globalizácie bankového a poistného sektora | Theses on a related topic

41.
Siládiová, Iveta maiden name: Grünnerová
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Perspektíva bankopoistných produktov na Slovensku | Theses on a related topic

42.
Žilovec, Ján
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance (combination/specialization: Financial Trades)
Master's thesis defence: Súčasné tendencie v sprostredkovaní neživotného poistenia v SR | Theses on a related topic

43.
Adamkó, Ladislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Manažér v procese vytvárania efektívnych tímov vo vybranej spoločnosti | Theses on a related topic

44.
Adamkó, Ladislav
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Vplyv hospodárskej krízy na verejné financie SR | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vplyv hospodárskej krízy na verejné financie SR | Theses on a related topic

45.
Adamko, Richard
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dopad inflácie na investovanie na akciových trhoch | Theses on a related topic

46.
Ágh, Michal
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Predaj investičného životného poistenia na základe analýzy potrieb klienta | Theses on a related topic

47.
Albertová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Legal Administration in Undertaking
Bachelor's thesis defence: Vklady do obchodných spoločností a základné imanie | Theses on a related topic

48.
Albertová, Miroslava
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Finance
Master's thesis defence: Obchodovanie na devízovom trhu | Theses on a related topic

49.
Almanová, Simona
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Vývoj zahraničného obchodu v krajinách V4 | Theses on a related topic

50.
Antal, Ľubomír
Faculty: Banking Institute/College of Banking SK
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking / Banking Management (combination/specialization: Banking Manager)
Bachelor's thesis defence: Trhová pozícia vybranej poisťovne v segmente životného poistenia | Theses on a related topic